V Beltincih so včeraj zasadili več kot 3000 dreves.

Včeraj, 12. aprila 2023, je bila v sklopu projekta Zelena poslovno - industrijska cona Beltinci izvedena zasaditev dreves. 

V sklopu projekta je namreč med drugim predvidena hortikulturna ureditev v skladu s smernicami za krajinsko ureditev, ki jih je v letu 2021 izdelal Kolektiv Tektonika.

Na približno pol hektarja so zasadili več kot 3000 dreves kot so hrast, beli gaber, jerebika, divja jerebika, divja češnja, divja hruška in podobno.

Namen zasaditve je zmanjšanje hrupa med Zeleno poslovno - industrijsko cono in delom naselja

Navedeno bo vsekakor vplivalo na zmanjšanje oziroma omejilo hrup med bivalnim delom naselja Beltinci in Zeleno poslovno - industrijsko cono.

Projekt je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko - poslovne infrastrukture.

Komentarji (2)

Pipi kuku (ni preverjeno)

Kaj zdaj 300 ali 3000???

Mura123456 (ni preverjeno)

Idioti kmetijska zemljišča za goz.! Blesavi čebelar pa mora bit polek.

Starejše novice