Slika je simbolična.
Po delnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil letošnji oktober na državni ravni močno temperaturno nadpovprečen, nadpovprečno namočen ter povprečno osončen.

Minuli oktober je bil na ravni države po zdajšnjih, še ne povsem dokončnih, podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje najtoplejši od leta 1950.

Prav tako je bil ta jesenski mesec tudi nadpovprečno namočen ter povprečno osončen.

Kaj pravi temperaturna statistika? 

Po delnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje naj bi bil letošnji oktober izrazito temperaturno nadpovprečen. 

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja (1991-2020) je na državni ravni znašal 3,8 stopinje Celzija, kar letošnji oktober uvršča med najtoplejši vsaj od leta 1950. 

Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991–2020 je bil oktober skoraj po vsej Sloveniji izjemno topel, razen redkih izjem v Julijskih Alpah, kjer je bil zelo topel. 

»Povprečna oktobrska temperatura pa od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja nenehno narašča,« še poroča agencija za okolje. 

Kaj kažejo podatki o padavinah? 

Oktober je bil na ravni celotne države nadpovprečno namočen glede na primerjalno obdobje 1991–2020, kazalnik višine padavin je znašal 133 odstotkov.

Slednje letošnji oktober uvršča med okoli 18 najbolj namočenih od leta 1950. 

Prostorsko gledano, je največ padavin zapadlo na severozahodu države, z izrazitim presežkom v predelu Julijskih Alp. Količina padavin pa je upadala proti jugu in vzhodu. 

Povprečna višina padavin na ravni države ne kaže enotnega trenda.

V obdobju od sedemdesetih let do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja je nekoliko naraščala, od takrat pa spet pada.

Kakšna pa je bila osončenost? 

Letošnji oktober je bil na ravni Slovenije rahlo nadpovprečno osončen s kazalnikom 110 odstotkov, kar ga uvršča med 25 najbolj osončenih od leta 1961.

Glde na razpon vrednosti kazalnika sončnega obsevanja od leta 1991 do 2020 je bil oktober po večini Slovenije normalno osončen, zelo osončen pa proti Beli Krajini. 

Prostorsko gledano so bile povprečno osončene severozahodna ter del osrednje in severne Slovenije, stopnja osončenosti pa se je povečevala proti jugu in vzhodu države. 

Najvišja stopnja osončenosti je bila zabeležena na jugovzhodu Slovenije.

Trajanje sončnega obsevanja v oktobru je na ravni države od šestdesetih let do konca prejšnjega stoletja padalo, od takrat pa se zvišuje.

Primerjava s predhodnimi oktobri 

Oktober 2023 je po skupni mesečni statistiki zraka ter količine padavin najbolj podoben oktobru 1966, ki pa je bil na nivoju Slovenije za stopinjo Celzija manj topel ter povprečno namočen. 

Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da je oktober 2023 glede na temperaturo izrazito toplejši od predhodnih oktobrov, glede padavin pa sicer med bolj namočenimi, a vseeno ne odstopa tako izrazito kot pri temperaturi. 

Komentarji (1)

Odkrito (ni preverjeno)

Maj pa Junij daleč najhladnejša v cejli zgodovini...Neka se zna tudi tau !!!

Starejše novice