Foto: Agencija IDEA
S poučnimi videoposnetki razbijamo mite o Kohezijski politiki Evropske unije.

V sklopu projekta Trendi kohezije s pomočjo poučnih posnetkov približujemo Kohezijsko politiko Evropske unije in pojasnimo, da ni namenjena zgolj črpanju finančnih sredstev, ampak da je naložba v našo skupnost in našo prihodnost.

S kohezijskimi sredstvi Evropske unije do zelene prihodnosti

Evropska unija aktivno podpira Slovenijo na poti k trajnostnemu razvoju z uporabo kohezijskih sredstev. 

Solarni paneli na javnih stavbah in rastoča mreža polnilnih postaj za električna vozila so le nekateri od vidikov, kjer se sredstva usmerjajo v zeleno preobrazbo.

Zahvaljujoč financiranju Evropske unije zelene površine v mestih dobivajo novo življenje, izboljšujejo kakovost življenja in spodbujajo biotsko raznovrstnost. 

Hkrati se stavbe energetsko optimizirajo, kar zmanjšuje porabo energije in ogljični odtis.

Ti projekti niso samo koraki k bolj zeleni Sloveniji, ampak so tudi naložba v naše prihodnje generacije. 

Zeleni nizkoogljični prehod je pot, ki jo moramo ubrati skupaj za bolj trajnostno prihodnost nas vseh.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice