V Lipovcih je predvidena gradnja upravne stavbe s parkirišči in cestnega priključka na javno cesto.

Občina Beltinci je pred časom na svoji spletni strani objavila Javno razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve na območju poslovno - transportne cone v Lipovcih ob avtocesti.

Upravna stavba s parkirišči

Namen lokacijske preveritve je "individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev". Zemljišče, kjer je preveritev potekala, je v lasti družbe Panvite. Slednji bi tam želeli graditi upravno stavbo s parkirišči in cestni priključek na javno cesto.

"Gradnja upravne stavbe s parkirišči in cestnega priključka na javno cesto je mogoča, saj so bile z elaboratom lokacijske preveritve utemeljene objektivne okoliščine za individualno odstopanje in utemeljena dopusnost individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev določenih z odlokom o PUP. Individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev na zahtevajo drugačne namenske rabe prostora," je zapisano v dokumentaciji občine Beltinci.

Največji objekt je silos, nanj je vezanih več objektov

Parcela oziroma lokacija za gradnjo nove Panvitine upravne stavbe leži v severozahodnem vogalu kompleksa z več proizvodnimi, poslovnimi in skladiščnimi stavbami. 

"S severne in zahodne strani je omejena z občinskima cestama oziroma parcelama št. 2878/4 in 2879 obe k.o Lipovci, na vzhodu, jugovzhodu in jugu pa meji oziroma je v neposredni bližini pozidanih in komunalno urejenih parcel št. 2880/3, 2881/2, 2880/1, 2882, 2885/1, 2884, 2886, 2883/3 in 2883/1 vse k.o. Lipovci, ki so vse v lasti Panvite d.d," so še zapisali.

V sklopu območja oziroma kompleksa Panvite je največji objekt silos - mešalnica, na katerega je vezano več podpornih objektov, med drugim tudi obstoječa upravna stavba, katere uporabniki se bodo preselili v novo upravno stavbo. Področje je popolnoma ravno, obkroženo je s kmetijskimi površinami.

Najboljša lokacija glede operative

Kot so zapisali, je umestitev nove upravne stavbe prav na to lokacijo logična iz operativnega in tudi simbolnega vidika. Z odlično prometno dostopnostjo je lokacija blizu vsem "operacijam" Panvite. 

Veliko dejavnosti je v neposredni bližini, vse pa so vezane na pomurski prostor in pričujoča lokacija je v sečišču poti. Ker nobena od obstoječih lokacij posameznih enot nima prostorskih in lokacijskih možnosti razvoja, je najbolj prav, da se nova upravna stavba izvede na novi, vendar dostopni in dominantni poziciji. 

Komentarji (2)

sobocanko54 (ni preverjeno)

Nedo več v soboški občini??

. (ni preverjeno)

Ge san šou tja preverjat, kak pravi sobotainfo pa je rejsan fajna lokacija.

Starejše novice