Slika je simbolična (foto: Bobo).
Objavljamo pravila Sobotainfo pri spremljanju volilne kampanje za lokalne volitve 2022.

Sobotainfo na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Ur.l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo oglasnega prostora ob lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra 2022. 

V uredništvu skladno z zakonom in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov.

O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča odgovorna urednica samostojno, v skladu z uredniško politiko. Med volilno kampanjo bo Sobotainfo skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljal popravke oziroma odgovore na objavljene informacije in pri tem odrekel objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno volilno kampanjo.

Za oglasna sporočila je mogoče na Sobotainfo zakupiti oglasni prostor, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje.

Naročniki propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Anja Vučkič, odgovorna urednica Sobotainfo

Starejše novice