Murska Sobota je dobitnica prestižnega zlatega kamna za razvojno prodorno občino. Župan Damjan Anželj v pogovoru na televiziji IDEA o načrtih in viziji za naprej.

V tokratni oddaji Soboški ekran na televiziji IDEA je bil gost Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota. 

Mestna občina Murska Sobota je letošnja dobitnica nagrade zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino.

Zlati kamen se podeljuje razvojno najbolj prodorni občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale občine v Sloveniji. 

Občina odlična na področju dela in izobraženosti 

Občina je glede na lani napredovala za kar 71 mest, zlasti pa so bili pohvaljeni zaradi prostorskega umeščanja, kot je urejanje mestnega središča in paviljon Expano

»Prav tako pa zelo veselijo trije kazalniki, kjer se Mestna občina Murska Sobota uvršča kar med prvih 20 občin v Sloveniji. Gre za trg dela, izobraženost in gospodarstvo, tako da več nekih dobrih primerov. V obrazložitvi je bilo izpostavljeno tudi, da najbolje vemo urejati romsko problematiko v državi in smo primer dobre prakse za vse ostale,« je ponosen župan Anželj. 

Občina zazrta v prihodnost 

Proračun za investicije v letu 2025 je usmerjen v projekte, kot je prenova Noršinske ulice, obnovitev občinske zgradbe, TVD Partizana in gradnjo kolesarskega mostu čez Ledavo.

Občina se osredotoča na projekte, ki lahko pridobijo sofinanciranje, zlasti preko evropskih sredstev. 

Pripravljajo tudi vlogo za postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah, kar bi prineslo pomembne prihranke pri električni energiji. Načrtujejo vključitev tehnološkega parka v projekt Talent center, da bi nudili prostor tudi novim podjetjem.

Anželj omeni tudi dobro delovanje Pomurskega tehnološkega parka, ki je pokazal njegov pomembni prispevek v regiji. S številnimi podjetji, ki imajo koristi od parka, si prizadevajo ponuditi priložnosti mladim podjetnikom prek pobud, kot sta center talentov in inkubator.

Izzivi z Dvorcem Rakičan, MIKK in stavbo upravne enote 

Mestni svet je razpravljal tudi o prihodnosti javnih zavodov, kot sta MIKK in Dvorec Rakičan. Izražena je bila zaskrbljenost zaradi finančnih nepravilnosti in negotovosti glede njune prihodnosti. 

Dvorec Rakičan kljub izzivom ostaja pomembna kulturna in turistična atrakcija s potencialom za nadaljnji razvoj. Vendar pa finančne omejitve in tekoče sodne preiskave predstavljajo izzive, ki jih je treba obravnavati. Vseeno pa občina podpira obe omenjeni instituciji in išče primerne rešitve

Občina prav tako namerava stavbo Upravne enote Murska Sobota, ki je trenutno v slabem stanju, spremeniti v sodoben storitveni center. Kljub izzivom potekajo prizadevanja za obnovo stavbe, pri čemer bo občina zaprosila za sodelovanje ministrstvo za javno upravo.

Revitalizacija Murske Sobote

V Mestni občini Murska Sobota potekajo pomembni projekti urbane revitalizacije in razvoja. Načrti vključujejo preureditev stavbe ob avtobusni postaji v stanovanja za mlade in družine ter izgradnjo številnih stanovanjskih objektov po mestu. 

Namen te preobrazbe je okrepiti regionalno vlogo Murske Sobote, privabiti več obiskovalcev in turistov ter spodbuditi gospodarsko rast, ki je pomembna za ustvarjanje novih delovnih mest v občini.

Prav tako potekajo prizadevanja za izboljšanje javnih prostorov, kot je ustvarjanje zelenih površin in obravnavanje infrastrukturnih potreb. Občina dejavno sodeluje z zasebnimi vlagatelji, da bi olajšala ta razvoj in izboljšala celotno mestno krajino. 

»Tudi tuji investitorji se zanimajo, imajo interes pri nas. Tudi v tem trenutku se občina intenzivno pogovarja in sodeluje z enim tujim investitorjem, ki želi vzpostaviti proizvodnjo v Murski Soboti, registriral je že podjetje. To so priložnosti, ki jih ne smemo zamuditi in na katere moramo biti pozorni,« je jasen Anželj. 

Možna gradnja parkirne hiše 

Anželj je omenil še potrebo po parkirnih mestih in dodatni prometni ureditvi mesta. Razmišlja se o izgradnji garažne hiše za obiskovalce in stanovalce, kar bi lahko olajšalo trenutne težave s parkiranjem. 

Ključna projekta sta še gradnja obvoznice in gradnja vodnega zadrževalnika. Njuna izvedba je medsebojno povezana, vendar zaradi različnih ovir oba projekta napredujeta počasi. 

Kmalu pa se pripravlja izgradnja novega nacionalnega centra za zaščito in reševanje, kar bo velika pridobitev za mesto in celotno regijo, je dejal. 

Starejše novice