Soboška občina bo zakonsko uredila področje zapuščenih živali. 

Mestna občina Murska Sobota se zaveda problematike zapuščenih živali, zato z odlokom tudi dolgoročno in celovito ureja to področje. 

Vedno več potepuških mačk

Na območju soboške občine je sicer po podatkih iz Centralnega registra prebivalstva registriranih 1.846 psov. Zavetišče za živali Mala hiša opaža, da se število zapuščenih psov na območju mestne občine ne povečuje. Nasprotno temu pa se povečuje število potepuških mačk

Teh je v zavetišče sprejetih vse več, v letu 2018 - 52 mačk, v letu 2019 - 81 mačk, 2020 - 101 mačk.

Mestna občina ima trenutno oskrbo zapuščenih živali pogodbeno urejeno s podjetjem zavetiščem za živali Mala hiša iz Lukačevcev.

Potrebno zakonsko urediti področje zapuščenih živali

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota bo zato na 15. redni seji obravnaval predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju soboške občine, v drugi obravnavi.

Z odlokom soboška občina zakonsko ureja področje zapuščenih živali na območju mestne občine, na način, da se oskrba zapuščenih živali prične izvajati kot obvezna javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju.

Odlok sicer ne ureja investicijskih vlaganj občine na tem področju, ampak bo predstavljal pravno podlago za pripravo javnega razpisa, izbor koncesionarja in s tem izvajanje javne službe v koncesionirani obliki. 

Prostorske pogoje, ki so zakonsko predpisani glede izvajanja javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali, mora zagotoviti koncesionar, ki bo izbran na javnem razpisu.

Komentarji (1)

tralalator (ni preverjeno)

lepo. druge občine se učite!

Starejše novice