Slika je simbolična.
Oddajajo se prostori v sklopu objekta Fitnes Turnišče.

Občina Turnišče oddaja prostore v sklopu objekta Fitnes Turnišče v skupni izmeri 379 kvadratnih metrov, v stavbi na naslovu Ulica Štefana Kovača 65, v Turnišču.

Pritličje v skupni izmeri 204,15 kvadratnega metra sestavljajo prostori, med katerimi je tudi dvorana, shramba, garderoba, tuš, WC, hodnik, sanitarije zaposlenih, predprostor in stopnice.

Mansarda (fitnes) v skupni izmeri 171,60 kvadratna metra.

Oprema

V najemnino je vključena tudi naslednja fitnes oprema: tekalna steza, fitnes kolo in eliptični trenažer. Vključene so naprave za vadbo izteg kolena sede, potisk z nogami leže, upogib nog leže, upogib trupa sede, primik nog sede, veslanje sede, poteg na prsi sede, izteg komolca stoje, križanje spredaj stoje, metuljček sede, odmik nog sede in potisk nad glavo, ter vadbena kletka z vodili, postaja za zgibe, dipe in trebuh; vadbena klop za potiske in za upogib komolca, ravna vadbena ter razne uteži, stojala, utežne ročke in palice.

Izhodiščna najemnina

Najemnik bo moral za najem plačevati najemnino v predlagani višini 1,00 evro za kvadratni meter mesečno brez davka na dodano vrednost.

»Skupni in individualni obratovalni stroški (stroški ogrevanja, elektrike vode in komunalnih storitev, servisiranje opreme), stroški zavarovanja proti kraji in civilni odgovornosti, čiščenja ter ostale dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v ceni najema in bremenijo najemnika.«

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil:

• najvišjo najemnino za mesečni najem ponujenega poslovnega prostora, vendar najmanj v višini izhodiščne najemnine;
• najbolj ustrezno obliko opravljanja razpisane poslovne dejavnosti ter vsebino programa.

Kakšni so pogoji najema?

• Poslovni prostor se v najem oddaja za določen čas pet let s pričetkom najema s prvim dnem v mesecu, predvidoma od prvega julija letos dalje. Za sklenjeno najemno razmerje velja odpovedni rok štirih mesecev.

• Prostori se oddajajo v najem v stanju v kakršnem so na dan prevzema dani v posest.

• Najemnik je dolžan najemnino plačati mesečno in sicer do konca meseca, po vsakokratni izstavitvi  računa. 

• Skupni in individualni obratovalni stroški (stroški ogrevanja, elektrike vode in komunalnih storitev, servisiranje opreme), stroški zavarovanja proti kraji in civilni odgovornosti, čiščenja ter ostale dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v ceni najema in bremenijo najemnika.

• Najemnik je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje objekta in opreme, ki so posledica njegove uporabe.

• Najemnik brez soglasja najemodajalca poslovnega prostora ne sme, niti delno, oddati v podnajem.

• Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

 Najemnik bo moral za celotno obdobje najema zagotavljati kakovostne storitve, ki bodo usklajene z reprezentativno lokacijo, namenom in ambientom prostorov.

• Najemnik bo moral pri morebitnem preurejanju poslovnih prostorov pridobiti soglasje najemodajalca.

• Najemnik bo moral začeti z dejavnostjo najkasneje v 60 dneh od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače pisno dogovorjeno.

• Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.

• Po prenehanju najemne pogodbe mora najemnik vrniti poslovni prostor v stanju, ki ne sme biti slabše, kot je bilo ob prevzemu, upoštevaje normalno rabo poslovnega prostora. 

• Najemnik bo moral na zahtevo najemodajalca upoštevati morebiten poseben režim obratovanja v času gradnje Doma gasilcev, športa in kulture za, kar bo upravičen, do nižje oz. oproščen najemnine v primeru, da dejavnosti nebi mogel opravljati.

Komentarji (2)

Gost81 (ni preverjeno)

Vse ok , ampak ta fitnes oprema je dotrajana in je boljse da se prostor da prazen v najem.

pomurc (ni preverjeno)

Takši fitnes bi 20 let nazaj lahko dajali v najem. Oprema je totalno zastarela, ročke že razpadajo. Ne vem, koga bi zanimal tak najem, še posebej zdaj ko maš v Murski kar hudo konkurenco glede fitnesov.

Starejše novice