V ponedeljek 23. avgusta je v sklopu 59. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma potekala tudi okrogla miza o priložnostih predsedovanja Svetu EU za slovensko kmetijstvo.

Ob tem je Beate Kasch, državna sekretarka na zveznem ministrstvu za hrano in kmetijstvo v Nemčiji izpostavila, da slovensko ministrstvo za kmetijstvo in nemško zvezno ministrstvo za kmetijstvo, dobro sodelujeta že več let. 

»Z našim sodelovanjem smo bili marljivi kot čebele. Čebelnjaki, na dvorišču ministrstva v Berlinu, ki nam jih je podarilo slovensko ministrstvo, so perfekten simbol za to, saj ne sodelujemo samo v obsegu trojnega predsedovanja, ampak kot tesni partnerji,« pravi Kascheva.

Pomembna proaktivna podporo žensk

Na okrogli mizi so izpostavili, da je razvoj podeželja lahko uspešen samo s proaktivno podporo žensk, ki navsezadnje v veliki meri prispevajo k trajnostnemu preoblikovanju kmetijskega sektorja.  

»Dejstvo, da ženske predstavljajo večino v več evropskih kmetijskih univerzah, je le en indikator izmed mnogih. Ženske so prisotne v številnih poklicnih področjih v kmetijstvu, na primer kot samozaposlene kmetice, gospodinje ali v vodstvenih položajih, še posebej v velikih kmetijskih holdingih, zato je ključnega pomena, da zastopajo pozicije v kmetijskih organizacijah,« še dodaja Kascheva.

Ključno digitalno povezovanje žensk prostovoljk

Kot vsi vemo, ženske gotovo naredijo veliko več kot to. Prevzemajo velik del bremena gospodinjskih opravil, so v glavnem odgovorne za vzgojo otrok in skrb za družinske člane. Sodelujejo pa tudi v lokalnih skupnostih kot prostovoljke, zato bistveno prispevajo k socialni in kulturni koheziji na podeželskih območjih. 

»Zvezno ministrstvo za kmetijstvo se je zato odločilo ponuditi ciljno podporo za ženske v teh regijah. Digitalno povezovanje žensk prostovoljk je ključna tema v tem trenutku, v tem kontekstu. 

Naj omenim podporo, ki jo ponujamo za ženske, za opravljanje nekaterih digitalnih nalog v kmetijskih združenjih, kar je še posebej pomembno v času epidemije koronavirusa,« še pravi Kascheva.

Prvo srečanje kmetijskega sveta, v sklopu slovenskega predsedovanja, je bilo že organizirano v Bruslju, kjer so premlevali ključna vprašanja o dobrobiti živali, in o trgovanju v sklopu kmetijstva. 

Krepitev sodelovanja med urbanimi in kmetijskimi območji

Slovenija pa bo gostila tudi neuradno mednarodno srečanje, kmetijskih ministrov Evrope, ki se bo odvilo septembra 2021.

»Za zveznega ministra bom vskočila jaz, in sodelovala na srečanju, na agendi, pa je med drugim tudi krepitev sodelovanja med urbanimi in kmetijskimi območji. To je pomembna tema za vse nas, saj se soočamo s podobnimi izzivi, glede nujne preobrazbe kmetijskega sektorja in razvojem atraktivnih podeželskih območij, kar vključuje vprašanje o tem, kako bi ojačali položaj žensk v podeželskih območjih. 

To velja predvsem pri dostopu do kapitala in zemlje, pa tudi pri prevzemanju kmetij, ki sicer večinoma še vedno sledi tradicionalnim vzorcem,« zaključuje Kascheva.

Ključno sporočilo sogovornikov je bilo, da je potrebno ostati ambiciozen in suveren pri vodenju predsedovanja Svetu EU ter da je moč Slovenije tolikšna, kolikor je sposobna sodelovati na evropski ravni in svoje cilje videti kot evropske.

Predsedovanje Svetu EU je namreč edinstvena priložnost za slovensko kmetijstvo in močnejši prebojni korak v smislu razvitosti, ponovno pa so izpostavili tudi pomen žensk na podeželju.

Starejše novice