Partnerski dnevi projekta City Cooperation II so pred vrati.

V letošnjem letu se bodo v sklopu projektnih aktivnosti Projekta City Cooperation II srečali župani iniciative 24 mest iz Avstrije, Slovenije in Madžarske.

V sodelujočih mestih se odvijajo partnerski dnevi, ob katerih se imajo župani in relevantni deležniki sodelujočih mest možnost srečati, izmenjati izkušnje ter se dogovoriti za skupne projekte v prihodnosti.

Vsekakor pa je to tudi priložnost, da se utrdi in podkrepi nadaljnje sodelovanje mest, ki so ga lansko leto s podpisom tudi obeležili vsi župani oziroma predstavniki mest. 

Podpis trilateralnega sporazuma o sodelovanju je potekal v okviru dogodka Forum24, ki ga je lansko leto organiziral vodilni partner projekta, Združenje 8 mest vzhodne Štajerske, na gradu Hartberg.

Projekt se uradno zaključi letos, so pa župani sodelujočih mest že izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju ter možnih skupnih aktivnostih, kjer si mesta lahko med sabo pomagajo in tako lažje konkurirajo večjim mestom.

Izmenjava izkušenj in znanj

Spomnimo, projekt City Cooperation II izvaja vodilni partner - The Oststeirische Städtekooperation s konzorcijskimi projektnimi partnerji Razvojnim centrom Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in PORA Razvojno agencijo Gornja Radgona. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa že vzpostavljenega čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, med 24 mesti iz držav Avstrije, Slovenije in Madžarske in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen projekta je krepitev policentričnih mest v mreži čezmejne regije, ki je usmerjena k razvoju in trajnostni rasti. Mesta na podlagi projekta med seboj izmenjujejo izkušnje, znanja in odgovore na razvojne izzive, s katerimi se srečujejo. Plod projekta so različni ukrepi, ki bodo pripomogli k pestrejšemu in raznolikemu življenju v mestu, kot tudi sami ponudbi. 

Projekt, ki je usmerjen v dobrobit vseh sodelujočih

Projekt City Cooperation II stremi k mednarodni okrepitvi in razvoju mest na družbenem in gospodarskem področju. Opolnomočenje sodelujočih mest že kaže prve sadove, predvsem skozi aktivnosti za meščane obiskovalce in naše najmlajše, revitalizacijo arhitekturnega utripa mest in inovacije. 

Na osnovi dobrih rezultatov projekta City cooperation II je mogoče pričakovati nadaljevanje le-tega, saj bi bilo škoda izpustiti nekaj, kar skrbi za dobrobit vseh deležnikov. 

Starejše novice