Fotografija je simbolična.
Dogodek se je po besedah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripetil na Osnovni šoli Šenčur, a odmeva po vsej Sloveniji.

Na družbenih omrežjih je zaokrožilo pismo, ki sta ga zgrožena starša poslala pismo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zmotilo ju je, da so se pri projektni uri slovenščine otroci spoznavali z albanskim jezikom.

Pismo staršev, naslovljeno na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavljamo v celoti.

»Spoštovani,

na vas se obračava za pomoč in urgiranje, pri nedopustnem ravnanju učiteljice slovenščine v osnovni šoli (ime šole), gospe (ime učiteljice). 

V petek, 3. 10. 2020, je najin otrok, ki obiskuje 8. razred v omenjeni šoli prišel domov in povedal, da so se pri uri slovenskega jezika učili albanščine. Domov je prinesel tudi listek, ki ga je dobil med omenjenim poukom s prevodi slovenskega jezika v albanski jezik. Med osnovnimi frazami je tudi prevod Prešernovega Povodnega moža v albanski jezik. Otroka sva prosila, da nama pojasni, potek ure slovenskega jezika.

Navedel je, da je učiteljica (ime učiteljice), v času pouka slovenskega jezika v razred povabila (ime pedagoginje), ki naj bi bila prav tako zaposlena v osnovni šoli (ime šole) kot nadomestna socialna delavka. Omenjena je s seboj pripeljala dva starejša učenca osnovne šole (ime šole) (albanskega porekla), ki sta najprej s pomočjo predstavitve v albanskem jeziku (ki ga seveda otroci ne razumejo) predstavila Republiko Kosovo. V času predstavitve sta bili v razredu obe omenjeni učiteljici, ki pa nista prevajali predstavitve.

Po koncu predstavitve sta učiteljici z učenci za nameček pri pouku slovenskega jezika, ponavljali albanske besede, fraze in so skupaj z učencema, ki sta predstavila Kosovo, brali Prešernovega Povodnega moža v albanščini. Učiteljica (ime učiteljice) je na koncu omenjenega izobraževanja otrokom pojasnila, da jim je na ta način pokazala, kako se počutijo albanski otroci pri nas, ki ne razumejo slovenskega jezika. 

Zdi se nama prav, da se otroci, ki prihajajo iz tujega okolja, čim bolje vključijo v naš izobraževalni sistem, vendar vse ima svoje meje. Otrok, ki ne govori besede slovensko, se mora najprej naučiti slovenščine in nato vstopiti v osnovno šolo. Ni dopustno, da učiteljice jemljejo čas ostalim učencem, da prevajajo slovenski pouk v albanščino. Ni dopustno, da brez učnega načrta vključujejo albanski jezik v pouk slovenskega jezika. Nedopustno je, da otroke učijo osnovne izraze albanščine, ko pa so le ti tisti, ki bi se morali s pravilno integracijo učiti slovenskega jezika. 

Če bi imela naša družina interes, da bi kot tuj jezik spoznali albanščino, bi sami poskrbeli za tako izobraževanje. 

Prosim, da v okviru vaših pooblastil izvedete strokovni nadzor na osnovni šoli (ime šole) in nad delom omenjenih učiteljic izvedete ustrezne postopke. 

O izvedenem nadzoru in morebitnih izvedenih postopkih bi bila rada obveščena, kljub anonimni prijavi. Prosim, da odgovor pošljete na elektronski naslov, s katerega ste prejeli prijavo.

Zelo zaskrbljena starša.«

Na besede staršev je odgovorila tudi šola, na katero so bile usmerjene kritike. Tudi odgovor šole objavljamo v celoti. 

»Spoštovani, 

glede na poslano pismo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v katerem se na ministrstvo obračate s sumom na nedopustno ravnanje vam odgovarjamo na naslednji način: 

Uvodoma naj najprej pojasnimo, da je šola tako vzgojna kot tudi izobraževalna institucija. Šola v skladu z ustavo, veljavno zakonodajo, svojim vzgojnim načrtom, razvojnim načrtom, vizijo šole otroke tudi vzgaja. V 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadalje ZOFVI) in v 2. členu zakona o osnovni šoli (ZOsn) je jasno zapisano, da je cilj vzgoje in izobraževanja tudi 'vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij' (ZOFVI, 2. člen) in 'vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij" (ZOsn, 2. člen).

Pri tem je tudi poudarjeno vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, medsebojno strpnost, razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, kar če povzamemo na kratko, prispeva k razvoju sociokulturne, interkulturne in medkulturne kompetence, ko so v sodobnih časih nepogrešljive pri vsakem posamezniku.

Na podlagi šolskega vzgojnega načrta smo na šoli izpostavili nekaj načel, med katerimi se nahaja tudi naslednje: 'Vzgajali bomo v duhu strpnosti drug do drugega, sprejemanja različnih oblik drugačnosti ter odpravljanja vsakršnega nasilja do sebe ali drugih' (Vzgojni načrt Osnovne šole (ime šole), 3. odstavek).

Glede na zapisano, smo v šoli zasnovali medkulturno učno uro, pri katere so bili glavni učni cilji naslednji: 

  • učenci razvijajo zmožnost empatije in sočutja,
  • učenci izkusijo počutje učencev tujcev,
  • učenci razmišljajo in ozaveščajo lastna občutja,
  • učenci spoznajo Kosovo,
  • učenci spoznajo osnove albanskega jezika.

Učne cilje smo zasnovali na podlagi izkustvenega učenja, preko katerega glede na dognanja pedagoške psihologije učenci dobijo celovito izkušnjo, ki spodbudi akterje, da ob simuliranem vedenju analizirajo svoje ravnanje in doživljanje tega ter ga povežejo s teoretičnim znanjem (Marentič Požarnik, 2016).

Glede na učne cilje zastavljene učne ure, da učenci preko simulacije izkušnje (predstavitev Kosova v albanščini) analizirajo svoje ravnanje in doživljanje (vodena diskusija z učenci), preko katerega krepijo svoje socialne veščine, sociokulturno kompetenco, medkulturno in interkulturno kompetenco. Preko primerjave albanskega in slovenskega jezika krepijo svojo jezikovno zmožnost ter utrjujejo svojo kulturno identiteto.

Pri tem smo sledili splošnim in operativnim ciljem, ki so določeni z učnim načrtom za slovenščino: 'Predmet slovenščina omogoča oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete ter razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja - predvsem sporazumevanje v slovenskem (knjižnem) jeziku, socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost, učenje učenja, informacijsko in digitalno pismenost, samoiniciativno, kritičnost, ustvarjalnost, podjetnost ipd.' in 'Tako razvijajo svojo jezikovno, narodno in državljansko zavest, spoštovanje in naklonjenost do drugih jezikov in narodov ter medkulturno in socialno zmožnost. Imajo jasno predstavo o razmerjih med jeziki ter o vlogi prvega jezika in tujih jezikov, vedo, da je slovenščina lahko tudi drugi ali tuji jezik, in to tudi upoštevajo v vsakdanjem življenju' (Učni načrt za slovenščino). 

Ob tem smo učencem prikazali tudi pomen neverbalne komunikacije pri govornem nastopu, torej jasne izgovorjave, primerna prezentacija, uporaba slikovnega materiala in samozavestne drže. 

Nadalje naj vam pojasnimo še, da so predstavitev izvajali sošolci in sosošolci učencev diferencirane učne skupine in ne starejši učenci, uro smo izvajali v sodelovanju učiteljica slovenščine in šolska svetovalna delavka (pedagoginja) ter smo ves čas sledili omenjenim učnim ciljem, ki so podprti z veljavno zakonodajo in učnimi načrti. 

Za konec bi vam želeli predstaviti še vizijo našega zavoda, ki nas vodi pri našem delu, in sicer: Ustvarjalno šolsko delo, dobri medsebojni odnosi in spoštovanje so naše vodilo in naš cilj. 

V prihodnje pa vas vabimo, da se ob konfliktnih situacijah najprej obrnete na našo šolo, in sicer na učitelje, šolsko svetovalno službo, vodstvo šole, kjer bomo zagotovo vsako konfliktno situacijo vzeli resno in jo z dialogom in sodelovanjem poskušali čim bolj konstruktivno rešiti. 

V upanju, da smo vam odgovorili na vaš dvom, vas lepo pozdravljamo.«

Na primer so se odvali tudi iz pristojnega ministrstva, kjer so bili seznanjeni z dopisom staršev, v zvezi s tem pa so se najprej obrnili na Osnovno šolo Šenčur, kjer se je dogodek pripetil. Od šole sta nato starša dobila odgovor.

»Glede na to, da je šola podala ustrezno pojasnilo glede domnevno spornega dogodka, smo stranki v odgovoru pojasnili, da lahko prijavo domnevnih nepravilnosti poda Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport, v kolikor ne bo zadovoljna s pojasnilom šole,« so odgovorili iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Le del pisma, ki sta ga starša napisala na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Vir: Facebook objava).

S spleta

Komentarji (85)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Kraljević marko (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Če pa bi bila angleščina, nemščina, španščina, francoščina ali italijanščina pa bi bilo v redu. Verjetno sta "zelo zaskrbljena starša" (vsaj podpisala bi se lahko, glede na to, da je navedena šola in ime učiteljice!) zaskrbljena, ker je bilo izvedeno v albanščini. Saj razumemo.

uioko. (nepreverjen)

ocitno ne razumes vsebine. se enkrat preberi. Imeli so pouk SLOVENSCiNE. In ne pouk tujega jezika, kot so srbscina, anglescina, nemscina in nakoncu tudi svicarscina oz. albanscina.

In reply to by Kraljević marko (nepreverjen)

ADB (nepreverjen)

Šviščarščina?

In reply to by uioko. (nepreverjen)

Danele (nepreverjen)

Hahahaas ga slisu svicarscina

In reply to by ADB (nepreverjen)

Busybee (nepreverjen)

Marš pederu
tudi jaz bi popizdil
če bi mojega otroka v slovenski šoli učili albanezko

In reply to by Kraljević marko (nepreverjen)

👩‍🚒 (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Čebela, še vedno močno smrdiš!

In reply to by Busybee (nepreverjen)

Čergoli (nepreverjen)

smrdi ti mama
pa sladoljedu

In reply to by 👩‍🚒 (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Dej bot rajs tih pa pejt nazaj dol od kod si

In reply to by Kraljević marko (nepreverjen)

Margejca (nepreverjen)

Šipiji.... Bojkotiram vas.... Fuj nesnaga

kopinic (nepreverjen)

sicer sem do zadeve nevtralen, a vsseno pravim tako: tipičen odgovor s kakšne institucije. vse opirajoč na zakone ali pa, da se odstopi drugi instituciji, tista pa spet drugi itn itn, da se primeri zavlečejo v nedogled, problemi pa ostajajo. ne pozabimo pa da obstaja tudi druga stran zakonov. starša se naj obrneta še na varuha človekovih pravic. le kakšen odgovor pa bi dobila starša (in javnost), če ne bi prej šola dala pojasnila?!

Vili76 (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Starša sta verjetno oba slabo izobražena in sigurno volilca SDS... odličen odgovor šole in ministrstva.

olpl. (nepreverjen)

ali pa tihotapcev ilegalcev v SD.

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

Čardaš (nepreverjen)

Tij si rejdno pošiknjeni.

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

prekmurec75 (nepreverjen)

siftarji izginite iz Slovenskega ozemlja drugace bomo se še mi Prekmurci odcepili od ljubljanske golazni

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

prekmurec75 (nepreverjen)

siftarji izginite iz Slovenskega ozemlja drugace bomo se še mi Prekmurci odcepili od ljubljanske golazni

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

* (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Vili! Ge maš Majo?

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

. (nepreverjen)

Vili jo pili.

In reply to by * (nepreverjen)

prekmurec75 (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Vili 76
izgini iz Slovenije ker smrdis po Siftarsko

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

Vili76 (nepreverjen)

Prvo se nafči pravopis, pa te probaj komentejrati nekaj, kar sploj ne razmiš...

In reply to by prekmurec75 (nepreverjen)

prekmurec75 (nepreverjen)

Vili
ti si pa res norec siftarski

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Ka bi rajsi vidu da otroke ucijo albansko tele zarukano

In reply to by Vili76 (nepreverjen)

olpl. (nepreverjen)

smo v šoli zasnovali medkulturno učno uro, pri katere so bili glavni učni cilji naslednji:
učenci spoznajo Kosovo,
učenci spoznajo osnove albanskega jezika.
Zakaj ze? Bolani ucni cilji. Najprej naj obvladajo jezik drzave, ki jim daje kruh. to je slovenscina. Kaj nas briga za Kosovo, kjer niti albanci nocejo ziveti in se selijo na zahod.

SDS volilec (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Tak je! Pa še Slake naj vrtijo vmejs. Pa slajde Janše, Grimsa, Gorenaka, Mahniča in Zvera naj skozi šolsko vro vrtijo. Bar 75% časa naj bo namenjeno Janshi.

In reply to by olpl. (nepreverjen)

pajčolan (nepreverjen)

Ja tako je lubeničarom in ostalim Slovenija gre zelo na roke . Krivci so in se verjetno ve kdo je sprejel ,da se uvaja Albanščina v šolah in to je ne dopustno .Vsi lubeničari bi se naj učili mus slovenski jezik če ne pa nazaj na kosmet

Abota (nepreverjen)

Za začetek pa se ti poglobi v slovenski pravopis, ker niti približno ne obvladaš niti osnovnih pravil. Za začetek preštudiraj pravila o postavljanju ločil, zlasti vejice (ki je levostično ločilo), nato nadaljuj z rabo velike začetnice. In šele ko boš vsaj za silo pismen, predavaj, kdo se naj nauči jezik, ki ga ti ne obvladaš! Da ne govorim o ostalih traparijah, o katerih pišeš (uvajanje albanščine v šole!!!).

In reply to by pajčolan (nepreverjen)

Čergoli (nepreverjen)

ene pa zanima kaj pomeni tisti P
med Jožetom P. Damijanom
kaj bi le pomenil tisti P

In reply to by Abota (nepreverjen)

potok (nepreverjen)

Abota ............ Ti ne seri .Edino,kar lahko narediš ,da lubeničarjem popušiš in poližeš posrano rit .Ti si en zabiti seronja .

In reply to by Abota (nepreverjen)

Bernik (nepreverjen)

Niso rekli nič u uvajanju jezika cepec. Otroke so poučevali o tujem jeziku in kulturi. Mimogrede ka pa jezik angleščine to je isto sranje samo da ga imamo trikrat na teden. O tem pa nobenega ne moti. Nevem gdo to je tako dan zafukov da misliš da je naš jezik boljši od drugih zato se mi pa res smiliš

In reply to by pajčolan (nepreverjen)

Lažnivi Kaco (nepreverjen)

a si ti vedno tak fuknjeni ali samo takrat ko ti striček iz Velike nedelje nabije zvečer po risanki v usteca BANANO

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Bumbar1234 (nepreverjen)

"Pfuuuj Albanci, pfuuuuj šiptarji"...te pa šopaš balkansko muziko kda se pelaš na kebab pa burek.

Danele (nepreverjen)

Daj zdaj se 1x ampak v slovenscini

In reply to by Bumbar1234 (nepreverjen)

AA430 (nepreverjen)

Albanščina ne sodi k uri Slovenskega jezika. PIKA!!! Jasno kot beli dan. Pa kaki zakoni in členi?!?!?!?

Bernik (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Gospot ali ste slepi. Pouk ni omenjal o uvajanju ure albanščine k urniku. Učence je poučeval o jeziku in kulturi albanščine tako da s tem da žalite ljudi druge kulture ste samo en egoistični prase.
Pa lep dan želim

In reply to by AA430 (nepreverjen)

Tinaa123 (nepreverjen)

Če kam paše taka tema, je v družboslovni predmet, mogoče tud geografija. Pri slovenščini pa je obratno, slovenski učenci učijo albanske!

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Ti si pa res zabit

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Arabci prihajajo (nepreverjen)

Sem slisal, da se morajo slovenski otroci na nekaterih osnovnih šolah v Prekmurju v 1. razredu učiti arabske številke. Kam bi lahko za to dal prijavo?

Alpa Ćino (nepreverjen)

Strašno. Ja sam takodje morao 12 godina u školi učiti arapske brojeve. Bilo je strašno traumatično. I moram ih još uvijek upotrebljavatl. Užas. Kome da se obratim za pomoć i za naknadu za pretrpljenu duševnu bol?

In reply to by Arabci prihajajo (nepreverjen)

Jahh (nepreverjen)

Dva 13 letniva otroka sta sošolcem predstavila svoj materni jezik in to je to. Njiva nevejta nič o politiki niti so učitelce nej mislile iz toga napraviti političnoga konflikta, samo so ščeli ka deca občutijo malo druge kulture, pa ka se mulca bole vklopita. Mogoče bi bilo bokše če bi se to dogajalo pri geografiji. Neje pa to za pisati na ministrstvo... Polek toga pa sta čitala Prešerna, lejko bi nan bilo v ponos ka obstaja tudi albanski prevod.

Bernik (nepreverjen)

Pa kva se to tebe tiče
Zakaj se drugi sploh jebejo s tem
Otroci imajo pravico o izobrazbi in Nej se učijo kar se hočejo in vi dedki pa babice pa "starši" ka mislite da ste tako pametni pa mi prosim povejte kje vam pravica da tako grdo pizdite o ljudeh druge kulture. Kje vam ego in živci da se tako izživljate nad ljudmi drugega jezika. A se vi sploh slišite da svoje otroke učiti take kozlarije mislim jas bi raje živela u Albaniji kot pa bila član tega sramotnega naroda. Sram vas naj bo. Res pojdite se v ogledalo in pomislite kako bi se vi počutili če bi tako govorili o vas in Sloveniji

In reply to by Jahh (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

G bernik, kako se pa albanci obnasajo do nas? Pomislite malo delajo nemir izvajajo nasilje nad slovenskimi otroci se delajo frajere... Golazen

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Lažnivi Kaco (nepreverjen)

a si ti vedno tak fuknjeni ali samo takrat ko ti striček iz Velike nedelje nabije zvečer po risanki v usteca BANANO

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Kurba si butast. Albanscina spada u smeti

In reply to by Jahh (nepreverjen)

Šah

MS

ĐejĐejOkoča (nepreverjen)

Ker je Ivanij Jansha iz Kosova je po novem to dovoljeno.

pejpejoka (nepreverjen)

nekako tako kot komedijat Sarec. uvozeni s 6 popravci na lesarski.

In reply to by ĐejĐejOkoča (nepreverjen)

nevenneven (nepreverjen)

JOJ PROSIM VAS UČITELJICE IN PEDAGOGINJE, KJE PA BODO NAŠI UČENCI POTREBOVALI ALBANŠČINO ??????????????????????????????????????

. (nepreverjen)

Ko bo kupil burek, sladoljed, zidal hiše. Imajo pol nepremičnin v centru sobote, po zaslugi pametnih slovencof.

In reply to by nevenneven (nepreverjen)

Bernik (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Gdaj pa uporabljamo angleščino? Ko nekam potuješ Ane
Fak kako je folk pokvarjen

In reply to by nevenneven (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Kako si ti zabita

In reply to by Bernik (nepreverjen)

GalaBala (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Evo, se je že začno Janšov napad na slovensko javno šolstvo. Verjetno je prišla komanda iz vlade ka trbej deco v šolaj seznaniti tudi z maternin jezikon trenutnoga predsednika vlade, največjoga sina našoga naroda, tovariša komisara Janshe. Pa ka se nede što buno, ka do ga šiptari takoj diskreditejrali prek twitera. Janšov twit de se glasil: "Shipsha nona Slovenci!!!"

aallpl (nepreverjen)

ravnatelj te sole pa v stranki SD in podpirnik LMS.

In reply to by GalaBala (nepreverjen)

. (nepreverjen)

S stem je pripomogla k boljši povezanosti med učenci.

Bernik (nepreverjen)

Mene pa je sram. Sram gledati komentarje ki gnilo govorijo o jeziku iz države v kateri je bil tak kaos da so morali iz nje bežati sem. Eni nas iskoriščajo drugi pa delajo za to da preživijo kot usi drugi. Sram me je biti v isti državi del istega naroda kot te egoist ki mislijo da so boljši, da je slovenski jezik boljši kot usi drugi da ljudi drugih jezikov nebi smeli spoštovati ker so drugačni da se otroci o njih nebi smeli poučiti niti eno uro ker smo tako sebični. Mogoče sem samo otrok. Vem da vas ne boli a letos končam osnovno šolo in ko končam srednjo hočem nekaj naredit da je čim manj ljudi kot te v komentarjih. Ne razumem kako kratkomiselen moraš biti da misliš da je to kar pravijo v komentarjih okej. Ker ni. Problem ne samo pri Slovencih vendar pri večini, je da se ljudje ne poznamo postaviti u situacijo drugih. Kako zgroženi in razočarani morajo biti ne samo starši vendar otroci ki pridejo v to državo zato da se na koncu norca iz njih delajo. Kaj če bi vas otrok prišel domov in vas uprašal zakaj u šoli tako sovražijo njegov jezik. Me prav zanima kaj bi jim rekli. To si bom zapomnila do konca življenja. Da so celo v naši majhni državi usi na znotraj pokvarjeni in da smo preveliki strahopetci da bi to rekli nekomu v obraz, to raje rečemo na internetu kjer noben tako ali tako ne ve gdo smo. Sram naj vas bo in da svoje otroke učite da je to okej! Svet se nebo nikoli spremenil če ne bomo hoteli poslušati ali pa spremeniti mnenja. Točno zaradi tega so vojne. Ker še vedno ne znamo sprejeti naših razlik.
Upam da ste prebrali do konca in da če šekar mislite isto ko prej potam prosim samo posluhnite nekomu ki je to doživel. Ni tako teško. Pa poučite svoje otroke o mojem komentarju, o tem da smo na vznotraj vsi enaki.

Domišlija (nepreverjen)

Dragi osnovnošolec, ponoči moraš spati, ne pisati komentarjev na sobotainfo.

In reply to by Bernik (nepreverjen)

12 (nepreverjen)

Prilagodit se in spostovat.Ti prisleki nic ne spostujejo...Dok pa ssm kriminal,trgovanje z organi in drogo ala Lazaret ob podpori zahoda....

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Tinaa123 (nepreverjen)

Bi prov rada vidla, kaj boš svoje otroke učil, po vojni in razpadli Sloveniji, polni nesnage in obupanih ljudi. Se strinjam da je grdo govoriti čez vse, ker so nekateri, verjetno večina, ker jih je že tako veliko, čisto vredu ljudje. In z našimi komentarji res ustvarjamo vse večjo nestrpnost, ampak razlog za nastanek te nestrpnosti pa so nekulturni in neprilagodljivi ljudje iz tujih držav. In če sami ne znajo učiti in se asimilirati, bomo morali mi ukrepati, ne pa jim samo kimati!

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Busybee (nepreverjen)

marš prasica internacionalistična
Samo Slovenci smo nekaj vredni
ti je jasno

In reply to by Tinaa123 (nepreverjen)

2me4fun (nepreverjen)

Bravo punca, kar tako naprej. Ostani odprtega srca za vedno!

In reply to by Bernik (nepreverjen)

2me4fun (nepreverjen)

Bravo punca. Ostani odprtega srca še naprej. Takšnih potrebujemo v Sloveniji še več!

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Tinaa123 (nepreverjen)

Še eno pripombo mam. To ka so oni naredil v Makedoniji, Kosovu to ni iskanje boljšega življenja, ampak je osvajanje ozemlja. In vsaka vojna se je začela s tem.

In reply to by Bernik (nepreverjen)

Šumaher (nepreverjen)

V Zd Ms, center za krepitev zdravja zgoraj... so sklane brošure... najviše je v albanskon jeziki, te je v mađarščini....in najnižje je v slovenščini... telko samo...

Vili76 (nepreverjen)

Po večini komentarof se vijdi, ka smo Prekmurci resno zaostali narod, tan v rangi gorskij balkancof... pa te ka naj pomagan ali pa se borin za Slovenca? Samo zaradi toga ka je Slovenec? Ka pa je poleg toga še šovinist, rasist, nacionalist in nestrpnež pa kao nema veze... poseren se jes na takšega človeka.

Janez 444 (nepreverjen)

Zelo lepo in razumno pojasnilo sole. Le upam lahko da se vse sole v slo.drzijo tega standarda. Hvala bogu da poizkusajo otroke nauciti o medsebojnih razlikah drugih kultur in razlicnih navad, da ne bodo vsi zapeckani kot vecina slovencev trenutno. Bravo

Anonim.... (nepreverjen)

Janez brez zamere, ko boš videl širšo sliko boš spremenil mnenje.

In reply to by Janez 444 (nepreverjen)

Tinaa123 (nepreverjen)

Sem popolnoma proti, da se v slovenski šoli kot obvezni del pri pouku uči albanske besede! O kulturi in Kosovu pa naj kvečjemu govorijo pri družboslovne predmetu, mogoče tudi geografija. Pri slovenščini pa slovenski učenci učijo albanske slovenske besede!

Danele (nepreverjen)

Dej preber sploh zakaj se gre preden komentiras. Ce ti ne rata v prvo,preberi parkrat mogoce ti bo ratal

In reply to by Tinaa123 (nepreverjen)

2me4fun (nepreverjen)

Grozljivo je, da imamo v Sloveniji takšne nestrpneže. Le kakšne otroke bodo vzgojili, groza! Res "krasen" zgled otrokom. Uniči vse, ki niso takšni kot ti. 😟 Takšnih učnih ur bi današnji otroci potrebovali več! S takšnim razmišljanjem se je začel 3.rajh...

tonek101 (nepreverjen)

tij meni povej da se na Kosovom učijo slovenskega jezika

In reply to by 2me4fun (nepreverjen)

Vaše ime (nepreverjen)

Kosovo je Srbija ❤

Zmago (nepreverjen)

Je pač očitno, da bo slovenšcina počasi izkoreninjena... To je pa kriva naša mila Janševa vlada... Jelenčiča volit ljudje.... On še ve, kaj je to blaginja Slovenije..

Zmago (nepreverjen)

Jelenčiča volit ljudje..... Ne pa to vseslovensko vlado ki že premnogo let drug drugemu mečejo polena pod noge in se okoriscajo na tuj račun..

Busybee (nepreverjen)

Točno tako
Jelinčič bo naredil Slovenijo zopet Slovensko

In reply to by Zmago (nepreverjen)

Joze69212939 (nepreverjen)

Kdo je albancem kriv da se tako počitijo? Sami. Naj gredo nazaj v svojo siptarsko drzavo

Joze69212939 (nepreverjen)

SRAMOTA

be (nepreverjen)

Kmalu bo Slovencev samo še za vzorec (če še sploh obstajajo).

Gaber (nepreverjen)

Pozdravljeni
Menim, da je profesorica prav ravnala. Predvidevam, da je s pravimi tehnikami želela vključiti k interaktivnem sodelovanju otroke albanskega rodu. Verjamem, da starši nebi imeli nič proti, če bi otrok prinesel listek s prevodom španskega jezika.
Prav je, da se zavedamo dejstva. Danes imamo priseljence v naši državi, lahko se situacija obrne in smo priseljenci mi!
Ostanite zdravi

Stanchy (nepreverjen)

Sramota, odpustit učitelja.

Čergoli (nepreverjen)

ravnatelju jebat mater

In reply to by Stanchy (nepreverjen)

Haja (nepreverjen)

Bi bilo bolj pametno, če bi Šiptarji uvedli slovenski jezik v njihovih šolah in bi jih naučili življenja v civilizaciji. Potem se nam ne bi bilo potrebno ukvarjati z Albanščino.

Grega1985pob (nepreverjen)

Ce smo cist objektivni, to ne spada v redne ucne ure. Ce pa smo ze na tem, zakaj ni teh predstavitev al kako se jim rece pri uri anglescine, sportne vzgoje, biologije...?
To spada k dodatnemu pouku oz ce je ucenec iz Srbije, Japonske, ZDA, Albanije (kosova ne bom rekel, namrec to se ni povsem svoja priznana drzava, vsi pa vemo, da je to del Albanije), je prav, da se z ostalimi vrstniki spozna, pove svoje, itd. Ne pa da zgolj zaradi tega razloga vabijo v razrede ucence iz drugih razredov ali šol.

Raznolikosti se pac ucimo vsi postopoma, v enem razredu imas 2vegetarijanca, 1invalida, 3 bosanksih korenin, 3 srbskih korenin, 1 geja, 2 verna, 1z depresijo, itd... A pa bo zdaj pri slovenscini se ucilo le o multikulturi oz multizivljenjskem slogu? Najbrz ne. Ker je pouk slocvenscine rezerviran za slovnscino in knjizevnost. In to ni rasizem, kar sem zdj objavil!
Grega

Miramiramira (nepreverjen)

Ne morem verjeti kaj berem hahaha. Sej ne vem.. tako ste frustrirani nekateri, da mi je vas prav žal. Žal mi je da ste tako ozkogledni in da niste se sposobni postaviti v kožo drug drugega. Naj začnem stem ponavljajočim stavkom: " Šiptarji vrnite se od kod ste prišli." Kot dobra poznavalka zgodovine naj vas poučim, da če se poglobite v zgodovine našega Kopra pred približno 500 leti je le ta pripadal albancem, saj posedovali so ga bogati albanski grofi (Augustin Bruti..) Vendar tega redko kateri učitelj omeni saj jim preprosto ni v interesu. Kot drugo kaj pa ko je v osnovnih šolah obvezna italjanščina, nemščina, madžarščina?? Zakaj le ne nisem zasledila nobenega naslovljenega pisma na ministrstvu glede te teme? Čudno. Ali mislite slučajno, da se oni učijo naš jezik? Da smo si na jasnem govorim 6 jezikov. Velja rek: več znaš, več veljaš! Človeka te naredi to, da imaš sočutje do vseh! Imejmo radi svoje vendar dejmo spoštovat tuje. Saj ne verjamem, da našim otrokom škodi ena ura učenja o drugi kulturi in o temu, da se morajo naučiti biti strpni do drugih. Če jih že starši tega ne morajo naučiti doma, pa žal jih morajo učitelji naučiti tega v šolah. V šolah je veliko racizma med otroci. Že v prvem razredu slišiš otroka: mrš šiptar in srb v tvojo državo od kod si prišel. Tukaj smo slovenci! Leee kdo jih je tega naučil?? Ko pa učitelji vidijo takšne in drugačne primere pol pa mora bit žal namenjena kakšna ura učenju, da Slovenija je svobodna demokratična država ter, da so tukaj dobrodošli vsi. Če to koga moti pa mogli bi se bojevati za obstanek v Jugoslaviji in nikome ništa ne?

Bato.o.o. (nepreverjen)

Zelo lepo napisano. Z vsem navedenim od začetka do konca se popolnoma 100% strinjam.

In reply to by Miramiramira (nepreverjen)

Anjapikapoka (nepreverjen)

Točno tako je. Žal so otroci ogledalo staršev. Ter z takimi starši kot so tej pa boljse bit sirota. Kako slabe vrednote vzgajajo otrokom.

In reply to by Miramiramira (nepreverjen)

nagicigan (nepreverjen)

ČE SO ONI V SLOVENIJI NAJ SE UČIJO SLOVENŠČINE, NE PA SLOVENCI ŠIPTARSKI JEZIK, KATEREGA SPLOH NIKOLI NE BODO RABILI.

Miramiramira (nepreverjen)

Nobeden ne uči nobenega ALBANSKI jezik. Šlo se je o predstavitvi kulture. Kar pa ne škodi otroku da spozna, da na svetu obstajajo tudi druge kulture in nobena kultura ni podrejena slovenski kulturi. Pa mislim to je v dobro otroka tako, da vsaj ko bo postal velik ne bo tako hombofobičen racist brez kakršnega koli spoštovanja do drugih kot vi. Sej veste, da pravzaprav polovica Slovenije ne pripada slovencem ( pravzaprav je Koper pripadal Albancem v zgodovini sedaj pa Hrvati so nam vse možno uzeli od morja pa do Terana). Tako, da vidi se, da vam primankuje veliko izobrazbe. Vendar nič skrbeti tu sem jaz da vas poučim. Sprehodite se po hodnikih šole, redko kdo da govori slovensko. Še tisti ta pravi slovenci uporabljajo srbsko/hrvaški dialekt. To pa je okej? Ena ura posvetitve albanski kulturi pa je konec sveta?
Vendar ni za zamerit sej na koncu nam ostane samo jezik in ta zastava. Vsaj da se borimo za obstanek teh dveh stvari, ki nam ostanejo. Vendar če že obravnavajmo vse kulture enako. Brez razlik med albanci, hrvati, srbi, makedonci.. Da se razumemo jaz sem ZA da naši otroci spozanjo vse kulture, da razumejo, da kako je težko nekomu, ko pride v eno državo kjer jih vsi sodijo, izključijo iz družbe... V državo katera je polna z ljudmi ki mislijo da če nisi "njihov" ne veljaš nič. Pomislite, da jutri glede na situacijo naše države bo vaš otrok pripomoran v drugo državo po boljšem življenju. Ali bi si želeli, da ga obravnavajo tako?

In reply to by nagicigan (nepreverjen)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice