Foto: Agencija IDEA
Nasmej se in se informiraj! Z zabavnimi posnetki razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki.

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

Poudarek na ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti

Skupna kmetijska politika zagotavlja kmetom sredstva in znanje, ki jih potrebujejo, da presežejo tradicionalne kmetijske metode in sprejmejo nove, boljše prakse. 

S tem povezane pobude vključujejo spodbujanje kratkih dobavnih verig in trajnostnih načinov kmetovanja, kar bo omogočilo uživanje sveže, domače hrane.

Ta politika ne le spodbuja kmete k pridelavi hrane na trajnosten način, ampak tudi poudarja ohranjanje okolja, zaščito biotske raznovrstnosti ter zagotavljanje plodnosti zemlje.

Slika je simbolična.

Oživljanje podeželja s turizmom

Poleg tega je ena od ključnih prednostnih nalog Skupne kmetijske politike oživljanje podeželja in zapostavljenih območij. 

V tem kontekstu je turizem pomemben dejavnik, ki lahko prispeva k oživljanju podeželskih območij ter ustvarjanju novih delovnih mest. 

Evropska unija podpira različne ukrepe za spodbujanje razvoja turizma na podeželju, kot so naložbe v infrastrukturo, promocija podeželskega turizma, izobraževanje in usposabljanje ter spodbujanje lokalne gastronomije in kulture.

Slika je simbolična.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice