Slika je simbolična.
Na terenu potekajo intenzivna usklajevanja za protipoplavne nasipe na Muri, bodo prišli do konca meseca novembra do usklajenih rešitev?

Na 12. redni seji državnega zbora, ki je bila 18. septembra 2023, je pomurska poslanka Sara Žibrat ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu postavila poslansko vprašanje v zvezi z visokovodnimi nasipi.

Poudarila je, da smo bili letos avgusta v poplavah priča novemu rekordu. Pretok reke Mure na vodomerni postaji v Gornji Radgoni je dosegel skoraj 1500 kubičnih metrov na sekundo, kar je pretok, predviden za povratno dobo stotih let.

»Na desni strani reke Mure so na odsekih Veržej, Mota in Mota Razkrižje v času ekstremnih padavin ogrožena predvsem naselja Zgornje in Spodnje Krapje, Mota, Cven in Razkrižje, kjer na petih odsekih še ni izgrajenih nasipov, čeprav so kritični tudi odseki obstoječih nasipov, ki jih je potrebno zaradi prilagajanja podnebnim spremembam nadvišati in razširiti,« je pojasnila.

Želela, da se pravne podlage za dograditev novih nasipov uredijo v posebnem zakonu

V nadaljevanju je povedala, da so si stanje na terenu v občini Ljutomer in Razkrižje ogledali skupaj z ministrom Brežanom ter se z njegovo ekipo dogovorili, da pravne podlage za dograditev novih nasipov uredijo v posebnem zakonu, saj je interventni zakon časovno omejen.

»Kljub temu je bil na 46. izredni seji državnega zbora sprejet opozicijski amandma k 128. členu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov,« je dodala.

Amandma predlagala poslanska skupina Nova Slovenija

Poslanska skupina Nova Slovenija je seji državnega zbora 31. avgusta 2023 predlagala amandma k 128. členu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Kot je na seji pojasnil pomurski poslanec iz vrst Nove Slovenije Jožef Horvat, gre za nujnost učinkovite in dolgotrajne sanacije poškodovane vodne infrastrukture in drugih objektov, namenjenih za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Žibrat glasovala proti

Na takratni izredni seji državnega zbora je poslanka Sara Žibrat glasovala proti omenjenemu amandmaju.

Kot je povedala, ima amandma sicer dober namen, »da bi uredil visokovodne nasipe ob Muri, pa ni primeren«.

»Prvič naj razložim, da danes obravnavamo interventni zakon, v katerega lahko vključujemo sanacijska in vzdrževalna dela na obstoječi infrastrukturi in ta vzdrževalna dela se recimo na Dolnje Bistrici, kjer je nasip skoraj popustil, že izvajajo in zato ne potrebujemo dodatnih amandmajev v tem zakonu.

Je pa ob reki Muri, še kar nekaj kilometrov, kjer nasipov sploh ni in za gradnjo novega nasipa je potreben nov zakon, ki ga že pripravljamo, to je zakon o obnovi oziroma sanaciji in tam bo možno in tudi tukaj bomo vsi pomurski poslanci, verjamem, da budno spremljali vsebino, da se bodo ti visokovodni nasipi ob Muri tudi lahko uredili,« je povedala.

Amandma je bil z 41 glasovi za in 39 glasovi proti sicer sprejet.

Ministru Brežanu zastavila tri vprašanja

Žibrat je ta teden na seji ministru zastavila tri vprašanja: 

»Ali Sektor za območje Mura namerava pred morebitnimi jesenskimi poplavami pristopiti k dograditvi manjkajočih nasipov na kritičnih odsekih v Občini Ljutomer in Razkrižje (na primer na območju zaselka Golnik, kjer je bilo poplavljenih 27 hiš) in kateri so ti odseki;

Ali morebitna obnova vodne infrastrukture, ki izhaja iz 9. odstavka amandmaja k 128. členu ZIUOPZP, upošteva tako imenovane 'Nature-based solutions', rešitve oziroma ukrepe za zaščito, trajnostno upravljanje in obnovo naravnih in spremenjenih ekosistemov, ki so pogoj za črpanje evropskih sredstev?

Ali menite, da predvidena trasa novega povratnega nasipa oziroma protipoplavnega zidu vzdolž leve brežine reke Ščavnice nudi ustrezno zaščito poselitvenega območja glede na vpliv Mure na Ščavnico gorvodno in morebitno hkratno povečanje pretoka Mure in Ščavnice?« 

Višanje visokovodnih nasipov v občinah Ljutomer in Razkrižje v naboru protipoplavnih gradbenih ukrepov

Brežan je v odgovoru poslanki pojasnil, da na direkciji za vode in na ministrstvu najprej izvajajo še interventne ukrepe v skladu z odredbo, ki jo je izdal poveljnik civilne zaščite in ta še vedno velja.

»Ti ukrepi zajemajo zlasti odstranjevanje plavja, naplavin, zaščite brežin z namenom preprečevanja povečanja posledic škodljivega delovanja voda in omogočanja pretočnosti strug pa tudi postavitve obrambnih nasipov, nasutij in pa prebojev,« je pojasnil.

V nadaljevanju je dodal, da se je treba resno spoprijeti z izgradnjo protipoplavnih nasipov in da so protipoplavni nasipi na reki Muri del načrta za okrevanje in odpornost.

»Konkretno je tudi nad višanje visokovodnih nasipov v občinah Ljutomer in Razkrižje uvrščeno v nabor protipoplavnih gradbenih ukrepov, ki se bodo v tem okviru financirali,« je pojasnil Brežan.

Do usklajenih rešitev do konca meseca novembra, začetek del (že) drugo leto?

Po besedah Brežana se Zavod za varstvo narave Republike Slovenije in ministrstvo za kmetijstvo v tem trenutku zavedata, da je nujno treba priti do rešitev, ki bodo omogočile to, da protipoplavne ukrepe na Muri zgradijo in da zaščitijo prebivalce na tem območju.

»Prav v tem mesecu in v naslednjem mesecu oktobru potekajo in bodo potekala še intenzivna usklajevanja na terenu in verjamem, da bomo tako kot je določeno v načrtu za okrevanje in odpornost v sporazumih med občinami in Direkcijo Republike Slovenije za vodo do konca novembra prišli do usklajenih rešitev in da bomo na ta način pripeljali ta projekt do izvedbe,« je dodal.

Sporazum med Evropsko komisijo in Slovenijo predvideva, da naj bi prišlo do začetka gradnje v naslednjem letu, do zaključka pa do sredine leta 2026.

Minister pomiril krajane, časovnica del ostaja enaka

Za odziv na sprejet amandma k 128. členu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov smo se obrnili na Saro Žibrat, ki je pojasnila, da je minister z odgovorom pomiril njihove krajane, saj bo nasip izveden kot predvideno v načrtu za okrevanje in odpornost.

»Časovnica ne glede na opozicijski amandma ostaja enaka, tako kot smo načrtovali se sedaj usklajujejo trase, da lahko z deli začnemo že naslednje leto.

Moja prioriteta je, da se najprej dogradijo manjkajoči nasipi, saj v občinah v mojem okraju manjkajo na petih odsekih, kjer prebivalci nimajo niti minimalne zaščite s starimi nasipi,« je pojasnila Žibrat.

»V zakonu o obnovi bomo morali pripraviti še pravno ustrezne podlage, da se projekt lahko izvede glede na evropsko in nacionalno zakonodajo,« je še dodala.

Komentarji (33)

banda (ni preverjeno)

Žibrat glasovala proti amandmaju k 128. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav....zdaj pa ona sprašuje svojega ministra, norca se delajo z nas, norca, prokleti svobodnjaki. Istočasno pa višajo plače javnome sektori, ki naj bi prinesla skoraj milijardo evrov težka reforma plač v javnem sektorju, učitelj bi dobil četrtino več, najbolje plačan zdravnik bi imel 6700 evrov bruto.......delavci, invalidi, upokojenci pa nič, aja nove davke.....nesli vas bomo v kratkon, pa makar janšo nazaj, tak več nejde

tak delajo (ni preverjeno)

če bi to bilou vse:
-Za Goloba, ki ni samo premier, ampak tudi minister za zdravje je skrajno neokusno, da prav na dan, ko mediji poročajo o tragični smrti dveh doječkov, ker ni bilo zdravnikov, po instagramu smeje klepeta z Roševo in
-baje so pokojnega hribara dodatno plačevali prek firme njegove partnerke, in da je to (bilo) kakor “uveljavljen način” dodatnega honoriranja posameznikov na javnem zavodu RTV Slovenija

In reply to by banda (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

Pa kaj se jaz jebem z vami sirotinja
Jaz imam previsoke šole da bi se jebal z vami
majmunceki

In reply to by tak delajo (ni preverjeno)

Norc69 (ni preverjeno)

69 ali debeli fuknjenec, to si že 100x napisal, što koli ti je to povedal je mel praf

In reply to by 69 (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

majmuncek brez previsoke šole

In reply to by Norc69 (ni preverjeno)

Sobota info (ni preverjeno)

BANDA !! SI BRAL PRED KRATKIM JE NEKJE PISALO NE VEM TOČNO ALI VEČINA VE DA JE -EVR.UNIJA NAMENILA 3 MILJONE ZA POPRAVILO NASIPOV TUDI V PREKMURJU VENDAR NAJ BI V --- VLADI-- J,J, RAZDELILO TA DENAR ----PO DOMAČE -- TAKO JE PISALO -- RAZUMEŠ PAČ TAM KJER SO ONI HOTELI IN ZDAJ DRŽAVA VEČ NIMA PRAVICE DO PONOVNEGA DENARJA ZA ISTO STVAR. TA VLADA PA SE SEDAJ NAJ ZNAJDE.

In reply to by banda (ni preverjeno)

2021 (ni preverjeno)

Sobota info - Pa tebi se je to kaj si napisal ponoči sanjalo. Pa sploh znaš, da so to same laži, katere so dokazljive in tudi kaznive. Pa vij levičarji ponoči sploh ne morete več spati. To kaj se vam dogaja v državnem zboru pri glasovanju, pa tudi pri slabih razpravah poslank in poslancev iz levega pol. pola, ti samo lahko povem, DA JE ZA GOSKE NEJ SENO. Ob prvem večjem deževju pa bomo spet plavali in to zaradi takšnih kot nam sedaj vladajo.

In reply to by Sobota info (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

desne goske lažejo

In reply to by 2021 (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

NAJ ŽIVI VLADA

In reply to by Sobota info (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

Janša je norec

In reply to by banda (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

janša je borec, pardon

In reply to by 69 (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

prokleti nesvobodnjaki norca se delajo

In reply to by banda (ni preverjeno)

Slo (ni preverjeno)

Tak je to gda se deca idejo parlament

Cezar (ni preverjeno)

palik se čisto po naše neka dela parcialno, namesto ka bi zrihtali nasipe po cejli dolžini na obej stranej, ge več ne ven što je v toj državi nori, lekar gda pridejo lidje v kakšo stranko gratajo totalni bedaki

15 (ni preverjeno)

kak je narod "glup" se vijde, ka prvima dvema komentaroma minuse talajo in v lastno skledo plüvajo

69 (ni preverjeno)

desne goske lažejo

In reply to by 15 (ni preverjeno)

990p. (ni preverjeno)

Bolj kot da jo kaj skrbi, naj kaj narefi ce je v vladni stranki. Skrbi lahko zadnjega obcana, vladni poslanec pa mora nekaj premakniti, da ne bo skrbi pri obcanih in skrb ni poslancevo delo, ko so v vladi. Lahko pa odstopi kot Zavec, bo se najmanj jo skrbelo.

2021 (ni preverjeno)

Spoštovani Prleki in Prekmurci - golobovi svobodnjaki nam ne bodo nikoli porihtali proti poplavnih nasipov ob reki Muri. Prej bi verjel v Hrvate ali Madžare, da nam to uredijo (Hotiza) kot pa Golobu. Pa državni zbor je štala, saj ne morem drugače reč- nažalost.

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Že spet se poslanci oglašajo.

Ja, kje so pa bili prej ?

Kako pa kaj župani, ki bi že davno morali poskrbeti, da se te zadeve uredijo.

Kaj, kakšen posebni zakon ?

Verženci so di zadeve uredili že 20 let nazaj.

Lotmeržanci so pa pozabili na svoj del nasipa.

San mislo, ka Prleki bolje znajo skupaj stopiti.

Mogoče bo kakšen obnovljen nasip tam okrog 2026, ko bodo lokalne volitve.

Župani radi pokažejo kakšno novo pridobitev.

trg zmage

Naslov ima na koncu vprašaj? To že na pol pomeni, da iz nasipov ne bo ali nič, ali pa bodo sanirali tistega predrtega in za vzorec kje kakšnih 100 dodatnih metrov?
Naša poslanka je glasovala proti? Morda je res amandma neprimeren, ne vem, ampak glasovanje proti poslancev Gibanja svoboda na splošno da jasen odgovor: vse, kar predlaga opozicija, je potrebno zrušiti.
Dragi "banda", napisal si "pa makar Janšo nazaj"! Kam si pa ti in tisoče drugih mislili? Šlo se vam je edino zato, da je lahko na vladi Paja Patak, samo Janez Janša ne! Zdaj pa imamo: industrijska proizvodnja pada, BDP je seveda nižji, višje davke so napovedali že prej, zdaj uvajajo nove davke, pa še niti ne vedo, kakšna bo škoda. Upokojencem je vlada zvišala pokojnine za 5,4%, a je že od polovice lanskega leta preko 10% skoraj do danes. Golob nam je ukradel vsaj eno pokojnino. Za časa tretje Janševe vlade in komandiranja upokojencem Aleksandre Pivec, so se pokojnine dvignile v dveh letih za 22%, kar je enkrat na Tarči povedal tudi takratni predsednik enega od društva upokojencev, Sušnik? Ne vem, večina upokojencev ima izgleda tako bombastično velike pokojnine, da jim je vseeno za kakšno pokojnino, katere ne vidijo?
Bombastično napovedovanje šestih novih reform je obstalo na prvi stopnici. Imamo zdravstvenega ministra, kakor ga imenuje Klokočarjeva, "vrhunski manager", pa to ni nikjer dokazal. Prodajati državno elektriko iz NUK-a ni neka velika umetnost, je pa velika, če jo poceni prodaš vnaprej, da jo sedaj drago plačujemo od drugod. Da se kaj razume v zdravstvo je dokazal tudi s tem, da je svetoval sonce in sol, namesto strokovnega pristopa za zdravljenje kovida.
Nekdo je omenil Hribarja, čeprav je to izven teme: meni se je strahovito zameril na teh zadnjih sejah programskega ali ne vem kakšnega sveta, ko se je direkt videlo, da "pljuva" vsepovprek, tudi po starejših kolegih in kolegicah, kakor je to počel s Petrovičičevo. V čem je pa on tako dober oz. bil zadnjih npr. 10 let? Koliko od vas posluša Ga-ga?

69 (ni preverjeno)

desne goske lažejo

In reply to by trg zmage

69 (ni preverjeno)

butl nešolani

In reply to by trg zmage

Opazovalka (ni preverjeno)

Deca v vrteci imajo vec pameti, kak tej ka sprejemajo zakone. Gamad nesposobna!

Penezi za poplave so sli za visje place v JS ali kama so sli zbrani penezi? Sama lopovscina!

KikiRiki2021 (ni preverjeno)

55 ukrepov vlade, ki ne bodo rešili slovenskega zdravstva.
Te dni sem iz Argentine dobil novico o teti, mamini sestri. Zadnji teden se je slabo počutila, imela je visoko vročino, vse težje je dihala. Zdravnik je prišel na dom, a je pregledal le osnovne vitalne funkcije. Ko se je stanje slabšalo, ni bilo več možno dobiti zdravnika za obisk – osem ur so čakali na reševalno vozilo. Tudi ko se je zgrudila, ko je srce prenehalo biti in jo je mož oživljal, je prišel rešilec šele dve uri po nujnem klicu. Ni imela šans. Moja teta je bila ena mojih najljubših oseb na svetu.
Ko sem razmišljal o okoliščinah tega dogodka, so moji zdravniški možgani iskali, kaj vse je šlo narobe. Veliko stvari ni bilo pravilno narejenih, njeno smrt bi se dalo preprečiti. Nato sem pomislil, da se ji v Sloveniji kaj takega ne bi moglo zgoditi.
Mar res?
Pred kratkim sem bral neuradne informacije smernic zdravstvene politike za naslednji dve leti (ministrstvo jih je uradno predstavilo včeraj) in sem lahko samo zmajal z glavo – majhni koraki, mnogi v napačno smer. Danes se torej res ne more zgoditi takšna malomarnost, kaj pa čez nekaj let? Saj je tudi Argentina bila nekoč med najbogatejšimi državami sveta, sedaj pa je le senca stare slave.
Zdravstveni sistem se ne zlomi čez noč. Ni kot suha veja, ki se prelomi z dovolj veliko močjo, zdravstvo je kot mlada zelena vejica, ki se ob trpinčenju cefra, a ne pretrga, kot da se škodovalcem upira. Vedno lahko delamo malo več, posledično malo slabše in bolj površno – to v zadnjih letih doživljamo vsi, ki imamo kakršenkoli stik z zdravstvom. Vedno lahko na rešilca čakaš minuto dlje, nato dve minuti dlje, potem tri. Eni zdravstveni delavci bodo v slabih razmerah vztrajali do prvega infarkta, drugi bodo spregledali prej, tretji bodo že potrkali pri Hoferju.
Zdravstveni sistem se ne zlomi čez noč. Ni kot suha veja, ki se prelomi z dovolj veliko močjo, zdravstvo je kot mlada zelena vejica, ki se ob trpinčenju cefra, a ne pretrga, kot da se škodovalcem upira.
To ni reforma!
Če povzamem nameravane vladne spremembe – komentiram lahko samo tisto, kar sem videl. Čeprav naj bi v proces bili vključeni zdravniki, ki jih cenim, je objavljeno naravnost prerevno, da bi lahko temu rekli reforma. No, državna sekretarka Valentina Prevolnik Rupel o 55 smernicah, »ki bodo osnova za pripravo splošnega dogovora za prihodnje leto,« pravi, da so »del reforme zdravstva«.
Ambulante družinske medicine čakajo višji glavarinski količniki. Isti zdravnik bo pregledal več pacientov. Ampak vsak dodaten pacient pomeni manj časa za vas. Če bi en sam specialist družinske medicine vpisal 2 milijona Slovencev, bo imel za vsakega 3,6 sekunde časa na leto. Saj se v teoriji da, bi kdo rekel.
Nato govorijo o plačevanju po kakovosti. Se strinjam! Kakovost je nujna, ampak je ne znamo meriti. Kazalniki kakovosti ne odražajo nujno kakovosti oskrbe, ampak so velikokrat nepovezani s potekom in izidom zdravljenja. Prenoviti bi morali koncept kakovosti in meriti dejansko uspešnost posameznega dela vseh, ki smo vpleteni v proces zdravljenja pacienta. Potrebno bi bilo podatke o izidih zdravljenja tudi objaviti – pacient ima pravico vedeti, kje je boljša oskrba. Hkrati pa je to spodbuda slabšim, da se trudijo biti boljši. Danes te motivacije ni in vsa kakovost sloni na etičnem pogonu zdravstvenih delavcev.
Zelo hitra napotnica bo izginila, ostale bodo tri: redno, hitro, nujno. Zraven pa naj bi revidirali upravičenost teh napotnic. Po domače to pomeni, da bo nekdo vzel napotnico od specialista družinske medicine in na podlagi premalo informacij ocenil, ali bo blagovolil pacienta pogledati ali ne. Če pustimo ob strani žaljivo revidiranje napotnic, kar je prepogost refleks sekundarnega nivoja, delati bi morali na tem, da čakalnih dob ne bi bilo, namesto da premetavajo ljudi na čakalnih seznamih in debatirajo, kje je komu mesto na teh seznamih. Danes sem slišal za gospoda, ki je ob napotnici pod »zelo hitro« dobil termin za marec 2025. Papir vse prenese.
Delati bi morali na tem, da čakalnih dob ne bi bilo, namesto da premetavajo ljudi na čakalnih seznamih in debatirajo, kje je komu mesto na teh seznamih.
O plačilu po realizaciji je bilo veliko govora. V zdravstvu obstaja pošast z imenom ZZZS, ki določa po svoje in ne glede na potrebe koliko bo plačala za vsak poseg in koliko teh posegov bo vsaki ustanovi na leto plačala. Velikokrat ZZZS storitve podplačuje do te mere, da ne krijejo niti stroškov – več delaš, večji minus pridelaš. Plansko gospodarstvo, ki ni delovalo takrat in tudi danes ne deluje. Če vse posege »oddelaš« do npr. avgusta, karkoli delaš od septembra naprej ni plačano, zato ustanove porazdelijo normo čez celo leto, ostali gredo v naslednje leto. Tako se rodijo čakalne dobe, mimogrede.
Rešitev? Konkurenca. ZZZS nima konkurence, zato nima motivacije, da bi sistem izboljšal. Če lahko za avto izbirate zavarovalnice, zakaj ne še za zdravstveno oskrbo? Nikogar nisem videl, ki bi na popravilo avta čakal »nedopustno dolgo«.
Omenja se tudi reorganizacija urgentne službe, kjer bi pacienti sami presodili, ali morajo na urgenco. To je velikanska neumnost, ki je povrh še nevarna. Pacienti nimajo takega vpogleda v svoje zdravje, kot ga ima nekdo, ki se je za to šolal. Zato smo tam! Ampak zakaj nihče noče delati v urgentnih centrih? Ker je slabo plačano in ker je izjemno stresno delovišče. Kot rešitev so se spomnili, da pa bi zdravnike prisilili v delo v urgentnih centrih. To je še en refleks prejšnjega sistema, kjer so stvari reševali na silo. Če sta plača in pogoji slabi, ali ni bolj normalno, da iščemo boljše pogoje dela, namesto da bi ljudi silili v izgorevanje? Kot da ni naš poklic že dovolj krut do nas in naših družin, ravno od strateškega sveta bi pričakoval več empatije do zdravstvenih delavcev.
Postopno proti zlomu
Nič od tega ne bo zlomilo sistema, ker gre za skorajda nepomembne ukrepe, pa četudi gredo v napačno smer. Prave reforme se nihče zares ne loti, zato bo vsak mesec malo slabše, čakalo se bo na pregled vsakič dan ali dva več, pregled bo za odstotek bolj površen, tu pa tam bo Hofer dobil novega sodelavca. Vejica se bo upogibala in raztezala in cefrala počasi.
Do zloma nas sicer loči še kar nekaj let slabih odločitev, ampak če ne bomo spremenili smeri, bo nekoč kdo res rabil nujno pomoč, klical na 112 in rešilca dobil dve uri prepozno.
Federico V. Potočnik

majmun (ni preverjeno)

distrofijo, komo, vrocino ,dihanje srmak ne vejs zdraviti,nej cudo mamo bedake na vladi

In reply to by KikiRiki2021 (ni preverjeno)

majmun (ni preverjeno)

,,,Pacientu sem moral povedati, da bo umrl, ker medicina nima dovolj močnega antibiotika za njegovo hudo,,,
budala, enostavne stvari, pa se lehko ponovimo

In reply to by majmun (ni preverjeno)

Golobnjak (ni preverjeno)

Golob je edini pravi premier, nej kak janša ka se odi samo naslikavat pa lagat pred narod

Ograček (ni preverjeno)

🤢🤮

In reply to by Golobnjak (ni preverjeno)

69 (ni preverjeno)

je lažnivec

In reply to by Golobnjak (ni preverjeno)

Gost00 (ni preverjeno)

Naša pederska vlada s Kraljicov na čelu ma zaj trenutno velko nevolo pa brigo ka so v Maribori na pederskoj paradi Mariborska deca čelavoga pedra malo pošikavali. Vladi je več nej pomembna katastrofa kero je doletejla Slovenijo, ampak se naša vlada trenutno ubada s PARADOF PONOSA. oziroma s pedri. In od te pederske vlade nede nič. 3/4 življenja Slovenske države so jo vodili Levaki in ka mamo od toga dobroga. puno migrantov, puno pedrof pa ogromno socialnih problemov, keri so mladi in sposobni za delo.

69 (ni preverjeno)

ti si peder s svojo kraljicov

In reply to by Gost00 (ni preverjeno)

666 (ni preverjeno)

Ooooooo Vogrin pa se slijniš.

In reply to by 69 (ni preverjeno)

majmun (ni preverjeno)

ce mas normalno elito 'zdravniki' idioti nemajo sans

Starejše novice