Foto: Slika je simbolična.
Nasmej se in se informiraj! Z zabavnimi posnetki razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki.

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

V času, ko se podnebne spremembe izkažejo za eno največjih groženj za človeštvo, je ključno, da prepoznamo in podpremo pozitivne akcije. 

Skupna kmetijska politika Evropske unije se osredotoča na tri ključna področja: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, varovanje vodnih virov ter spodbujanje obnovljivih virov energije.

Slika je simbolična.

Zmanjšanje emisij: Kmetovanje v smeri okolju prijaznih praks

Skupna kmetijska politika podpira kmete v prehodu na okolju prijazne prakse, kot so natančno kmetovanje, ohranjanje tal in gojenje rastlin, ki naravno absorbirajo ogljikov dioksid. 

S tem se zmanjšuje ogljični odtis proizvodnje hrane in ustvarja kmetijstvo, ki ne le hrani ljudi, ampak tudi ščiti planet.

Slika je simbolična.

Varovanje vodnih virov: Ključna vloga v ohranjanju naravnih bogastev

Voda je temeljna za življenje, a je njen obstoj vse bolj ogrožen. SKP prepoznava to grožnjo in aktivno deluje na varovanju vodnih virov

Financira projekte za učinkovito porabo vode, preprečuje onesnaževanje ter obnavlja mokrišča, kar omogoča čistost in dostopnost voda za vse generacije.

Slika je simbolična.

Spodbujanje obnovljivih virov energije: Obrat v smeri energetske neodvisnosti

Skupna kmetijska politika spodbuja uporabo obnovljivih virov energije med kmeti ter financira inovacije, ki preoblikujejo kmetijske odpadke v energijo. 

To omogoča, da vsak kmet postane del rešitve v boju proti podnebnim spremembam, obenem pa zmanjšuje svoje stroške ter povečuje svojo energetsko neodvisnost.

Podpora in nadaljnji razvoj Skupna kmetijska politika je ključnega pomena za ustvarjanje trajnostnega kmetijstva in varovanje planeta za prihodnje generacije.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice