Slika je simbolična.
Vlada je danes po presoji strokovne komisije podelila 30-letno koncesijo za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2 za ogrevanje in potrebe kopališča v Rimski čardi.

Kot smo že poročali, je gospodarska družba Rimska Čarda oddala formalno popolno vlogo na razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2

Z ministrstva za naravne vire in prostor so v oktobru sicer poročali, da postopek izbire še ni končan, a zdaj se je vendarle premaknilo. 

Vlada je danes izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli združbi Rimske Čarde, in sicer za obdobje 30 let od dneva sklenitve pogodbe. 

Koncesija v roke Rimske Čarde 

Zakon o vodah določa, da se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa

Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je pristojno za vode, je izvedlo javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine iz Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališč. 

Vlada je danes izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli družbi Rimske Čarde iz Moravskih Toplic. 

Gre za novo koncesijo za rabo termalne vode, objekti za rabo pa še niso zgrajeni.

Komisija pri pregledu ni ugotovila nobenih nepravilnosti 

Iz Rimske Čarde so sicer že poročali, da je vloga, ki so jo oddali, formalno popolna, slednje pa je tokrat dokončno potrdila strokovna komisija. 

Ta bila sestavljena iz treh članov, ki so po končanem javnem razpisu izvedli odpiranje ponudb. 

Ugotovili so, da je na javni razpis prispela ena prijava, ta je bila pravočasna in popolna, prav tako je vsebovala vsa v razpisu zahtevana dokazila. 

Strokovna komisija je izdala mnenje, v katerem ugotavlja, da družba za upravljanje geotermalnih virov Rimska Čarda iz Moravskih Toplic izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije. 

Koncesijo so Rimski Čardi podelili za obdobje tridesetih let, slednje pa začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, s katero koncedent in koncesionar podrobneje uredita medsebojna razmerja. 

Na podelitev koncesije z odzivom tudi v Gibanju Svoboda 

Med prvimi se je odzval Tomaž Gregorec, vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v občini Moravske Toplice, ki je dejal: 

»Pri tem projektu gre za lep primer dobre prakse sodelovanja lokalnega odbora z občino in ministrstvom, kar bi morala postati stalnica za nadaljnje občinske in regijske projekte, ne glede na sestave občinskih svetov, saj mora na lokalni ravni biti cilj vseh deležnikov izboljšanje pogojev za vse občane.«

Gregorec je prepričan, da je z bolj usmerjenim pristopom ob dosledni zavezanosti skupnim ciljem možno narediti več in hitreje, zato se nadeja še več uspešnih projektov.

Obdobje tridesetih let, ki naznanja začetek trajanja koncesije, pa naj bi se po besedah Gregoreca zgodilo proti koncu naslednjega tedna.

Komentarji (4)

jurko (ni preverjeno)

Dobro. To bi se moralo zgoditi že pred tridesetimi leti, ko so testirali vodo za zdravstvene namene.(Dr. Rems.)

moravcii (ni preverjeno)

Kako zanimivo je brati objave dečkecov svetnikov kako se hvalijo na Facebooku. Kodila je dobo mesto, da bo tiho. Gregorec z ekipo vidi zaslugo sedanje vlade. Mali Tibi se še more oglasiti z Jessico. Ka ne pozabimo podžupana (najbrž večnega). Mi smo na tem delali, ko ste se še vi špilali. Ne da bi se skregali kdo je bolj zaslužen.

Jack00000 (ni preverjeno)

Tak se je Pocivalsek z Magno hvalil

Simeoni (ni preverjeno)

Jaz sem gay

In reply to by Jack00000 (ni preverjeno)

Starejše novice