Foto: Tim Vengust
Mestni svetniki murskosoboške občine so na včerajšnji redni seji mestnega sveta sprejeli predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota za obdobje 2023 - 2027.

Mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota so na današnji 7. redni seji obravnavali predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota za obdobje 2023 - 2027.

Sredstva za izvajanje Strateškega načrta javnega zavoda Mikk Murska Sobota za obdobje 2023 - 2027 bodo zagotavljali skladno s sprejetimi letnimi proračuni in načrti razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota ter pridobljenimi drugimi viri financiranja.

Gre za strateški dokument, ki sloni na krovnih lokalnih, nacionalnih in evropskih dokumentih na področju mladine. V ospredje postavlja:

  • opolnomočenje mladih,
  • sodelovanje z odločevalci in ostalimi deležniki v pomurski regiji in širše,
  • krepitev notranje moči zaposlenih.

Strateški načrt odgovarja na potrebe razvoja 

Kot so pojasnili v strateškem načrtu, odgovarjajo na potrebe razvoja Mikka, ki je v občini osrednje stičišče kulture, informiranja in spodbujanja aktivne participacije mladih v prihodnje.

Strategija je pripravljena za obdobje 2023 - 2027 in bo usmerjala delovanje Mikka v prihodnje na področju razvoja, pozicioniranja ter priznavanja in prepoznavnosti v odnosu do različnih deležnikov.

Kakšna je vizija Mikka?

Želijo si, da bi Mikk (spet) postal glavno pomursko središče urbane in sodobne mladinske kulture.

Da bi postal prostor, kjer se srečujejo mladi iz celotne pomurske regije in izoblikujejo dobro, prijetno vzdušje, kjer bi vsi sodelovali, se družili in soustvarjali boljšo sedanjost trenutnih generacij in prihajajočih generacij.

Kakšne investicije in strateške načrte napovedujejo?

V obdobju, ki ga zajema strateški načrt, predvidevajo naslednje investicije:

  • nakup sodobnejšega produkcijskega računalnika in programske opreme,
  • investicijsko vzdrževanje,
  • posodobitev galerijske infrastrukture.

Izpostavili tri strateške cilje: 

  • Strateški cilj 1: Zagotavljanje stabilnih in dolgoročnih zaposlitev za delo z mladimi in v kulturnem sektorju na splošno,
  • Strateški cilj 2: Krepitev kadrovske stabilnosti, zaposlenih in prostovoljcev s poudarkom na usposabljanjih in izobraževanjih na nacionalni ravni in mednarodno za njihov karierni in osebni napredek in večjo podporo mladim pri vključevanju v družbo,
  • Strateški cilj 3: Zagotavljanje pripadnosti zaposlenim mladinskemu delu in kulturi za razvoj mladinskega dela in napredek lokalne skupnosti.

Svetniki sprejeli predlog sklepa

Mestni svetniki so z 18 glasovi za in nobenim proti na včerajšnji seji sprejeli predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota za obdobje 2023 - 2027.

Komentarji (5)

Rahim (ni preverjeno)

Nej bi lahko...mora poslati kak v sakšon mesti po državi.

Rahim (ni preverjeno)

Postati

In reply to by Rahim (ni preverjeno)

zgzg (ni preverjeno)

A ni to vse naredila že gospa Kovač ? Če pa je dobila nagrado ! Perhavčeva jo je nagradila !

In reply to by Rahim (ni preverjeno)

Eden brazilec (ni preverjeno)

Ka je to urbana mestna kultura,če si ga špičin na javnom mesti in to kulturno,mar je to to?

franček75 (ni preverjeno)

Felix je že zdaj napravo več, kak njegva predhodnica v cejlon njejnon mandati, dosta, dosta več!

Starejše novice