Mestna občina Murska Sobota želi prodati stavbo, v kateri deluje tudi Upravna enota Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota je na svoji spletni strani v petek, 15. marca 2024, objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine. 

Predmet prodaje je poslovna stavba na Kardoševi ulici, v kateri med drugim deluje tudi Upravna enota Murska Sobota.

Izhodiščna cena za poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 2.144.000 evrov, v ceno pa ni vključen davek na promet nepremičnin.

Ministrstvo in občina sta se v preteklosti dogovarjala o prenovi

Stavba in prostori, v katerih deluje Upravna enota Murska Sobota, so že nekaj let (pre)potrebni obnove. Mestna občina Murska Sobota v objekt ne vlaga, Upravna enota Murska Sobota pa ne plačuje najemnine.

Poročali smo, da se je občina v preteklosti s pristojnim ministrstvom za javno upravo dogovarjala o prenovi stavbe, z ministrstva pa so oktobra lansko leto za Sobotainfo pojasnili, da je ministrstvo izkazalo interes po sofinanciranju prenove prostorov v deležu, ki ga zaseda Upravna enota Murska Sobota.

Občina želi odpovedati obstoječe pogodbeno razmerje

Na soboški občini smo preverili, zakaj so se kljub dogovorom o prenovi stavbe v preteklosti sedaj odločili za prodajo.

»V luči gospodarnega ravnanja in prepotrebne obnove objekta so v lanskem letu potekali razgovori z Upravno enoto Murska Sobota in ministrstvom za javno upravo, vendar do odločitve o spremembi pogodbenega razmerja ni prišlo, niti do dokončne odločitve o sodelovanju pri adaptaciji objekta. 

Trenutne aktivnosti mestne občine sicer potekajo v smeri odpovedi obstoječega pogodbenega razmerja, sklenjenega v letu 1996,« so pojasnili na občini.

Stavba je že dlje časa (pre)potrebna obnove, a do dogovora za adaptacijo objekta ni prišlo.

Pogodba še vedno velja in se izvaja

Upravna enota Murska Sobota uporablja prostore v stavbi na podlagi tripartitne pogodbe o uporabi opremljenih poslovnih prostorov, z dne 27. novembra 1996.

V uporabo so bili dani poslovni prostori v skupni izmeri 1395,17 kvadratnega metra, s souporabo skupnih prostorov in površin v izmeri 164,16 kvadratnega metra:

»S pogodbo se je Vlada Republike Slovenije zavezala kriti sorazmerni del stroškov investicijskega vzdrževanja, Upravna enota Murska Sobota pa je dolžna plačati sorazmerni del stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov.«

Zaradi nove izmere stavbe je bil sklenjen aneks k predmetni pogodbi, z dne 24. novembra 2019, s katerim je določena nova površina prostorov, ki jih zaseda upravna enota, ta znaša 1309,67 kvadratnega metra.

V pogodbi stranke niso dogovorile časovne veljavnosti pogodbe, zato pogodba, ker doslej ni bila odpovedana z nobene strani, še vedno velja in se izvaja.

Naknadno sklenili najemno pogodbo za poslovne prostore v pritličju stavbe

Mestna občina Murska Sobota je z upravno enoto naknadno sklenila tudi najemno pogodbo z dne 14. januarja 2005, predmet katere so poslovni prostori v pritličju stavbe v skupni izmeri 80 kvadratnih metrov, s souporabo skupnih prostorov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti ter sorazmerni del funkcionalnega zemljišča.

Pogodba je bila sklenjena med mestno občino kot najemodajalcem, Republiko Slovenijo - Vlado Republike Slovenije kot najemnikom (sedaj ministrstvo za javno upravo), Upravno enoto Murska Sobota kot uporabnikom in Servisom skupnih služb vlade kot plačnikom najemnine (sedaj ministrstvo za javno upravo).

Za najem poslovnih prostorov se zaračunava mesečna najemnina, uporabnika pa bremeni sorazmerni del obratovalnih stroškov (ogrevanje, čiščenje, vodarina, kanalščina, elektrika in odvoz smeri), stroškov upravljanja poslovnih prostorov ter stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

V najem tudi dodatna pisarna za potrebe opravljanja dejavnosti varnostnika

Zaradi nove izmere stavbe je bil sklenjen aneks k predmetni pogodbi, z dne 24. novembra 2017, s katerim je bila določena nova površina prostorov, ki jih zaseda upravna enota, in sicer ta znaša 81,80 kvadratnega metra

Z aneksom, z dne 9. decembra 2019, je upravna enota v najem vzela dodatno pisarno, površine osem kvadratnih metrov za potrebe opravljanja dejavnosti varnostnika.

Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, želi odpovedati obstoječe pogodbeno razmerje (foto: Tim Vengust).

Kaj se bo zgodilo z ostalimi najemniki?

Trenutno imajo v omenjeni poslovni stavbi svoje prostore naslednji uporabniki:

  • Upravna enota Murska Sobota,
  • Razvojni center Murska Sobota,
  • Društvo tabornikov Rod veseli veter,
  • Pomurska turistična zveza,
  • Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota,
  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Spodnje Podravje,
  • Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Murska Sobota,
  • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, izpostava Murska Sobota,
  • Radio TV klub Murska Sobota.

»Z uporabniki so sklenjene bodisi najemne pogodbe bodisi pogodbe o brezplačni uporabi. Za omenjene najemnike bo potrebno najti nadomestne prostore za delovanje,« je še opozorila občina.

Stavbo nameravali prodati že leta 2008?

Dominik Šteiner, načelnik Upravne enote Murska Sobota, je za Sobotainfo povedal, da se je v preteklosti že večkrat pristopilo k iskanju rešitev za pridobitev bolj primernih prostorov za upravno enoto.

»Takrat je zadeva na žalost zastala, bila je izdelana že idejna zasnova, imamo tudi dopis iz leta 2010, ki ga je ministrstvo za javno upravo takrat naslovilo na Mestno občino Murska Sobota,« je povedal.

Leta 2008 je občina na ministrstvo poslala dopis, da namera objekt, ki je v lasti občine, prodati: »Torej so že takrat razmišljali o prodaji.«

Načelnik soboške upravne enote razume tako občino kot tudi državo.

»Po mojem bi s tožbo morali najprej prekiniti pogodbo, ki je neke posebne vrste«

Po pojasnilih Šteinerja se že več kot deset let trudijo priti do novih, boljših prostorov, ampak glede na to, da gre za veliko upravno enoto, to po njegovih besedah predstavlja velik finančni zalogaj.

»Zmeraj je na eni strani zmanjkalo sredstev, po drugi strani pa so bile rešitve nekje drugačne. Recimo v Ljubljani je dala občina nadomestni objekt v lasti državi, podobna situacija je bila tudi v Slovenski Bistrici.

Občina si verjetno zadevo pravno tolmači drugače, razumljivo je tudi, da ima deficit v proračunu, in želi to stvarno premoženje prodati, ampak tu je zadeva dokaj kompleksna. 

Po mojem bi s tožbo morali najprej prekiniti pogodbo, ki je neke posebne vrste, temelje ima po starem zakonu,« je pojasnil Šteiner.

Posel z Mercatorjem padel v vodo

Na Upravni enoti Murska Sobota ne skrivajo želja, da bi radi prišli do boljših pogojev. Potrebujejo dodatne pisarne, avla ni primerna za sprejem večjih skupin, težavo predstavljajo tudi štirje vhodi in slabo urejen dostop za invalide.

»Upamo, da bodo težave z dostopnostjo objekta v prihodnje odpravljene,« so že lani oktobra za Sobotainfo dejali na Medobčinskem društvu invalidov Murska Sobota.

Trenutno drugega ne morejo, kot da zaposleni upravne enote sprejemajo gibalno ovirane v pritličnih prostorih.

»Sam sem se lansko leto pogovarjal z Mercatorjem, ki je izkazal interes, da bi del nepremičnine na območju nekdanjega Potrošnika prodal. Interes je bil, ampak so prišle poplave, sredstev je v tistem trenutku zmanjkalo, tako da do odkupa ni prišlo,« je sicer o novih prostorskih možnostih za upravno enoto dejal Šteiner.

Načelnik soboške uprave enote je jasen, da je treba razumeti občino na eni strani po drugi strani pa državo, saj je finančna situacija težja. 

Komentarji (20)

jurišniki (ni preverjeno)

Hm, zanimivo igro se tu žipan ide. Predvidevam, da s tem samo probajo malo pritisniti na državo, ka končno to upravno enoto malo zrihta. V to stavbo dejansko so ne vložili nič. Popolnoma nefunkcionalno in zastarelo. Vhod z vsake strani. Za invalide res težko dostopno. Dejansko je ideja, ka bi celotne državne službe spravili v nek novi objekt na mestu bivšega potrošnika sploj ne slaba. Zraven še garažno hišo in maš rešeno, ampak problem je vedno "pejnez".

Niko i ništa (ni preverjeno)

Boli me če mi kdo reče peder
Ker jaz sem gay
In ponosen gay

In reply to by jurišniki (ni preverjeno)

Mura je večna (ni preverjeno)

Jaz tudi

In reply to by Niko i ništa (ni preverjeno)

kuntakinte (ni preverjeno)

...zakoj se pa te tak dugo iščeta?...pa se na forumi grizeta...

In reply to by Mura je večna (ni preverjeno)

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Povsod kjer je zraven država in /ali občine so problemi.

Dober gospodar bi že zdavnaj sezidal novo stavbo za državne namene.

Območje nekdanjega Potrošnika, kjer je sedaj divje parkirišče bi morala takrat kupiti država in tja umestiti vse državne institucije, ustrezno parkirišče za zaposlene, prostore za prehrano in ostale potrebe stvari.

V bližini sta že FURS in Policija.

Tako bi to območje postalo tudi središče za morebitno regijo.

trg zmage

Kot je zapisal gornji, problem so "pejneze!"
Tale trenutna občinska zgradba je res nefunkcionalna, težko dostopna za invalide, tudi parkiranje je problem in verjetno bi se našlo še kup pomankljivosti. Da bi jo kar korenito prenovili bi prav tako stalo veliko denarja... in ostalo vprašanje, koliko funkcionalnosti bi pridobili.
Po mojem sta pa dva problema, če bi se pristopilo h gradnji novega objekta: kot sem že omenil je prvi denar, drugi pa, kaj potem s to zgradbo. Verjetno je spomeniško zaščitena in dokler se sama od sebe ne podre, mora pač tu stati.

In reply to by Lukčev Mesec (ni preverjeno)

~~~ (ni preverjeno)

Nej zaman ka SD vse prodaja

FrančekF (ni preverjeno)

Vse to je Jevšekova zapuščina. Naj prodajo EXPANO!

vaški pijanček (ni preverjeno)

Še bolje, preselijo UE v Expano ! S tem se ubije več muh na en mah.

In reply to by FrančekF (ni preverjeno)

miheljo (ni preverjeno)

Dokler bude jevšek glavni na občini
Tak dugo ne bude nič sa ekspanojem

In reply to by FrančekF (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

miheljo ka maš blodnje jakšen Jevšek?

In reply to by miheljo (ni preverjeno)

Gost22 (ni preverjeno)

To so samo sanje da de prišlo do kakšnih sprememb.oba na sliki ta prle v penziji ali ge idri .

Gajaš (ni preverjeno)

Prodam drva!

Staša7799 (ni preverjeno)

Upravno enoto preseliti. Župan pa naj ima svojo občino in svoj center.

. (ni preverjeno)

upravna enota naj najde prostor v novozgrajenih stavbah ob višji najemnini ali v prostore propadle mure, staro upravno enoto pa se lahko da v najem mladim družinam, ki jih bojo naselili v to področje iz azilnih centrov.

. (ni preverjeno)

mogoče pa imajo mešičovi kaken plac?

. (ni preverjeno)

V tedniku Demokracija je mogoče prebrati, da si SDSovci močno želijo, da postane ta stavba azilni dom za migrante!

Hdhdhd (ni preverjeno)

Obcinski prostori so sramota za obcino. Upravna enota pa ma prostore kak eni v ugandi. Bijte resni vejpa obcina ue gor doj tau sranje trbej vse renovejrati. Vejpa na upravni enoti je kak leta 1970. Ka dostop za invalide splih ne komentajran. Ze kda san mel nogau strejto san nikan nej nogo nej ka bi na vozicke bil.

H2O4 (ni preverjeno)

stavba je bila prvotno stanovanjski blok, naj jih župan vrže ven pa preuredi objekt v stanovanja, stvar rešena

Pat&mat (ni preverjeno)

Končno dam praf Anželu,naj porihta država upravne enote,ne pa da fojtra azilante

Starejše novice