Socialna kmetija Korenika v Šalovcih letos praznuje 15. obletnico začetka delovanja. Ob tej priložnosti so tudi uradno otvorili tudi večgeneracijski center Štorklja.

V preteklih letih so dejavnost ekološkega kmetijstva in zaposlovanja invalidov na Koreniki razširili na proizvodnjo kakovostnih prehrambnih izdelkov in ponudbo številnih storitev, med katerimi pomembno mesto zavzemajo tudi socialne, kulturne in izobraževalne storitve, ki jih v podeželskih okoljih izrazito primanjkuje. 

S tem ko so povečali dostopnost do storitev, so podeželskemu prebivalstvu bistveno olajšali uresničevanje njihovih pravic, v primerjavi z mestnim prebivalstvom.
 

Uradno namenu predali večgeneracijski center Štorklja

15. obletnico delovanja so obeležili včeraj, ko so tudi uradno namenu predali večgeneracijski center Štorklja. Prav tako pa so tudi izvedli dan medgeneracijskega sodelovanja na Koreniki. 

Posebno mesto v njihovem delovanju ima namreč skrb za starejše in zagotavljanje pogojev za njihovo kakovostno bivanje v skupnosti.

Tako izvajajo socialno varstveni program za preprečevanje demence, vodijo pa tudi večgeneracijski center Štorklja, ki se je s svojo dejavnostjo že dodobra uveljavil pri okoliškem prebivalstvu, predvsem pri starejših.

Na Koreniki pa izvajajo tudi aktivnosti za otroke in mladino.

Poosvet na Koreniki

So pa včeraj pripravili tudi posvet na katerem so sodelovali predstavniki ustanov in organizacij, ki povezujejo starejše in različne druge interesne skupine, ki delujejo v okolju.

Na posvetu so tako sodelovali Goran Miloševič iz Socialne kmetije Korenika, ki je predstavil prakse socialnega kmetijstva in kako se tega lotevajo na Koreniki.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je predstavil svoj pogled na stanje enake dostopnosti javnih storitev za vse, ne glede na lokacijo bivanja v Sloveniji in kako vidi vlogo nevladnih organizacij, pri zagotavljanju kakovostnih javnih socialnih storitev.  

Jože Ramovš pa je spregovoril o problematiki oskrbe starejših in tudi različnih novih možnosti za izboljšanje dostopnosti in kvalitete storitev.

Starejše novice