Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin.

Čez dober teden dni se izteče rok za oddajo kar nekaj napovedi za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Najpozneje do konca meseca je treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Na finančni upravi ob tem napovedujejo okrepitev nadzora nad oddajanjem nepremičnin.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2022 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, oddati na pristojni davčni urad do 28. februarja. Dohodnina se od prejetih najemnin, zmanjšanih za normirane stroške v višini 10 odstotkov, obračuna po 15-odstotni stopnji. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Na finančni upravi napovedali okrepitev nadzora

Na Finančni upravi RS so v teh dneh napovedali posvetitev večje pozornosti tveganju, da lastniki nepremičnine oddajajo v najem, a jim dohodkov iz tega naslova na prijavijo. Aktivnosti nameravajo okrepiti tudi s prisotnostjo uslužbencev nadzora na terenu.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo časa za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov prav tako do 28. februarja. Tu je davek 25-odstoten in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti, kjer je stopnja davka prav tako 25-odstotna. To velja za tiste zavezance, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov.

Pri izvedenih finančnih instrumentih velja, da so v primeru odsvojitve pred potekom dvanajstih mesecev imetništva obdavčeni s 40 odstotki, po tem roku pa z 27,5 odstotka. Zatem se stopnja davka z leti znižuje in ob odsvojitvi po 20 letih imetništva ga ni treba več plačati.

Napovedi za odmero davka od dobička od vseh omenjenih prejemkov je mogoče najbolj enostavno oddati elektronsko preko Fursovega sistema eDavki. Možna je tudi oddaja obrazca v papirni obliki, in sicer osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.

Starejše novice