Objavljen je bil razpis za uveljavljanje finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023.

Predmet podpore razpisa za uveljavljanje finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Nadomestilo lahko prejmete za škodo na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za dogodek ni bilo določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Vlagatelj in upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo javni razpis.

Minimalna višina ocenjene škode mora biti 5000 evrov

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

 • pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge, vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo,
 • vlagatelj mora elektronsko vlogo izpolniti in oddati z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njih navedeni,
 • vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
 • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis,
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele,
 • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica,
 • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5000 evrov.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev 7500 evrov

Višina nepovratnih sredstev znaša:

 • 7500 evrov: nad vključno 65.000 evrov ocenjene škode;
 • 6500 evrov: od vključno 55.000 do 65.000 evrov ocenjene škode;
 • 5500 evrov: od vključno 45.000 do 55.000 evrov ocenjene škode;
 • 4500 evrov: od vključno 35.000 do 45.000 evrov ocenjene škode;
 • 3500 evrov: od vključno 25.000 do 35.000 evrov ocenjene škode;
 • 2500 evrov: od vključno 15.000 do 25.000 evrov ocenjene škode;
 • 1500 evrov: od vključno 5.000 do 15.000 evrov ocenjene škode.

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Nyo (nepreverjen)

To samo glumci nega zavarovati in tomje to za vse drugo majo cigarete pijaco in d…

Marija!PaFego (nepreverjen)

đeeee heeee… Ge bi mejla dejte pa socialinooo…. lejko zaprosin za otroškega??? ali za malu penez?? đeee heee

Starejše novice