Slika je simbolična.
Si že od nekdaj želite svojega bar? Vas zanima gostinska dejavnost? Mestna občina Murska Sobota išče novega ponudnika za najem Beach bara ob Soboškem jezeru.

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis, s pomočjo katerega se zbirajo ponudbe za najem nepremičnine ob Soboškem jezeru. 

Predmet oddaje v najem je nepremičnina, ki v naravi predstavlja začasno urejeno gostinsko ploščad za izvajanje gostinske dejavnosti. 

Kdo se lahko prijavi?

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti ter biti sposoben, da v desetih dneh od sklenitve pogodbe postavi gostinski kiosk oziroma objekt ter začne izvajanje dejavnosti.

Izbrani ponudnik nosi vse stroške izdelave in postavitve gostinskega kioska oziroma objekta, opreme in vse potrebno za izvajanje dejavnosti ter si je dolžan pridobiti vsa potrebna uporabna in druga dovoljenja.

Koliko znaša najemnina?

Kot je navedeno v javnem razpisu, ponudbena cena najema nepremičnine ne sme biti nižja od 10,41 evra na kvadratni meter mesečno.

Glede na to, da je površina nepremičnine 77 kvadratnih metrov torej to znese nekje 800 evrov mesečno.

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki izvirajo iz opravljanja njegove dejavnosti v gostinskem objektu in izvajati redno tekoče vzdrževanje najetih nepremičnin.

Najemnina in obratovalni stroški se plačujejo mesečno. Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do desetega dne v mesecu, za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati do 25. v mesecu za pretekli mesec ali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas od sklenitve pogodbe, in sicer do 31. oktobra 2023.

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo za najem prispelo več enakih ponudb, bo za oddajo organizirana javna dražba.

Kako oddati ponudbo?

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – za oddajo gostinske ploščadi, zadeva  št. 430-0018-2023 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

  • Izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec ponudbe, ki je priloga te objave,
  • potrdilo o vplačani varščini,
  • kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je oz. izpis iz sodnega registra za pravne osebe.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele po navadni pošti ali osebno predložene v Glavni pisarni Mestne občine Murska Sobota.

Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

Rok za oddajo ponudb je 26. april 2023, do 13. ure.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sredo, 3. maja 2023, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota. Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani župana, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Celoten razpis si lahko ogledate tukaj

Komentarji (22)

Amigo (ni preverjeno)

Hahahaha

bosman (ni preverjeno)

Keroga te palik nasomarili?

upokojenec70 (ni preverjeno)

¸Kot, da je na voljo ogromno dobro plačanih gostinskih delavcev, ki se kar tepejo za službo, na drugi strani pa masa ljudi, ki komaj čakajo, da bodo lahko čim več zapravili. Ej, ej, ej... Malo več realnosti bo treba, sicer bo prostor tam kar lepo sameval.

piki11 (ni preverjeno)

ja sobočanci volili ste ga rdečoga!!
še malo pa te zrak plačevali v soboti!!!

Amigo (ni preverjeno)

Baokse rdeci kak stuhec ka se 10 lejt nej delalo nika! Te rakicanec je bil majster prve klase!

In reply to by piki11 (ni preverjeno)

Korilori (ni preverjeno)

Delo je delo,samo za sebej

In reply to by Amigo (ni preverjeno)

Niko i ništa (ni preverjeno)

Štihec si je postavo spomenik pri fazaneriji, njegove vrtine 😄
Koliko pejnez je šlo pri tem njemu v žepko lejko samo mislimo.

In reply to by Korilori (ni preverjeno)

rdečkar (ni preverjeno)

Še dobro ka smo rdečoga, ka če bi čarnoga bi brez zraka ostali, ker bi nan ga fkradno.

In reply to by piki11 (ni preverjeno)

Mirost (ni preverjeno)

Nega profita, či bi bil nebi iskali nove žrtev.

Sramotainfo (ni preverjeno)

Požeruhi na soboški občini... 800€ na mesec najemnine za prostor, katerega obisk je odvisen 100% od vremena, plus s tem, da si more najemnik vse sam postaviti... pa ka vij se norca delate? nej vas je sram dati ven takšen razpis? če želite pri tej soboški gramoznici kaj meti, te nazačetki mogli nekaj tudi pnuditi najemnikon ka de se njim splačalo tu kaj izvajati... malo povprašajte v Velenjski občini kak se to dela, tam je velenjsko jezero zelo dober primer kak se kamešnica pokoristi in turrizem na njej dela... tu pri našem Expanoji pa vsako leto samo slabše...

10198$:$!$ (ni preverjeno)

Hhahahahahhahahaha 800€ more me vrag zejte 😂😂😂. Luft pa zemla 800€ na mesec ajde ka vidimo somara keri de ga vzel 😂😂😂

Turopolje (ni preverjeno)

"Cena najema nepremičnine ne sme biti nižja od 10,41 evra na kvadratni mesec mesečno." OČITNO SE UPORABLJAJO NEKŠE NAUVE RAČUNICE.

Ghost (ni preverjeno)

Pa ka tej mijslijo ka ta kamenšnica stojij v Monakoji ka so takšo ceno navili 🤦‍♂️
Za te kontejner bi bilo primerno tan 300eur z stroški vred..

gogsa (ni preverjeno)

800€ za najem 77 kvadratov golih tal, ka te resni

kakić (ni preverjeno)

Ka se pa telko bunite, nede ga nišče vzel, pa de pol cene, te pa frtau, če bi šenki bil pa ga ne bi vzel.

Lidlen (ni preverjeno)

Občina vidi soboško jezero, najemnik vidi gramoznico, obiskovalec vidi kamenšnico. S tem povezane so tudi zahteve in pričakovanja.

. (ni preverjeno)

Kopalci pa greznico.

In reply to by Lidlen (ni preverjeno)

koštrica (ni preverjeno)

Ob soboški gramoznici ne pa jezero .Jezero si je izmislo dr. Pendrek in njegovi podrepniki kot ritne muhe

cityboy (ni preverjeno)

vrtna lopa za 2 kosilnice pa 3.grable..

Šumaher (ni preverjeno)

Tipično za MS. Rajši nede nika, kak pa ka bi blo, za menše pejneze, koristno za turizem, obisk. No..na konci de pa pa kakši šiptar tan ;) zakoj domači, če lejko sladoledar :)

. (ni preverjeno)

če ste se že potrudili z expanojem, bi se mogoče ta kocka lahko malo prilagodila v izgledu, ka bi nekak fajn vö vidlo. Po prekmursko.

Niko i ništa (ni preverjeno)

Ta kocka, ki je mimogrede kvader se odpre in ima tendo.

Starejše novice