V Mestni občini Murska Sobota v zadnjem času vedno več odvrženih odpadkov, in to ob javnih poteh, bližnjih gozdovih in na dvoriščih v mestu. Kazni za kršitelje so visoke.

V zadnjem času Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota opaža povečano odlaganje odpadkov.

Iz mestne občine sporočajo, da je v skladu z določbami odloka uporaba storitev javne službe obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče. 

Opustitev uporabe storitev javne službe zbiranja in prepuščanja komunalnih odpadkov v zabojnikih je za posameznike, fizične osebe, po zgoraj citiranem odloku, sankcionirana z globo 500 evrov.

Kazni so visoke

Zoper vse kršitelje, ki ne bodo spoštovali določb odloka in ne bodo sortirali odpadkov v posode po namenu ali bodo odlagali odpadke v naravno okolje, se bo izvajalo dosledno ukrepanje s strani Mestnega inšpektorata Mestne občine Murska Sobota.

Kazni za nepravilno ravnanje z odpadki in odlaganja le-teh na nedovoljenih mestih so visoke in znašajo 500 evrov za fizične osebe, 2500 evrov za pravne osebe, 2000 evrov za samostojne podjetnike in podjetnike, ki samostojno opravljajo dejavnost in 800 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Pravica do brezplačnega odvoza

Iz soboške občine tako sporočajo, da ima vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov pravico do brezplačnega odvoza do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. 

Če je količina večja od dveh kubičnih metrov oziroma gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, se storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. 

Naročilo in prevzem kosovnih odpadkov se opravi preko občinske gospodarske javne službe podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota, lahko pa posameznik kosovne odpadke sam odpelje v Zbirni center Murska Sobota.

Na soboški občini tako ponovno pozivajo, da se odpadkov ne meče in odvaža v naravno okolje, temveč se jih odstranjuje sprotno in striktno odlaga v zato namenjene smetiščne posode.

Komentarji (9)

. (ni preverjeno)

Kazen za odlaganje odpadkov v naravi bi mogla biti najmenje 5000 za fizično osebo pa seveda stroške za odstranitev za pravno pa 50000

VojkoZMajolko (ni preverjeno)

Kaj to hasni, če nikoga ne kaznijo?

In reply to by . (ni preverjeno)

Bucka12456 (ni preverjeno)

Kazen je za ubogega lastnika parcele. Krivec pa se brezplacno znebi smeti.

tuncika

V GB ima komunalno podjetje inšpekcijsko - forenzično službo za odkrivanje "divjih odlagališč". Kazni so velike. Komunala si zagotovo lahko privošči dve osebi, ki bosta ves delovnik na terenu in ugotavljala ter iskala prekrškarje. Žal je teh divjih odlagališč preveč.

.... ..... (ni preverjeno)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

To drugi nemre biti kak debeli fuknjenec.

. (ni preverjeno)

te se pa naj malo po ms posprehodijo inšpektori itd :) saj razmen ja premalo košof je po ms pa komunalna slujzba tej z elektricnin prdlekon tudi efektivno delo 3h pa se te samo pol sprazne in ide ,k sukiči na kavo sedit ,kak Električare. Samo telko ,ka se električare bar skrijejo na vasi negi. Ali vseeno nerazmin ci je tak tezko 5 metrof mete pri sebi odpad pa ga te v koš vrčte ali pa enostavno domov prineste zadevo in daš v koš .

Murska Sobota … (ni preverjeno)

Napišite ,koga so ,dobili kdaj in koliko je plačal kazen ?

100-100 (ni preverjeno)

Nikoga so nej kaznili, znajo pa dosta samo so tak manjasti , ka se jin vö ne da iti. Živi primer salonitne plošče že več kak 5 lejt v šumi malo pred avtocesto. Šuma spada pod Rakičanski hatar, nej daleč krej od stavbe ge so gojili piceke. So bile inšpekcije že večkrat opozorjene, pa je itak dale po staron.

In reply to by Murska Sobota … (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Telko kazni so nej dobili tisti ka so po več sto ton dreka razvozili po jeb_ni domovini.

Starejše novice