0
Tor, 03. 03. 2015

Komisija za mladino pri Gasilski zvezi Križevci pri Ljutomeru je v sodelovanju z gasilskim društvom Vučja vas v tamkajšnjem gasilskem domu v soboto pripravila občinski gasilski kviz za mlade gasilc