Del stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti sprva nameravali sanirati, zdaj pa so ga v celoti porušili, kje se je zataknilo?

Kot smo poročali v mesecu juliju, so stavbo nekdanjega Muralista namenili za prekmursko enoto Pokrajinskega arhiva Maribor

Adaptacija nekdanjega Muralista

Leta 2016 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije opravilo nakup nepremičnine na Cvetkovi ulici 1 v Murski soboti (nekdanji Muralist) in predalo upravljanje z nepremičnino Pokrajinskemu arhivu Maribor z namenom, da se zagotovi čim prejšnja rešitev prostorske problematike Enote za Prekmurje.

Oba deležnika sta takrat ugotovila, da je stavbo potrebno adaptirati oziroma prilagoditi za izvajanje javne arhivske službe. 

V letih 2016 do 2020 so bile nato izdelane različne projekcije adaptacije stavbe. Gradbeno dovoljenje za prenovo pa je bilo pridobljeno leta 2020.

Nameravali podreti le en del, zdaj porušili celotno stavbo

Po pripravljenih načrtih so sklenili, da bo en del obstoječe stavbe porušen in zgrajen na novo, saj statično ne ustreza potrebam za hrambo arhivskega gradiva

Pokrajinski arhiv Maribor pa bo v okviru projekta adaptacije v adaptirani stavbi vzpostavil vse potrebno za funkcionalno delovanje Enote za Prekmurje. Novo urejeni prostori bodo med drugim vključevali opremljena arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in ostale prostore, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje Enote za Prekmurje, ki bo tako zaživela z mestom in regijo. 

Kot je razvidno iz slik, pa so zdaj stavbo v celoti porušili. Kje se je torej zataknilo, je bila stavba preveč dotrajana, da bi jo lahko obnovili za namene pokrajinskega arhiva?

Vprašanja smo naslovili na izvajalce in na Pokrajinski arhiv Maribor.

Komentarji (4)

. (ni preverjeno)

zaj lejko podoben blok gor postavijo, arhiv pa pelajo nekan drugan

x23x (ni preverjeno)

Ka trbej arhiv. To bodo zaposleni sami lenuhi. Spet en blok pa notri socialaše.

bajkini (ni preverjeno)

"Kot je razvidno iz slik, pa so zdaj stavbo v celoti porušili. Kje se je torej zataknilo, je bila stavba preveč dotrajana, da bi jo lahko obnovili za namene pokrajinskega arhiva?"

In kaj sedaj? Članku spet manjka napisano bistvo. Skratka, nismo nič izvedeli.

Cezar (ni preverjeno)

to je center varaša, tu morejo biti stanovanja, male trgovinice, nekši život, nej pa skladišče

Starejše novice