Evropska komisija predstavila praktične smernice za zagotavljanje neprekinjenega pretoka blaga po EU prek zelenih voznih pasov.

V luči dolgih kolon in čakalnih dob na mejah držav članic je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen državam članicam predstavila smernice za “zelene pasove”, ki zajemajo štiri sklope ukrepov.

  1. Prečkanje meje po zelenem pasu naj traja največ 15 minut. Pred dnevi so bile na nekaterih mejah 40-kilometrske kolone in 18-urne čakalne dobe. To ni sprejemljivo!
  2. Zeleni pas mora biti odprt za prevoz vseh vrst blaga. Dobavne verige v EU so zelo povezane. Nujen je prost pretok vsega blaga.
  3. Države morajo odpraviti omejitve kot npr. prepoved vožnje za vikend ali ponoči. V izrednih merah je potrebno izkazati fleksibilnost.
  4. Olajšati je potrebno postopke za prehod meje za prevoznike vseh narodnosti.

Zdravstveni pregledi na mejah lahko pomagajo v boju proti virusu, vendar se jih mora organizirati tako, da ne onemogočijo prostega pretoka blaga.

Pandemija koronavirusa povzroča velike motnje za evropski promet in mobilnost. Evropsko dobavno verigo vzdržuje obsežno omrežje storitev tovornega prometa, ki zajema vse načine prevoza. Stalne in neprekinjene storitve kopenskega, pomorskega in zračnega tovornega prometa so ključne za delovanje notranjega trga EU in njegov učinkovit odziv na sedanjo krizo na področju javnega zdravja.

Komentarji (1)

čarni vrag (ni preverjeno)

Kak je EU komisijo prevzela gospa ginekologinja smo vsigdar bole v tiston moškon tak ljubom organi.

Starejše novice