0
Pon, 02. 03. 2015

Na območju občine Križevci pri Ljutomeru in Veržej pa že vrsto let deluje Društvo kmetic občine Križevci - Veržej, ki povezuje kmetice iz obeh občin.