Splošna bolnišnica Murska Sobota je lansko leto končala z minimalno izgubo nekaj več kot 195.000 evrov. Izguba je bila glede na leto 2018 manjša za 800.000 evrov.

Sanacijski program v bolnišnici poteka uspešno, saj so načrte presegli za 46 odstotkov, na strokovnem področju pa začeli opravljati koronografije in vstavljati srčne spodbujevalnike.

Ob skupnih prihodkih nekaj manj kot 58,8 milijona evrov lanska izguba znaša 0,33 odstotka vseh prihodkov. Ti so bili višji za 8,2 odstotka in za dobra dva odstotka višji od načrta, odhodki pa višji za 7,2 odstotka in za 2,4 odstotka višji od načrta.

Po besedah direktorja soboške bolnišnice Bojana Korošca je bil fizični program dela razen redkih izjem odlično opravljen.

»Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) nam je kot plačnik priznal dvig cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov, a to ni pokrilo višjih stroškov dela, napredovanj, višjih razredov, dodatkov, pokojninskega zavarovanja, regresa … Cene zdravstvenih storitev pa so še vedno za 10 odstotkov nižje, kot so bile leta 2009,« pravi Korošec. 

Obremenitve zdravnikov višje kot drugje

Novi normativi so glede na prejšnja leta zmanjšali obremenitve zdravnikov.

»Vendar pa so dejanske obremenitve naših zdravnikov bistveno višje, kot so bili določeni normativi in kot so obremenitve v drugih bolnišnicah. In še vedno imamo med regionalnimi bolnišnicami najmanj zdravnikov specialistov glede na načrtovani program ZZZS,« dodaja Korošec.

Vzrok za nedoseganje načrta akutne bolnišnične obravnave – dosežena je bila 99,6-odstotno – je tudi v večjih potrebah bolnikov po izolacijah, ki zmanjšujejo posteljne zmogljivosti bolnišnice.

Program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja je bil za 14 odstotkov nad načrti in je presegel lanskega, bolnišničnih dni je bilo 424 več kot leta 2018.

V specialistični ambulantni dejavnosti je bil program opravljen za 14 odstotkov nad načrti, vsa preseganja je ZZZS tudi plačal.

Lani so na urgentnem centru opravili za 670.000 evrov več programa, kot so načrtovali, vendar za to niso dobili plačila.

Odhodki so se najbolj povečali pri stroških dela

Kljub povečanju programa so se odhodki v primerjavi z letom prej najbolj povečali pri stroških dela, in to za 2,1 milijona evrov, pri amortizaciji za nekaj manj kot 1,2 milijona, pri materialu za 549 tisoč in pri storitvah za 409 tisoč evrov. Za izplačilo nadur so v bolnišnici namenili 121 tisoč evrov.

Likvidnostno stanje bolnišnice se je lani nekoliko poslabšalo, na začetku leta so bile obveznosti do dobaviteljev nekaj več kot 4,3 milijona, na koncu leta pa 4,5 milijona evrov. Če bolnišnica ne bi imela nepokrite izgube iz preteklih let – tudi zaradi nerealnega interventnega zakona iz leta 2017 – bi bila likvidnost bistveno boljša.

Lani v bolnišnici nekaj manjših naložb

Za osnovna sredstva so namenili nekaj več kot 3,6 milijona evrov, od tega lastnih 1,9 milijona evrov, ministrstvo za zdravje je prispevalo 1,7 milijona.

Med drugim so kupili aparaturo za računalniško tomografijo, vredno slab milijon evrov, in nadgradili angiograf za preiskavo ožilja.

Zadnji dan lanskega leta je bilo v soboški bolnišnici zaposlenih 1.119 ljudi, to je 35 več kot leto dni prej. V zadnjem letu so zaposlili 10 zdravnikov in 10 medicinskih sester ter 9 delavcev v nemedicinski dejavnosti.

Obnova kletnih prostorov

Cene zdravstvenih storitev bodo letos ostale na lanski ravni, stroški dela pa se bodo povečali zaradi napredovanj in sistemskih rešitev pri negi. V bolnišnici pričakujejo več denarja za delovanje urgentnega centra, saj zdaj ne zadošča za normalno delovanje. V letošnjem letu bodo obnovili kletne prostore internega oddelka in dializni oddelek.

Poslovanje je 25. februarja obravnaval Svet zavoda SBMS. Člani so bili s poslovanjem zadovoljni in so pohvalili zaposlene za obsežno in vsebinsko dobro dokumentacijo ter razlago o delu v preteklem letu. Za letos pa pričakujejo, da bosta delo z bolniki in poslovanje prav tako uspešna.

Komentarji (2)

.v (ni preverjeno)

Čestitke za dobro delo, čeprav pošiljanje domov, ko si že tik pred operacijo v pižami in nepotrebni pregledi sicer povečujejo prihodke, pacienti pa smo zato zlorabljeni. Upajmo, da bodo še koronizirani pacienti prinesli prihodke.

janko špehsvinjski (ni preverjeno)

jaz mislim da so za to odgovorne sestre

Starejše novice