Preverili smo, kakšne čakalne vrste so v slovenskih zdravstvenih domovih za zdravniški pregled ob nastopu dela.

Ste našli novo službo in morate opraviti zdravniški pregled, a ne najdete zdravnika specialista?

Povpraševanje po izvajanju storitev medicine dela je veliko. Pritiski na zdravnika specialista se iz leta v leto povečujejo.

Posledica tega je, da se čakalna doba za izvedbo pregledov podaljšuje.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov, daljše čakalne dobe

Problematika pomanjkanja zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa pa je opazna v celotni državi. Namreč, storitve dejavnosti medicine dela, prometa in športa ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja in jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne plačuje, zato se tudi specializacija ne (so)financira iz javnih sredstev. 

Prav tako je zaposlitev zdravnika specializanta je odvisna od vrste razpisa specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja in števila razpisanih mest. Tudi zaradi pomanjkanja zdravnikov so večje čakalne vrste.

V Zdravstvenem domu Murska Sobota prezasedenost

Zdravstveni dom Murska Sobota ima zaposlena dva zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, ki zagotavljata zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa, ki obsegajo zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu in športnikov ...

Zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa sta prezasedena, saj na podlagi določil zakona o voznikih, zakona o varnosti in zdravju pri delu, zakona o orožju in drugih veljavnih zakonov ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti zagotavljata široki nabor zdravstvenih storitev na območju pomurske regije.

Čakalne dobe za zdravniške preglede delavcev družb, podjetij, zavodov, občin, samostojnih podjetnikov ...

  • za izvajanje predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo je 12 delovnih dni;
  • obdobni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev se planirajo vnaprej, za naslednje koledarsko leto. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, se zdravstveni pregledi planirajo pred pričetkom naslednjega koledarskega leta - meseca novembra ali meseca decembra. Delodajalce zato prosijo, da pravočasno predložijo terminski plan.

Kaj bo v prihodnje?

Iz soboškega zdravstvenega doma so za Sobotainfo sporočili, da imajo trenutno sklenjene pogodbe o sodelovanju na strokovnem področju varnosti in zdravja pri delu s preko 200 delodajalci. 

Pričakujejo pa tudi, da bo v prihodnje veliko zdravnikov prenehalo z delovanjem zasebne ambulante zasebnika oziroma se bodo soočali z upokojitvami zdravnikov specialistov. 

Zdravstveni dom Murska Sobota si kljub temu, da se zavedajo pomanjkanja zdravnikov specializantov, navedenemu prizadeva pridobiti in zaposliti zdravnika specializanta ter financirati omenjeno specializacijo.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Čakalna doba do tri dni

Čakalne dobe v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Mariboru so odvisne od vrste pregleda. Za sprejem v službo je čakalna doba do tri dni, obdobni pregledi so po planu podjetja in ambulante, kontrolni pregledi voznikov so do 21 dni.

»Sprejemamo vse, ki imajo pri nas izdelano oceno tveganja in imajo z zdravnikom sklenjeno pogodbo. Za zunanje paciente opravljamo preglede po predračunu ali kot samoplačnik,« za uredništvo razlaga mariborski dispanzer Medicine dela, prometa in športa.

Opozarjajo tudi, da se čakalne dobe daljšajo, če je izpad kadra - boleznina, dopusti. 

Razlagajo, da podjetja, ki skrbijo za svoje zaposlene, pošiljajo delavce na pregled redno po zdravstveni oceni tveganja. Povedo pa tudi, da so vsako leto obdobja, ko se sprejema večje število za novozaposlitev – recimo januarja ali pa jeseni.

Zdravstveni dom Ljubljana: Pregled opravijo najkasneje v desetih dneh

Zdravniški pregled ob nastopu dela v Zdravstvenem domu Ljubljana opravijo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v desetih dneh, odgovarjajo na vprašanja uredništva.

Preglede opravljajo le za naročnike, ki imajo z Zdravstvenim domom Ljubljana sklenjeno pogodbo oziroma za katere so pooblaščeni izvajalec medicine dela.

V kolikor se oglasi na pregled za nastop dela nekdo, ki ni iz pogodbenega podjetja, mora predložiti na vpogled tudi oceno tveganja za svoje delovno mesto, da lahko pregled opravijo v skladu z določili zakona o varnosti in zdravja pri delu.

Čakalne dobe za pregled ob nastopu dela so se v posameznih enotah Zdravstvenega doma Ljubljana v zadnjem letu nekoliko podaljšale predvsem zaradi povečanega števila predhodno naročenih obdobnih pregledov kot posledica okrnjenega delovanja dejavnosti medicine dela, prometa in športa v letu 2020 zaradi epidemije covid-19. 

Dodajajo, da je Center medicine dela, prometa in športa v Fužinah sicer tudi v času epidemije v letu 2020 opravljal preglede ob nastopu dela.

»Glede na dejstvo, da je bila epidemija preklicana in na vnovičen zagon proizvodnje, smo pričakovali povečano zanimanje za omenjene preglede. Določena podjetja so tudi že do sedaj več zaposlovala proti koncu leta - zaradi večjih potreb,« za Ljubljanainfo razlagajo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Komentarji (5)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
LAŽETE IN ZAVAJATE (nepreverjen)

TO SO URADNI PODATKI NIJZ o število zdravnikov in medicinskih sester:
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo na koncu leta 2019 v zdravstvu v Sloveniji zaposlenih skupaj nekaj več kot 31.000 zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Število oseb, zaposlenih v zdravstvu, sicer narašča - zdravnikov je bilo v letu 2019 skupaj 6812, kar je za 17 odstotkov več kot leta 2015, število medicinskih sester, teh je bilo 7996, se je v tem obdobju povečalo za 49 odstotkov, število zdravstvenih tehnikov, katerih je bilo 13.468, pa za štiri odstotke.
TOREJ LETA 2019 JE BILO:
17% je več zdravnikov kot leta 2015
49% je več medicinskih sester kot leta 2015
Zdaj pa povejte kdo koga zavaja in laže ? Celotno zdravstvo JE POTREBNO RESETIRAT IN NAPRAVITI RED IN DELATI 8 UR DNEVNO KOT VSAK DELAVEC V FABRIKI. Na tak način, da začnejo delati ob 8:30 namesto ob 7:00 uri in končajo najpozneje ob 13 uri vmes pa še 1 ura malice, na tak način bo vedno primanjkovalo teh priviligirancev. NAREDITI RED PA BO VSE TAKO KOT JE TREBA.

Cezar (nepreverjen)

v soboti sta zaposleniva 2, keriva sta stariva eden 80, drugi pa 80.5, meli so mlade specializante pa so jih nagnali...

anton77 (nepreverjen)

Valda pa ja "dr" Radić ne dela več????? Ali????

In reply to by Cezar (nepreverjen)

anton77 (nepreverjen)

Ka lažete, dr. Strupija ste pa nagnali, ka je postavlo realne ocejne zdravja delavcof na periodični pregledaj!!!! Dr Južni pa je delo, ka je ščel, betežne na periodičnih pošijlo nazaj delat, zdrave na prvon preglede pa mel za norca, cejli čas so pa pred vsejmi meli prednost tisti, ka so njin zavolo alkohola vozniško zejli... Zakoj li so takši odili na pregled v MS, če majo pa takšo ambulanto v MB..?

tanja flaškon (nepreverjen)

. moj do jebač Dejan svinskoglavi se je cepil sedaj se mu pa ne digne več

Starejše novice