Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo med 6. in 12. marcem 2023 izvaja nacionalno preventivno akcijo, s katero ozavešča o pomenu pripetosti med vožnjo.

V Ljubljani smo danes pred Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja obiskali dogodek s preizkusom preventivnih naprav, obračalnikom ter naletnimi tehtnicami.

Dogodek je spremljala maskota pasavčka, ki so ga s sloganom »Red je vedno pas pripet« pospremili tudi otroci prve triade Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.

Uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid nesreče kar za polovico. Skoraj za enak odstotek se z uporabo varnostnega pasu zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, tveganje za nastanek lažjih poškodb pa za skoraj četrtino - tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Nikakor pa ne smemo pozabiti na tiste na zadnjih sedežih, v večini so to seveda najmlajši.

Vsaka policijska uprava bo v tem času izvedla po en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov ter ustreznega zadrževalnega sistema, sicer pa bodo policisti aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali poostreno tudi ob rednem delu.

Pri nadzoru bodo policisti ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo.

V lanskem letu je policija ugotovila 40.868 kršitev neuporabe varnostnih pasov, v letu 2021 pa 46.811. Po začasnih podatkih je policija letos ugotovila že 6491 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Poleg tega je bila v letu 2022 ugotovljena 4701 kršitev, povezana z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih, leta 2021 je bilo teh kršitev 5832 kršitev, letos pa že 840.

Tudi opazovanje pripetosti, ki ga je agencija za varnost prometa izvedli lani, kaže zaskrbljujoč trend, saj je za skoraj šest odstotnih točk upadla pripetost pri mlajših otrocih na zadnjih sedežih.

Agencija in policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Pri najhujših posledicah prometnih nesreč je namreč vedno znova ugotovljeno, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledno uporabljali varnostni pas.

Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do sedem kilometrov na uro!

»Varnostni pas dokazano pomembno prispeva k zaščiti voznikov in potnikov v vozilih. Ocenjuje se, da bi v Evropski uniji ob dosledni uporabi varnostnega pasu lahko ohranili 900 življenj letno. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, za skoraj četrtino pa tveganje za lažje poškodbe.

Ustrezno uporabljeni otroški varnostni sedeži zmanjšajo tveganje smrti ali hujše poškodbe otrok med vožnjo za približno 55 do 60 odstotkov. Zato je nujno, da si varnostni pas pripnemo v vseh vozilih in prav na vseh vožnjah. V letu 2022 je bil delež uporabe varnostnega pasu pri smrtnih žrtvah najvišji v zadnjih petih letih, znašal je kar 71 odstotkov, najnižji pa v letu 2021, ko je znašal le dobro polovico (56 odstotkov). Podoben trend je tudi pri huje poškodovanih, saj je bilo lani pripetih kar 85 odstotkov, najnižji delež pa beležimo v letu 2020 (76 odstotkov).

V letošnjem letu po trenutnih podatkih od desetih umrlih voznikov eden varnostnega pasu ni uporabljal, pri enem pa je bila uporaba neznana,« je dejala Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa.

»Opazovanje pripetosti, ki smo ga na agenciji izvedli lani, kaže, da je glede na tip vozila pripetost najnižja med vozniki avtobusov, znaša manj kot 40 odstotkov, pripetost voznikov tovornih vozil nad 3,5 tone je bila skoraj 75 odstotkov, pri tovornih vozilih do 3,5 tone (kombinirana vozila) je znašala 90,4 odstotkov, pri voznikih osebnih avtomobilov pa je bila lani najvišja in je znašala 96 odstotkov.

Najbolj je upadla uporaba varnostnih pasov pri potnikih v osebnem vozilu. Pri odraslih potnikih na sprednjih sedežih je upadla za eno odstotno točko.

Večji upad, za pet odstotnih točk, beležimo pri odraslih na zadnjih sedežih. Zelo pa nas skrbi, da je upadla pripetost pri mlajših otrocih na zadnjih sedežih in sicer za skoraj šest odstotnih točk. Zato bomo letos še bolj intenzivno ozaveščali o pomenu pripetosti z varnostnim pasom in ponovno izvedli tudi opazovanje v prometu. Ob tem še enkrat poziv staršem, starim staršem in skrbnikom, da z vsemi dejanji v prometu dajemo otrokom zgled. Še preden odpeljemo, preverimo, da so vsi potniki v vozilu pravilno pripeti. En klik varnostnega pasu lahko reši življenje!«

Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije Generalni policijski upravi, je dejal: »Policisti vas pozivamo, da se v vozilu pripnete vedno in brez izgovorov. In to na vsaki, tudi najkrajši poti! V tem tednu bo potekal tudi evropsko usklajen nadzor Seatbelt, ki jo bodo izvajale prometne policije po Evropi.

V letu 2022 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 2,9 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, ki niso uporabljali varnostnega psu. Prav tako je bilo pri 8,2 odstotka potnikov in 1,7 odstotkov voznikov tovornih vozil ugotovljeno, da niso uporabljali varnostnega pasu. V prometnih nesreč s smrtnim izidom kar 28,6 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 22,2 odstotkov potnikov in 16,6 odstotkov voznikov tovornih vozil ni uporabljalo varnostnega pasu.

To dokazuje, da neuporaba varnostnega pasu pomembno vpliva na posledice prometnih nesreč. V letu 2022 smo policisti ugotovili 40.868 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Še posebej zaskrbljujoče pa je, da je bilo kar 4701 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih, saj so otroci najbolj izpostavljeni in že ob lažjih trkih lahko utrpijo hujše posledice.«

Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na agenciji, je poudarila pomen vzgoje in izobraževanja otrok: »Podatki opazovanja pripetosti, ki smo ga na agenciji za varnost prometa izvedli lani, kažejo, da je v povprečju pripetih 96 odstotkov voznikov, med njimi so ženske bolj pogosto pripete kot moški.

Agencija za varnost prometa že vrsto let vodi projekt Pasavček, ki je eden izmed najbolj uspešnih prometno-vzgojnih programov. V letošnjem letu sodeluje preko 1500 skupin in šolskih oddelkov, skupno preko 25.500 otrok, ki se skozi šolsko leto učijo o pomembnosti uporabe varnostnih pasov, o različnih otroških sedežih in sicer skozi igro in zabaven, pozitiven pristop.

Lik Pasavčka tako na igriv način sporoča, da je 'Red vedno pas pripet'. Ob zaključku projekta so vsi otroci tudi nagrajeni s priznanjem Pasavčka in simboličnim darilcem. V času akcije bomo izvajali tudi lutkovne predstave Pasavček v prometu in sicer skupno 15 izvedb, organiziramo tudi ponovitev usposabljanja za učitelje in vzgojitelje, tako jih bomo letos dodatno usposobili 170.

Aktivnostim v preventivni akciji so se pridružili tudi na lokalni ravni, saj sodelujejo v 63 občinskih SPV, razdelili pa jim bomo tudi 5000 letakov in 760 plakatov.«

Opazovanje pripetosti kaže na upad pripetosti mlajših otrok zadaj

V obdobju med 16. majem in 1. junijem 2022 je agencija za varnost prometa izvajala opazovanje pripetosti voznikov in potnikov motornih vozil z varnostnim pasom. Opazovanje je potekalo v prostem prometnem toku na različnih vrstah slovenskih cest. V opazovanju je bilo skupaj zajetih 92.105 vozil. Od tega je bilo 79.938 osebnih avtomobilov, 6854 kombiniranih vozil, 3917 tovornih vozil, 789 avtobusov ter 562 taksijev.

Opazovalci so izvajali opazovanje v vseh dnevih v tednu med 7. in 19. uro na skupno 22 lokacijah po vsej Sloveniji in sicer v krajih: Ljubljana, Logatec, Novo mesto, Kranj, Vodice, Koper, Izola, Divača, Murska Sobota, Maribor. Na isti lokaciji je opazovanje potekalo največ dvakrat.

Rezultati pripetosti glede na pozicijo v osebnem avtomobilu primerjalno kažejo, da je uporaba varnostnih pasov med vožnjo najbolj upadla pri potnikih zadaj. Najvišja je pri voznikih, s 96 odstotki celo najvišja zabeležena od leta 2005. Pri odraslih potnikih na sprednjih sedežih je nekoliko upadla (minus en odstotek). Večji upad, za pet odstotkov, beležijo pri odraslih na zadnjih sedežih.

Najbolj pa je upadla pripetost pri mlajših otrocih na zadnjih sedežih in sicer za skoraj šest odstotkov. Rezultat vsekakor kaže na potrebnost stalnega izvajanja preventivnih, medijskih in drugih aktivnosti, ki vsako novo generacijo staršev in otrok ozavešča in opremlja z informacijami o nujnosti varne vožnje otrok.

Spodnja tabela in graf prikazujeta deleže pripetosti glede na pozicijo sedenja v osebnem avtomobilu v izvedenih opazovanjih med letoma 2005 in 2022.

Otroci so kot potniki v vozilih ogroženi v prometu, zato morajo biti zaradi varnosti vedno pripeti z varnostnim pasom ali pa ustrezno nameščeni v otroški varnostni sedež.

Edina dobra rešitev je namestitev otroškega varnostnega sedeža, ki mora biti v avto pritrjen čvrsto in natančno po navodilih proizvajalca. Otrok mora biti v njem tudi pripet, pas pa ustrezno zategnjen tako, da otrokovo telo ob morebitnem trku ne zaniha preveč.

Da bi bili o pomembnosti uporabe varnostnega pasu poučeni že v rosnih letih, je nastal simpatičen projekt Pasavček, ki vsako leto podira rekorde z vse več udeleženci.

Letos poteka že 19. leto, sodeluje pa preko 1500 skupin in več kot 25.500 otrok. S sloganom Red je vedno pas pripet projekt spodbuja dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Prav otroci in mladostniki namreč kot udeleženci v prometnih nesrečah lahko utrpijo tudi najhujše posledice, že pri manjših trkih. V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, med njimi delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta izvajajo pestre aktivnosti in namenjajo večjo pozornost varni vožnji otrok. Izvaja se tudi letna medijska kampanja.

Agencija za varnost prometa ponovno poziva k nujnosti uporabe varnostnega pasu vseh potnikov v vozilu, ne glede na starost, vrsto vozila in dolžino vožnje.  

Pripetost glede na vrsto ceste

Primerjava pripetosti iz opazovanja, izvedenega v letu 2022 glede na vrsto cest in položaj sedeža v vozilih kaže, da se delež pripetih voznikov stopnjuje od lokalnih ulic v naselju, kjer je delež pripetosti najmanjši, preko glavnih cest v naselju, regionalnih cest in avtocest, kjer je delež pripetosti voznikov in voznic najvišji.

Podobno velja tudi za pripetost sopotnika na sprednjem sedežu. Delež pripetih sopotnikov na zadnjih sedežih je nižji kot na sprednjih sedežih, najvišji pa je na avtocesti.

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2022 je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala 71 odstotkov  oziroma največ v zadnjem petletnem obdobju.

Od skupno 21 umrlih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 15 uporabljalo varnostni pas. Delež neuporabe varnostnega pasu je znašal 29 odstotkov.

Od skupaj 136 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 115 oziroma 85 odstotkov uporabljalo varnosti pas, kar je prav tako najvišji odstotek v zadnjih letih.

Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 93 odstotkov oziroma 2513 voznikov.

Pri šestih umrlih potnikih v osebnih vozilih je stopnja uporabe 67 odstotkov - štirje so ga uporabljali, en umrli ga ni uporabljal, pri drugem umrlem pa je uporaba neznana (stopnja uporabe v 2021 je bila 46 odstotkov, v 2020 pa 78 odstotkov).

Pri umrlih voznikih tovornih vozil, je bila uporaba varnostnega pasu 50 odstotkov - trije umrli vozniki so uporabljali varnostni pas, pri dveh je uporaba neznana, pri enem pa je bilo ugotovljeno, da varnostnega pasu ni uporabljal. Umrli potnik v tovornem vozilu varnostnega pasu ni uporabljal (ilegalni prevoz ljudi).

Med devetimi umrlimi vozniki osebnega avtomobila, jih je sedem uporabljalo varnostni pas. Delež uporabe je tako 77,7 odstotkov (v lanskem letu je znašal 71 odstotkov).

Pri umrlih potnikih je delež precej manjši. Umrli potnik v osebnem avtomobilu je uporabljal varnostni pas, za tri umrle potnike v avtobusu pa je uporaba neznana (glede na to, da so vsi trije umrli potniki padli iz avtobusa, se predvideva, da varnostnega pasu niso uporabljali).

Umrli voznik tovornega vozila je uporabljal varnostni pas.

Varnostni pas je eden pomembnejših izumov za večjo varnost voznikov in potnikov v vozilu

Osnovni namen varnostnega pasu je:

 • da v primeru trka ostanejo potniki v vozilu na svojem sedežu,
 • da ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej ter preprečuje trk z notranjostjo avtomobila,
 • da prevzame velik del energije in jo porazdeli na pas ter različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa,
 • da v kombinaciji z zračno blazino, ter drugimi elementi pasivne varnosti (naslonjalo za glavo, ergonomski sedeži, karoserija vozila) zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito.

Priporočljivo je, da si vse elemente (sedalo sedeža, naslonjalo sedeža in volan) pred začetkom vožnje nastavimo tako, da je razdalja med našim telesom in volanom najmanj 25 centimetrov.

Sedenje preblizu volana ima več negativnih vplivov na našo varnost, med vožnjo (upravljanje vozila) in prav tako v primeru prometne nesreče.

Kako si pravilno namestimo varnostni pas?

 • Potekati mora tesno ob telesu. Zaradi zračnosti med telesom in pasom je priporočljivo odložiti debelejša oblačila, kot so jakne, plašči … Če pas poteka ohlapno, nas v primeru prometne nesreče ne bo zadržal pravočasno. Z glavo lahko udarimo v volanski obroč ali pa nas poškoduje sprožena varnostna zračna blazina.
 • Varnostni pas ne sme biti zvit. Na telo mora nalegati plosko.
 • Zgornji del pasu mora potekati preko ramena in ne preblizu vratu. Glede na telesno višino nastavimo zgornjo pritrdilno točko pasu.
 • Spodnji del pasu mora potekati pod trebuhom in preko medenice.
 • V zaklep vstavimo sponko, da slišno zaskoči (KLIK). Nato vselej povlečemo za zgornji del pasu tako, da celoten pas zategnemo.

Pred vožnjo poskrbite tudi za ustrezno nastavitev naslonjala za glavo

V prometu je opaziti, da ima veliko voznikov, še posebej pa potnikov, nepravilno nastavljeno naslonjalo višino naslonjala za glavo. To je izrazito pri potnikih na zadnjih sedežih.

Takšna pozabljivost oziroma nezavedanje nevarnosti napačne nastavitve lahko ogrozi naše življenje.

Pravilna nastavitev naslonjala za glavo je izjemno pomembna, saj le tako nudi dobro zaščito pred hudimi poškodbami ali celo zlomom vratnih vretenc v primeru prometne nesreče. Posebej nevarni so naleti od zadaj, tudi pri zelo majhnih hitrostih.

Kako pravilno nastavimo naslonjalo za glavo?

 • Nastavimo si ga tako, da je zgornji rob naslonjala poravnan s temenom glave.
 • Razdalja med glavo in naslonjalom naj bo čim manjša.
 • Vsak potnik, tudi tisti na zadnjih sedežih, si mora pred vožnjo skrbno nastaviti naslonjalo za glavo glede na svojo višino.

Agencija in policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti.

Starejše novice