Vir: GOV.SI
Na vladi je osnutek zakona o debirokratizaciji, ki ga je pripravil strateški svet za debirokratizacijo pod vodstvom Ivana Simiča. Predlog je po pričakovanjih dvignil veliko prahu, zato smo se za dodatna pojasnila obrnili neposredno na njegovega avtorja.

Vlada bo v tem tednu nadaljevala obravnavo predloga zakona o debirokratizaciji, ki prinaša kar nekaj novosti, ki bodo vplivale na naše vsakdanje življenje.

Poenostavitve kot dolgotrajen proces

Kot je navedeno v predlogu, zakon vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev aktualne vlade. Namen zakona je tako poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost, je navedeno v predlogu.

Kot pravi predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič, obstaja veliko področij, kjer bo potrebno izvesti poenostavitve in odpraviti administrativne ovire, bo pa to dolgotrajen proces, saj se bodo zmeraj našli nasprotniki.

Država nad vaše osebne podatke?

Med največjimi spremembami izpostavlja poenostavitev vročanja dokumentov oziroma aktov, ki jih izdaja državna uprava in to na ta način, da se bodo lahko ti dokumenti vročali, namesto po redni pošti, na elektronski naslov, ki je povezan s telefonsko številko te iste fizične osebe. Simič poudarja, da gre za prostovoljno izbiro, kar pomeni, da se bo vsaka fizična oseba sama in prostovoljno odločila, da bo dokumente prejemala po elektronski pošti.

Po njegovi oceni gre za veliko poenostavitev, saj ne bo več potrebno iti na pošto in tam prevzemati pošiljke, saj bo to možno preko elektronske pošte doma, v pisarni, ali kjerkoli drugje. Simič ob tem navaja, da danes ob vsakem spletnem nakupu ali ob pridobivanju raznih kartic ugodnosti, izdajateljem posredujemo naslov naše elektronske pošte in telefonsko število, zato se mu zdijo nerazumljive pripombe, da država na ta način zbira osebne podatke.

»Podobne pripombe sem poslušal leta 2007, ko sem predlagal uvedbo pošiljanja informativnih izračunov dohodnine in odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča z navadno pošto, kar je takrat predstavljalo veliko spremembo. Danes se s tem nihče več ne ukvarja. To je problem Slovenije. Tisti, ki imamo ideje za poenostavitve, zmeraj naletimo na nasprotnike, ki iščejo razloge, zakaj se nekaj ne more uvesti,« meni predsednik strateškega sveta in vnovič dodaja, da se bo vsak sam odločil, ali si bo olajšal prevzem pošiljk, katere mu pošiljajo državni organi, ali ne. 

Obvezno, če boste šli na daljši dopust

Pri tem velja sicer opozoriti, da osnutek zakona na nek način predpisuje tudi obvezo, v primeru, da več kot 14 dni prebivamo zunaj naslova svojega prebivališča. Kot je namreč navedeno v zakonskem predlogu, mora posameznik v tem primeru pristojnemu organu sporočiti svoj elektronski naslov za vročanje ali pa sporočiti naslov stavbe osebe, ki naj se ji v tem času vročajo poštne pošiljke zanjo.

Brez računa ob kartičnem plačilu

Naslednja večja poenostavitev je pri plačevanju računov v trgovinah in pri izdajanju računov, saj se plačilo s kartico ne bo več štelo za gotovinsko plačilo. V primeru plačila s kartico vam bodo tako v trgovini izdali račun le, če ga boste tudi zahtevali.

»Tovrstni način poslovanja že imajo v nekaterih državah in škoda, da nismo bili prvi. Izdajatelji računov pa bodo še naprej izdane račune registrirali pri Fursu, tako kot to počnejo sedaj,« pojasnjuje Simič.

Glede navedenih sprememb so se sicer oglasili v Zvezi potrošnikov Slovenije, saj menijo da so določbe v nasprotju z zakonom o varstvu potrošnikov in da znižujejo doseženo raven varstva potrošnikov. Kot navajajo, sta sporni določili o neobveznih računih v primeru negotovinskega poslovanja ter o vročanju dokumentov v postopku prijave prebivališča na elektronski naslov posameznika, ki ni varen elektronski predal.

Kaj bi prinesla socialna kapica 

Veliko prahu je dvignila tudi uvedba tako imenovana socialne kapice oziroma kot ji nekateri rečejo razvojne kapice. Gre za to, da bodo plače nad 6000 evrov bruto oproščene višjega plačila prispevkov za socialno varnost, torej posameznik z višjo bruto plačo od šest tisoč evrov bruto, bi plačeval prispevke v isti višini, kot tisti, ki ima plačo šest tisoč evrov bruto. Nad tem zneskom bi se tako obračunavala le akontacija dohodnine.

»Tovrstno ureditev ima 17 držav v Evropski uniji in na ta način bomo v Sloveniji zadržali določene strokovnjake, ki danes za prejem plače izberejo državo, ki ima socialno kapico. Nekateri menijo, da je znesek postavljen previsoko. Menim, da je znesek primeren, saj bo ob tem mejnem znesku manjši izpad javnofinančnih prihodkov,« zagovarja ukrep vodja strateškega sveta.

Socialno kapico so sicer javno podprle gospodarske organizacije, ki menijo, da bi tako država postala bolj privlačna za vrhunske kadre, ji pa nasprotujejo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer so mnenja, da socialna kapica ne bi razbremenila razvojnega kadra, prav tako za posamezna podjetja ne bi imela večjih pozitivnih učinkov, pomembno pa bi vplivala na prihodke blagajn socialnega zavarovanja.

Po pavšalnih ocenah predlagateljev ukrepa, bo izpad javnofinančnih prihodkov v začetni fazi znašal med 40 in 50 milijonov evrov letno, pozneje pa naj bi bil ta izpad manjši, saj bodo pridobili tudi nove fizične osebe, ki se bodo odločile za zaposlitev v Sloveniji.

Za preglednejšo zakonodajo in olajšanje dela policistov

Zakon prinaša tudi ustanovitev uradnega registra predpisov, ki naj bi zakonodajo naredil preglednejšo. Kot pravi Simič, je namen predvsem prečiščenje predpisov in objava zakonov, ki ne veljajo več. Prav tako je nesprejemljivo, da se še zmeraj uporabljajo podzakonski akti, ki so nastali na podlagi zakonov, ki ne veljajo več. Gre za veliko spremembo, ocenjuje.

Sredstva za postopno vzpostavitev uradnega registra  bodo za naslednjih pet let zagotovljena iz sredstev proračuna Evropske Unije (sklad za okrevanje in odpornost),  ocenjena pa so na 780 tisoč evrov. 

Predloga zakona o debirokratizaciji posega v 16 zakonov, in sicer v: 

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1),
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
Zakon o pravdnem postopku (ZPP),
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT),
Zakon o prekrških (ZP-1),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV),
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),
Zakon o ohranjanju narave (ZON),
Zakon o visokem šolstvu (ZVis),
Zakon o športu (ZŠpo-1),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),
Zakon o uradnem listu (ZUL).

Precej pozornosti je požela tudi namera, s katero bi poenostavili izdajanje plačilnih nalogov v prekrškovnih postopkih. Črta se namreč obveza, da morajo policisti kršitelju omogočiti, da se osebno izjavi, za plačilni nalog pa ne bi bilo več potrebno, da vsebuje kratek opis prekrška in povzetek izjave kršitelja. Več pooblastil si pa lahko obetajo državni sekretarji, ki bodo lahko po novem izdajali odločbe v upravnem postopku.
 

Simič kritike zavrača in napoveduje tudi večje reforme

Predlog zakona je bil deležen sicer številnih kritik s strani določenih medijev, pomisleke naj bi imela celo vladna zakonodajna služba. Pred kratkim se je ob nepravilno ugotovitev vlade obregnil tudi vidni član NSi, ustavni pravnik in nekdanji direktor službe za zakonodajo državnega zbora Janez Pogorelec. Simič sicer pravi, da so zapisi v posameznih medijih zapisi posameznikov, ki bodisi večinoma nasprotujejo spremembam, ali pa jih ne razumejo. Kljub vsemu pa meni, da je vsaka kritika dobrodošla, še bolje pa bi bilo, če bi ponudili svoj predlog rešitve.

Spremembe so se dogajale in se bodo, zmeraj pa so tisti, ki so uvajali spremembe imeli svoje nasprotnike, poudarja. Ne strinja se tudi s trditvijo, da bi bil predlog zakona neambiciozen, ker da je strateški svet lani predlagal bistveno širši nabor ukrepov za debirokratizacijo. 

»Dejstvo je, da je to prvi tovrstni zakon po tridesetih letih in težko je potem trditi, da ni dovolj ambiciozen. Trideset let nikogar, tudi te medije, ni motila vedno večja birokracija. Ob tem pa moramo priznati, da nikogar ne moti birokracija, dokler sam ne trči v njo. Ukrepe, katere je strateški svet predlagal lani septembra naj bi se vključili v naslednjo davčno reformo,« napoveduje davčni strokovnjak prekmurskega rodu, ki meni, da obstaja politični interes tudi za večje reforme, a da se naj najprej sprejme in uveljavi trenutni osnutek zakon. 

Janša z ukrepi obljublja cenejšo Slovenijo

Vlada je sicer obravnavo zakona že začela in jo bo nadaljevala na seji ta teden, kjer naj bi ga po pričakovanjih premierja Janše sprejela, zakon pa bo v veljavi do poletja. Naslednji paket naj bi sledil že v roku dveh mesecev, vse ukrepe pa naj bi vlada predlagala v zakonodajni postopek do konca leta.

»Ko bodo sprejeti, bo Slovenija drugačna, bolj vitka, cenejša država, ljudje bodo prišli prej do storitev in te bodo bolj učinkovite,« je napovedal Janša na tiskovni konferenci ob prvi obletnici vlade.
 

Komentarji (53)

Hontizav (ni preverjeno)

Vse je to nateg in prevara maske pa škodujejo zdravju!

p3p (ni preverjeno)

Srbski mešetar, če ma malo očetovih genov je rojen prevarant in on svetovalec, ko je vse ukradeno premoženje prenesel v davčne oaze.

tuncika

e se vse to uresniči bo skoraj polovico javne uprave ostalo brez služb, potem dobro veste za kaj se gre in za koga. Ne razumem zakaj ni mogoče na avtomatu v Upravnih enotah podaljševati dokumente ??????????????? Tako pa čakamo v vrsti na birokrata, ki se nas bo usmilil in udaril pečat.

opcina007 (ni preverjeno)

Ti marsikaj ne razmiš, seljačino.

Če bi ti doživo svoje mokre senje, ka bi narod dejansko zgujbo službo v javni upravi, naš ka bi to pomenilo za tvoj "privatni" sektor prisesani na državni cecek, kere že zdaj crkavle zaradi pomanjkanja povpraševanja? Znan ka ne vejš, tak ka se ne mantraj z razmišljanjon.

In reply to by tuncika

Karl Marx (ni preverjeno)

Edino ka želi Simić poenostaviti je sebi pout do pejnez. Tej čloivik gda vijdi pejneze, te se njemi očij zabliskajo. S ten svojin "protibirokratskim" zakonom pščej, ka se lidgej med sebof sposvadijo, ka de te ten na oblasti ležje kradnoti. Janša je v lejtaj 2004-2008, leta 2012, 2020 in 2021 spokradno trijfrtale Slovenije. Oropali so nas do kosti. Njegova banda ne dela drüjgo kak kradne pa laže. Niti cepiva ne vejo naroučiti. Ali pa neščejo zatou ka ščejo ka se narod naj ne cepi, ka de te dale trajala epidemija, oni do pa lejko fdale lagali pa kradnoli

Mimi123 (ni preverjeno)

Točno tak, tista "kapica" ni za strokovnjake, inženirje ipd, ki nimajo takih plač ampak za njegove stranke. Naj pojasni kako on loči delo za svoje stranke z delom za državo, seveda tudi placljivo. Dobi dve plačili in ženska kako bo to uskladil. Pa kdo je že to vidwl in potem se spravljajo na Vesela, ki zraven službe dela se za tuji firmi, nima nobene veze z našo državo. Ta pa direktno sefi na vsaj dveh stolih.

In reply to by Karl Marx (ni preverjeno)

bestere3x (ni preverjeno)

Ta gnojšnica od človeka je fajn dokazo v svojih PKP, kak de on "debirokratizero" državo. 90% podjetij ne pride do pejnez, ka je postopek tak zakomplicerani.

Cigan si bil Simič, cigan boš osto.

Pajdash (ni preverjeno)

Če nebi Simiča bilo in pod vodstvom LMŠja pa podobnih patronov, bi se zaj začali pogučavati o prvon PKPji....

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

bestere3x (ni preverjeno)

Ne motaj! Tau ka sta Lahovnik pa Simič skup "spravila" bi moj 13 letni sin skuper z učitelijco za glasbo napiso. Na njivanjon meniji so dale ukrepi za bogate in varčevalni ukrepi ala 2009 za množice, keri dokazno poglabljajo krizo.

In reply to by Pajdash (ni preverjeno)

podjetnik13 (ni preverjeno)

Mhm. Tisti, ka mamo podjetja pa zaposlene, mamo malo drugačno mnenje kak takši dnevni politični filozofi, keri pač nasprotujejo vsemu in vsem. Puhlice o ukrepih za bogate pa razlagaj na mitingaj od Levice pa podobnih, eni živemo v realnon svejti.

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

bestere3x (ni preverjeno)

Daj ne seri, ka si ti na 100km vidi, ka si Janšov vernik, keri je nej sposoben ene kritične misli. Ampak z dobrin razlogon, tau ti dan praf, ker vidimo, ka se zgodi van SSDSovskin sirotinjan. Glavo doj, jeclanje pa lizanje guzice nacionalni sramoti JJ.

In reply to by podjetnik13 (ni preverjeno)

podjetnik13 (ni preverjeno)

Evo ga. Ker san zadovoljen z določenimi ukrepi, keri so mi pomagali, ka ohranim podjetje pri življenji, san Janšov vernik pa SSDS sirotinja. Takši posamezniki, kak si tij, so največji problem v tej državi. Ekstremni opranoglavci, keri vidijo svet skozi črno-bela očala. Ali si Janšov ali pa si komunist. Druge nega. Ovak za info, član SD san, ampak hej, keep up the hate. Uživaj dale v svojon malon svejti, realpolitika ti tak neje jasna, ker ne premoreš telko intelekta pa širine.

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

bestere3x (ni preverjeno)

Mhm. Guč je bil o PKP na splošno in ti si v imeni vseh "podjetnikov" gučo, kak ste zadovoljni - in nej z (samo) določenimi ukrepi.

Keš se je talo v vseh državah na svejti, seveda tudi s strani naših velkih neoklasičnih varčevlacev, kda je bil keš dani s strani EU. TOREJ, bi ti dobo v vsakon primeri keš za svojo podjetje - tudi če bi vlado vodila moj 13letni sin pa njegoga učiteljica glasbe - kar pa ne pomeni še, ka so PKPji bli dobro sestavljeni!

Podtikalcov ala 700EUR za klerikalce(!) nej trbej omenjati, ale? Ka so delavci dobili zgolj 80% nadomestila namesto 100% (kar so dobili celo v najbole neoliberalnih državaj ala övp Avstrija) in so zaradi toga odili kužni v služjbo nej trbej omenjati? Ka so študentje dobili posmehljivih 150eur nej trbej omenjati? Ka so še s strani GZS (!), njihovih največjih pajdašov, izražali kritiko o neprelgednosti PKPjov, verjetno tuj nej trbej omenjati.

Minimalne zadeve kak je to, ka so delavci v prvi bojni liniji nej dobili nikših dodatkov, med ten ka so JJ pa pajdaši izglasovali višje razrede sami sebi, ka do kuturniki in organizatori dogodkov crknili, ka do s predvideno socialno kapico do 6000 bruto EUR v fakin največji krizi oškodovali javni proračun itd. itd. pa tak ali tak nej trbej omenjati.

In to vse je samo 1/1000 vseh napak.

Ka pa de SD član gučo o "real-politiki", pa sploj ne mo komentero. SD=slovenski hilary clinton/bidon/obama= rdeči desničari=pravi razlog za porast neofašistov! SPEEZDI!

In reply to by podjetnik13 (ni preverjeno)

podjetnik13 (ni preverjeno)

Klerikalizem, neolibelarizem, neofašisti. Evo ti ga, to je človik, keri strokovno znanje dobiva z branjem Mladine in gledanjem Studia city. Neoklasični varčevalci, o bože mili. Dečko, ti če maš sina 13 let staroga, mi je žal za njega, če ga vzgajaš v takšon enoumji in sovraštvi. Idi malo na teren preveri, kak je situacija. Prle kak pa opletaš z besednjakom, keroga si sigurno nej pridobil s prebiranjem makroekonomskih učbenikov, pa se malo doj stavi, ker se ti na kilometer vidi, ka nemaš pojma od podjetništva in realnih problemov. Seveda so daleč od popolnosti, ali najhujše so s PKPji preprečili, tudi pri meni osebno. Ti, tovariš, pa dale uživaj v svojon dvobravnom političnom mehurčki, ker s takšnimi ekstremisti itak debata neje možna.

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

Bestere3x (ni preverjeno)

Kaksni ekstremist, mojster? Nas ka je ekstremno? Prihodnost sveta in nase dece zaradi taksnih kak si ti in pri tvojih komeradov v stranki-lidje brez znanja, vizij, idej in jajc. In vidimo kama nas je to pripelalo-delavska klasa vas sovrazi bole kak pa Janso pa njegovo lopovsko bando, kera njin kradne pravice in javno dobro vsen na oceh.

P.s. za moje branje makroekonomije se ne boj, rajse za Fajonovo, Zidanovo in Pahorjevo, keri nemajo 5% znanja povprecnoga studenta v prvo letniki EPFja MB.

In reply to by podjetnik13 (ni preverjeno)

Mimi123 (ni preverjeno)

Koliko tvojih zaposlenih ima recimo 6000 bruto?

In reply to by podjetnik13 (ni preverjeno)

smith123 (ni preverjeno)

Se strinjam. Socialna kapica bi morala biti postavljena nižje. Što se pa ne strinja, ka je nepravično, ka ti država zeme 50% tvoje plače, pa je nej glij pri pameti. Verjetno bi načik razmišljo, če bi bil sam v pitanji.

In reply to by Mimi123 (ni preverjeno)

Bestere3x (ni preverjeno)

Glej mojster, svet ma problem povprasevanja in tau za tau ka masa lidi nema zadosti kesa in nej zatau ka majo bogati premalo. Znas zakoj? Zatau ka bogati ne zapravljajo, temvec sparaj in davlejo v financne instrumente! Razmis? Tu je nej pitanje ka si ti mislis, ka bi komi blo fajn pa fer. Kapitalizem ti ne deluvle, kapis, in trbelo de masivne spremembe, ce te scei ta unicevalen sistem se vsaj malo vzdrzavat.

In reply to by smith123 (ni preverjeno)

smith123 (ni preverjeno)

Ti si rejsan talent, keromi so domet populisticne puhlice o grdon kapitalizmi. Dobro ti je ovi prle pravo, ne senja se ti osnovaj ekonomije kak je ponudba/povpraševanja, ka šele ka je to ekonomija obsega. Mešaš pojme redistribucije, socialne pravičnosti pa li not rivleš nekšo magično uravnilovko in ponavlaš 50 let stare pravljice, ka tej uničevalen sistem, keri je neposredno omogočo, ka svoje decinsko pa ozko razumevanje sveta sploj kažeš na tej način, rabi masivne spremembe. Ja, ti pa Kordiš in Marcel Štefančič mate rešitve. Ajde ka čujemo

In reply to by Bestere3x (ni preverjeno)

Bestere3x (ni preverjeno)

Ka mi je kapitalizem omogoco, ka mi keri drugi sistem brez izkoriscavanja delavcov ne bi mogo? Internet? Vupas trditi, ka je to kapitalisticen izdelek?

Decko, ne motaj ti meni o redistribuciji pa se ne delaj, kak je to locena stvar od sistema v keron smo. Lejko motas, ka smo nej v kapitalizmi ala Hayek, ale tezko bos ti meni razlago o prostih trgih, kda si trije hedge fondi lastijo 80% sp500 in kda je neenakost v turbo kapitalizmi amerike na nivoji srednjoga veka. Ka o demokraciji ne mo zaco.

Tij lejko das dale glavo v pesek, pa poslusas pravljice o mogocnosti in pravicnosti nasoga sistema. Med ten ka ti deca gejo mikro plastiko v ribjih palckah. Aja, nekontrolerano izkoriscanje planeta za profite je nej del kapitalizma, san pozabo. Smitha si pa nej stel in to se ti vidi na dalec.

In reply to by smith123 (ni preverjeno)

smith123 (ni preverjeno)

Z vsakin novin komentaron dokazuješ, ka si točno to, ka si prle pravo, ka si nej. Ekstremist. Ali črno ali belo. Ja, kapitalizem ma puno napak, kak sakši sistem, kda ga v praksi popači človek. Nišče ne guči o mogočnosti pa pravičnosti sistema. Vprašanje sploj, če mi znaš definerati kapitalizem, kaj šele pravičnost, ker to je že polje politične pa ekonomske filozofije in neje vse tak enostavno, kak si ti razlagaš pa misliš. In trditi, ka je nej zahodni kapitalizem neločljivo povezani z liberalno miselnostjo, pravnim sistemom svoboščinami in svobodo govora, ka ti omogoča, ka se delaš pametnoga na internetaj (čeprav to nejsi) je višek naivnosti, ali nevednosti ali pa zgolj ideološke zaplankanosti. Verjetno kombinacija vseh dejavnikov. Seveda pa lejko dale motaš o izkoriščanji delavcov pa o turbo kapitalizmi v ameriki, keroga spoznavaš prek ameriških filmov. O Hayeki pa znaš to, ka si si na wikipediji prešto, v roke raje zemi Ustavo za svobodo ali pa od Schumptera Lahko kapitalizem preživi, in te va si dale zgučavala. Od Smitha pa san prešto več kak popačeni citat iz Bogastva narodov, keroga si si ti prešto na nekapitalističnom izumi. Ti pa ka? Mencingera? Ok. Še vedno pa čakam na predloge pa rešitve za bokši, pravičnejši sistem.

In reply to by Bestere3x (ni preverjeno)

delavecnaminimalci (ni preverjeno)

Uravnilovka, večji davki, večje minimalne plače (brez višje produktivnosti pa vsega ostalega potrebnega) in mamo to v praksi. Že skoraj gezero menje delovnih mest v enon kedni. Po Safilu Ormož podobna situacija v Slovenj Gradcu. In to zaradi miselnosti, ka je višja minimalna plača 'pravična' in nerazumevanje širše slike.

Stroški storitev, fiksni stroški, gesti, dohodnina...vse de šlo fajn pomali gor. Domino efekt. Neto učinek dviga minimalne de negativen. Ampak to takši, ka kričijo grdi kapitalizem, ne štekajo.

In reply to by smith123 (ni preverjeno)

Bestere3x (ni preverjeno)

Hjesos, furt se najde en lalek ka davle odavle mantre delavci naj delajo za trenutno magicno mejo minimalca, bogati pa naj majo se vec!

Ka ti nej jasno? O inflaciji lejko samo drkate, vidli je nete se fajni cas. To zna imf, fed, ecb, world bank pa se puno drugih, samo ti lekar nej.

In reply to by delavecnaminimalci (ni preverjeno)

delavecnaminimalci (ni preverjeno)

Pa ka tebi neje jasno? Ideje, kerin ti ploskaš, davlejo kontra rezultate v praksi. Videno tej moment.

In reply to by Bestere3x (ni preverjeno)

Bestere3x (ni preverjeno)

Kapitalizem in demokracija nejsta nikdar sla skup, niti nikdar nete. Svoboscine kero sta prinesle ameriska in francoska revoluciji, je kaputalizem hitri odneso. Ka je vzpostavilo priblizno, se zdalec nej pravicno, ravnovesje? Delavska socialisticna gibanja, kera so temeljila na idejah kritikov kapitalizma. Ce ne bi bilo teh bi ti pa tvoja zena in deca delali 14h na den za zemljico pa mlejko.

Kak kapitalizem in demokracija nejdetav fkup lejko vidis v ameriki, lejko tudi pri nas, in nej samo kao v filmih (lol), kda niti ena od strank ne zastopa interesov volilne baze (pogledni si raziskave glede zdravstvenoga zavarovanja, minimum wage, marihuane itd.) temvec svojih kapitalisticnih donatorjev.

Ka je izkoriscanje delavcov pravljica se itak vse o sebi povedo. Schumpeter prej. Ti mislis, ka bos s schumpetron resavo evropsko/amerisko ekonomijo v gnesnjon ekonomskon sisteme korpo fevdalizma z nizkin rate-on of profit in productivity, 0 obrestnimi in brez inflacije? Povej, ce ja..ka celi svet, razen tebe, ne vej ka naj napravi!

Idej mas pa dosti od dosta bole pametnih lidi na interneti, mores samo iti v iz svojoga passè mehurcka. Cas te je povozo-saj opazis sam ale?!

In reply to by smith123 (ni preverjeno)

podjetnik13 (ni preverjeno)

Tebi se dejansko vidi, ka nejsi nikdar mel podjetja ali bil v stiki s kakšnim podjetnikom. Če san čista iskreni, man občutek ka niti nejsi rejdno še delo za svoj kruj. Celi čas mešaš jabolke in hruške, vse navkriž mlatiš, o ameriški pa francoski revoluciji, te malo o socialističnih gibanjih in že si pri korporativnon kapitalizmi v ameriki, marihuani pa nekših raziskavaj o zdravstvenom zavarovanji. .sanjač o pravičnem socializmi de meni z marksistično ekonomiko gučo, ka me je čas povozo. Pa to svet nej vido. Ti se kar s pametnimi lidmi na interneti (to pa je referenca) poveži pa viva la revolucion. Kda boš pa odrasto (predvidevam, ka si samski pa negi do 30 star), pa ti v iz svojega internet occupy wall street balončka odišo, mi javi kak si služiš kruj pa spreminjaš svet z dokazano neuspešnimi idejami. Do takrat pa čao ;)

In reply to by Bestere3x (ni preverjeno)

Mimi123 (ni preverjeno)

Glavno da Lahovnik pride do tajnih podatkov na statističnem uradu, da lahko potem svetuje svojim strankam, simič pa na finančnem uradi

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

hitra poenostavitev (ni preverjeno)

Odstop vlade !!

In reply to by bestere3x (ni preverjeno)

Dvomljivec (ni preverjeno)

Simič, čas je, ka se spraviš skup z svojin Janšollinijon v pokoj. Narod si že zadosti spomrdo s svojimi kvazi revolucinoarnimi ekonomskimi ukrepi. Neoliberalno smeće.

N00s.... (ni preverjeno)

Edino kar SD predlaga da bi bili tamponi za javni sektor v breme peoracuna. In potem vidimo da Tosama je hisna firma SD stranke. Ne mores verjeti, kako bi iz proracina kradli, pod pretvezo da je nekaj zastonj. Mojstri so v tem, to jim priznajmo.

GrandeHungaria (ni preverjeno)

Dobro kaj je muzej o "osamosvojitvi" (beri circle jerk na JJ) dobo 7mio, ti pa ga sirotinjo, pa pendrek po glavej, ka se vni šetava ob 21:15h.

In reply to by N00s.... (ni preverjeno)

1000penzije (ni preverjeno)

primerjati muzej s privat firmo, to lahko samo politicni aktivist. vsak muzej v tej drzavi dobi denar iz proracuna, tamponi pa ne rabijo biti zastonj, potem so naj tudi srajce pa cevlji nad 46.
rtv dobi 90 milijonov in novinarji imajo 5 tisov mesecno, porocajo strankarsko, sirotinja pa placujejo razkos na rtv.

In reply to by GrandeHungaria (ni preverjeno)

KOPRIVA699999 (ni preverjeno)

Tako je! Kučan ma tuj svoj muzej, npr. etnografski!!! Kaj je tau drugoga kak komunjarski muzej??

RTVSLO poroča pristransko!! Ge man dokaze za pristransko poročanje?? NE NUCAN! Jannči je tak pravo! Vsi ostali ste lewnuhari!!!!! RTV novinari majo 100.000EUR DOKAZNO PLAČE!!!! NOVA24 je edina nevtralna, prava slovenska!!!!!,domoljubna!!!!!! medijska hiša!!

Tamponi ne rabijo biti zastonj!!!!!!!!!!

In reply to by 1000penzije (ni preverjeno)

Mimi123 (ni preverjeno)

Etnografski muzej ima vsaka država na svetu, očitno ti ni jasno, kaj ta muzej predstavlja, mislim vsebino. Če ste že zapeli za tempo, kolikor jaz razumem, je zunaj predlog, da se takoj na obdavči po nižji ddv stopnji kot izdelek za higieno.

In reply to by KOPRIVA699999 (ni preverjeno)

GrandeHungaria (ni preverjeno)

Se pravi, če si Kučan napravi muzej "osvoboditve" ge de talo keš sebi pa jankoviči, boš pravo ka je tau običen muzej kak vsi ostali?? :DDDDD

Tamponi prej :DDD

In reply to by 1000penzije (ni preverjeno)

Busybee (ni preverjeno)

Debirokratizacija jectrn v peti levuharjem in njihovim priseskom. Ti so se navadili krasti od države in iz enega naredili 3-4 delovna mesta samo da so lahko kakega sorodnika k državni kopanji prisesali. Kak je sosed rekel ko je pred leti kot privatnik potreboval potrdilo da je plačal vse davke in prispevke je vse bilo zriktano pri eni osebi v 5 minutah. Pred letom ali dvema pa so ga na Fursu pošiljali od vrat do vrat vsaka starejša babnica tik pred penzijo mu je tam udarila po en pečat na x različnih papirjev. In to take pred upokojitvijo ki so zgolj tam da vreme prodje. In prav je tako levuharska klientela odjebali ste!!!

Nova24cejlikan… (ni preverjeno)

Ka pa de se te debirokratizeralo, tele?!

In reply to by Busybee (ni preverjeno)

Koga ti foliraš (ni preverjeno)

MARXE KARL , tebe nemre nišče oropati , ker tij nika niti nemaš.

bestermaxi (ni preverjeno)

Tak kak 80% nas ostalih slovencov

In reply to by Koga ti foliraš (ni preverjeno)

maxxxpax (ni preverjeno)

ce komentiras in si verjetno iz skrajne leve scene, potem imas vsaj iphone. spadas v tistih 20% sloga. Dol s kapitalisti, za nas samo apple.

In reply to by bestermaxi (ni preverjeno)

JanezMonke (ni preverjeno)

Ti maš iphone? Misliš, ka če si proti kapitalističnoj ureditvi, ka si proti tehnologiji? Vidin, ka si tele, samo tak fejst velko?!

In reply to by maxxxpax (ni preverjeno)

Koga ti foliraš (ni preverjeno)

20% pa ma.

karl brez marxa (ni preverjeno)

Pokojnine kakršne jih poznamo v Sloveniji danes, so le socialni nadomestek. Ne temeljijo na vplačanem.
Gre za večdesetletni medgeneracijski nateg, ki naj tej točki škoduje vsem. Starejšim in mladim. socializempress

KarlKapitalista (ni preverjeno)

No daj, razčleni tau malo na dukše, z viri pa teorijami itd.

Znan, ka ne boš.

In reply to by karl brez marxa (ni preverjeno)

Mimi123 (ni preverjeno)

Ta način izplačevanja pokojnin je srednjeevropska zadeva. Zanima me tvoj predlog, kako spremeniti to zadevo, od kod se bi jemal denar za pokojnine, če bi denar začeli z nekim datumom nalagati na osebne račune? Bi pustil kakih 30, 35 GENERACIJ brez dohodka? Ker vsi tisti, ki imajo plačo ne vem, do jurja, ne morejo še varčevati za pokojnino. Razumeš sploh sistem?

In reply to by karl brez marxa (ni preverjeno)

Bucikalica (ni preverjeno)

Simič, pa što še tebi kaj vrvle razen par sprancof od Janše s kerih se še ti norca delaš po gostilnaj??

simke99 (ni preverjeno)

Simič pa Snežič, dva velika bosanska strokovnjaka za oaze pa pranje keša. SDS connecting lopove!

Koga ti foliraš (ni preverjeno)

Nej to do zriktali strokovnjaki ala Tomička , Kordiš , Mesec , Sukička in podobni , pa ne me =bat, modeli keri v življenju še niso slame navzkriž dali.

riadesala (ni preverjeno)

ja, Mahnič, Janša, ministrant Tonin, psihopat Grims in ostali so pa resno gor držali celi privatni sektor s svojimi delovnimi izkušnjami. GTFO glupan

In reply to by Koga ti foliraš (ni preverjeno)

Grk (ni preverjeno)

Simić, to ni Srbija pa še tam so te nagnali.Če si davčni svetovalec še ne pomeni, da si tudi strokovnjak za državno upravo. Ti si kvečjemu strokovnjak za svoj d.o.o..Lahovnik pa je tako razred za sebe, včasih izpade, kot, da bi faks končal v prvem letniku.

Ivan Simič (ni preverjeno)

Spoštovani Prekmurci, hvala za vaše iskrene besede. Če jih ne bi prebral, ne bi verjel, da Prekmurci lahko to zapišete. Sam se imam za Prekmurca, rojen sem v Gradu, odraščal sem v Gradu in v Beltincih, in zaradi tega ne kritiziram Prekmurcev, kaj šele, da bi o njih pisal takšne neresnice, kot ste jih vi zapisali o meni v vaših komentarji. V bodoče vam tega ne bom več omogočil, tako da je to bil moj zadnji intervju za kateri koli prekmurski medij. Lepo pozdrav vsem. Ivan Simič

GorazPuhan (ni preverjeno)

Daj ne delaj se zrtev! Te bedni zapisi tu gor nedo nikdar mogli telko krivice napravti kak jih ti pa tvoji fasistoidni pajdasi delate pri koriti! Folk de vas neso, nede se pitalo ge si se rodo, tau vupan ka van jasno.

In reply to by Ivan Simič (ni preverjeno)

biblijski (ni preverjeno)

Prekmurci bomo zaradi lastnih bednih misli vedno narod hlapcev.

Starejše novice