Slika je simbolična.
Mestna občina Murska Sobota s pomočjo javnega razpisa prodaja dve nepremičnini.

Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota smo zasledili zanimivo ponudbo. Objavili so namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s pomočjo katere bodo zbirali ponudbe za odkup dveh nepremičnin v njihovi lasti.

Soboška občina prodaja dve parceli

Kot so zapisali v razpisu, sta predmet prodaje dve stavbni zemljišči, ki sta v celoti v njihovi lasti in sta v katastrski občini Murska Sobota, natančneje ob soboškem kanalu oziroma na Ciril Metodovi ulici.  

  1. Prvo zemljišče je parcela številka 497/8, katastrska občina 105 – Murska Sobota, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 103 kvadratnih metrov.

  2. Drugo zemljišče pa je parcela števila 497/9, katastrska občina 105 – Murska Sobota, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 84 kvadratnih metrov.

Nepremičnini se bosta prodajali skupaj kot celota, in sicer po sistemu videno-kupljeno. Najnižja ponudbena cena za omenjeni zemljišči pa znaša 8.415 evrov, pri čemer v ceno ni vključen 22-odstotni davek, ki ga plača kupec.

Kako oddati ponudbo?

Vsi, ki so zainteresirani za nakup zgoraj omenjenih nepremičnin, lahko do 8. avgusta 2023, do 10. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov [email protected].

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, kontaktne podatke (to pomeni telefonsko številko in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina, je še navedeno v razpisu.

V kolikor bo v omenjenem roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oziroma po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Način in rok plačila kupnine

Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota je zapisano, da mora izbran ponudnik kupnino za omenjeni zemljišči nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom obligacijskega zakonika je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec, je še zapisano v nameri o sklenitvi pogodbe.

Komentarji (3)

obcan-9000 (ni preverjeno)

Ka tau za nekšoga štrafa odavlejo.

Klllj (ni preverjeno)

Kaj je župan že prodal zimske gume?

Cenilec (ni preverjeno)

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Tej pa so komedija... za kmetijsko zemljisce v MS scejo meti 60€ po kvadrate... pa te parcela sirine 5m pa 37m duga

Ges predlagan ka pre toj parceli obcina postave tablo za parkirnino placuvate pa mamo v MS parkplac za 5 avtojov cuj.

Starejše novice