"Kar posadimo s srcem, uspeva," pravijo v Radenski Adriatic in to potrjujejo z nedavno akcijo Bolj zelena Slovenija.

Začetek akcije sega v avgust, njen zaključek pa so kljub izzivom epidemije uspeli realizirati skladno z načrti. Še več, akcijo so z navdušenjem zaposlenih nadgradili in poleg načrtovanih deset tisoč dreves v Pomurju in deset tisoč dreves v Dalmaciji, zasadili še 240 rdečih hrastov.

Posajeni s srcem se bodo slednji razvijali na vrtovih zaposlenih. Radenska Adriatic je med avgustom in oktobrom v Sloveniji izvajala akcijo obnove gozdov "Bolj zelena Slovenija". Od vsake prodane vračljive litrske steklenice Radenske je del sredstev namenila za deset tisoč novih dreves v slovenskih gozdovih.

Podobno akcijo, imenovano "Kap po kap šuma" je v sodelovanju s hrvaško zvezo tabornikov, znotraj projekta Boranka, izvedla tudi na Hrvaškem.

Obnovili 2,3 hektarja poškodovanih gozdov

Za zasaditev deset tisoč dreves v domačem Pomurju je v sodelovanju z lastniki gozdov poskrbel partner projekta Zavod za gozdove Slovenije. Gozdove so obnovili s sadikami domačih drevesnih vrst, prilagojenih rastišču ter obnovili 2,3 hektarja poškodovanih gozdov.

"Kjer je volja, tam je pot, je prepričanje, v katerega trdno verjamem," pravi direktor Radenske, Marián Šefčovič. Epidemiološke omejitve je sprejel kot izziv in skupaj z zaposlenimi našel rešitev. "Zaposleni so se veselili sajenja dreves. Tega pričakovanja jim nismo mogli odvzeti. Zato smo poiskali novo rešitev in z njo nadgradili tudi akcijo samo. Zaposlenim smo ponudili dodatna drevesa in jih povabili, da jih zasadijo na svojem vrtu," pojasnjuje. 

Več kot 240 mladih sadik drevesa rdeči hrast je dobilo svoje mesto na vrtovih zaposlenih. Sadili so jih vsi, od najmlajših članov družine do babic in dedkov. Trije rdeči hrasti pa so svoje mesto dobili tudi pred poslovno zgradbo Radenske v Boračevi.

Komentarji (1)

sm (ni preverjeno)

lepo, bravo

Starejše novice