Slika je simbolična.
29. marec ni dan kot vsak drugi.

29. marca evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

»Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 29. marca 2024, ne bo izvajala:

- plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
- storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam,« so sporočili s Finančne uprave RS.

Opozorili pa so, da se rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 29. marca ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 29. marca, pravočasno poravnana, če je plačana 28. marca.

V veliki večini držav Evropske unije je namreč 29. marec praznik in dela prost dan, v Sloveniji pa je letos dela prost dan 1. april.

Starejše novice