V Skupino Panvita kot strateški partner stopa vodilna hrvaška storitvena družba Mplus, ki bo s 50 milijonsko dokapitalizacijo omogočila širitev in krepitev vodilne slovenske agroživilske družbe. Sedež in vodstvo ostajata v Rakičanu.

Skupina Mplus vstopa v Skupino Panvita z naložbo v 51-odstotni delež pomurskega podjetja in s tem širi svoje poslovanje v živilsko industrijo in vzpostavlja četrto poslovno vertikalo. 

Vrednost naložbe v Skupino Panvita znaša 50 milijonov evrov in bo, ob upoštevanju regulatornih soglasij pristojnih institucij ter notranjih soglasij, omogočala rast in širitev z nadaljnjimi prevzemi. 

Glasovalne pravice bodo v prihodnje porazdeljene enakomerno med nove in dosedanje lastnike Panvite.

Nadaljnji razvoj, širitev in rast števila zaposlenih

Sedež in vodstvo Panvite ostajata v Rakičanu. V podporo nadaljnjim razvojnim in širitvenim procesom pa na dolgi rok načrtujejo tudi rast števila zaposlenih.

Nadaljevanje zastavljene razvojne in poslovne strategije še naprej ostaja obljuba Panvite kot tudi zavezanost trajnostnim usmeritvam ter varni, kakovostni in lokalno pridelani hrani.

V okviru novega strateškega partnerstva se bosta obstoječi vodstveni ekipi, ki jo sestavljata Peter Polanič kot predsednik uprave in Toni Balažič kot izvršni direktor, pridružila finančni direktor in predsednik nadzornega sveta iz Mplusa z namenom, da okrepita sodelovanje na področju financ, strateške rasti ter nadaljnje širitve, vključno z znatno širitvijo izven slovenskega trga.

Foto: Bobo

Novoustanovljena skupina bo postavljena na temeljih Panvite

»Panvita želi postati eno vodilnih živilskih podjetij v jugovzhodni Evropi. Središče našega razvoja in poslovanja ter novoustanovljena skupina postavljena na temeljih Panvite, ostajata v Sloveniji, a bodo regijska partnerstva ključnega pomena za povečanje učinkovitosti in hitrosti uresničevanja naše strategije. 

V skupini Mplus smo prepoznali najboljšega strateškega partnerja za razvoj in pozicioniranje Panvite in nove skupine, kot vodilne živilske družbe v regiji. 

S strateškimi prevzemi in konsolidacijami znotraj sektorja v regiji, kot nadgradnjo več desetletnega strokovnega znanja ekipe v Panviti, bomo v partnerstvu z Mplus zagotovili dodaten kapital in znanje potrebna za rast in uresničevanje naših načrtov,« je dejal Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita.

Razširjen investicijski cikel

Z drugim največjim hrvaškim podjetjem, ki predvsem v storitveni dejavnosti klicnih centrov in druge poslovne podpore za večja regijska in globalna podjetja zaposluje skoraj 14.000 ljudi, Panvita dobiva močnega kapitalskega zaveznika, ki bo podjetju omogočal intenzivnejši razvoj.

»Okrepljeni finančni tokovi ter gospodarsko zaledje strateškega partnerja Mplus bodo pospešili in dodatno razširili tudi načrtovan investicijski cikel, s tem pa se bo dodatno krepila pozicija Panvite na slovenskem trgu ter omogočila hitrejša širitev na trge v jugovzhodni Evropi,« ob novici o novem strateškem partnerju sporočajo iz Panvite.

»Mplus je pokazal, da ima vodstvo z vrhunskim strokovnim znanjem, ki zna prepoznati priložnosti za prevzeme in strateško rast. Ta pristop uporabljamo v sektorjih, kjer vidimo prostor za konsolidacijo. 

Naložba v Skupino Panvita je za Mplus korak v nov poslovni segment, a skozi obstoječe delovanje v panogi BPO (zunanje izvajanje podpornih procesov) že sodelujemo z nekaterimi vodilnimi svetovnimi podjetji v živilski industriji pri optimizaciji procesov in razvoju prodaje. Po istem principu smo gradili tudi naši drugi poslovni vertikali, HR in e-trgovino,« je povedal Darko Horvat, predsednik uprave Mplus.

Po zaključku naložbe v Panvito in odobritvi regulatorja, bo predvidoma konsolidirana skupina Mplus ustvarila 500 milijonov evrov prihodkov.

Foto: Bobo

Zaposlujejo več kot 700 ljudi in obdelujejo več kot 3500 hektarjev

Skupina Panvita je lani praznovala 100-letnico delovanja in deluje v treh ključnih segmentih – primarno kmetijstvo, živilski sektor in proizvodnja trajnostne energije. 

Kot ena izmed vodilnih vertikalno integriranih verig kmetijskih in živilskih podjetij v Sloveniji zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje več kot 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč ter pridelavo, usklajeno s podnebnim programom za kmetijstvo in okolje.

Skupina Panvita je v letu 2022 dosegla dobrih 117 milijonov evrov prihodkov in več kot 10,3 milijona evrov EBITDA.

Komentarji (1)

Kroške123

E pa daj. Še panvito smo audale hrvaton. Ne me jebat. Zaj pa še nekšen štrabag ale pa hrvaške AC kujpijo pomgrad pa je to to.

Starejše novice