Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da se prehrana mladostnikov izboljšuje.

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, je pokazala, da vsak dan med šolskim letom redno zajtrkuje 45,1 odstotka mladostnikov, kar je več kot leta 2002, ko je bil ta delež 39,4 odstotka.

Gre za mednarodno študijo, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let in se izvaja vsake štiri leta po skupni metodologiji v 43 državah Evrope in Severne Amerike.

"Še vedno pa mladostniki od vseh obrokov najpogosteje opuščajo prav zajtrk, kar lahko pojasnimo z dobro dostopnostjo do šolske malice, ki pa je v mnogih primerih prezgodnja ali preobilna. S starostjo mladostnikov opuščanje zajtrka narašča in je pogostejše med dekleti,"  je za STA povedal Matej Gregorič z NIJZ.

Zmanjšal se je tudi delež tistih, ki prekomerno uživajo sladkane pijače, še vedno pa jih vsaj enkrat dnevno uživa približno četrtina mladostnikov. Pitje sladkanih pijač narašča s starostjo in je bolj razširjeno med fanti, kaže raziskava, ki jo je inštitut opravil že četrtič.

Pri mlajših mladostnikih, predvsem fantih, se povečuje redno uživanje sadja in zelenjave. 39,4 odstotka mladostnikov vsak dan uživa sadje in le 26,9 odstotka zelenjavo, pri čemer je tako uživanje sadja kot zelenjave pogostejše med dekleti. Uživanje sadja in zelenjave s starostjo mladostnikov upada.

V skupino čezmerno hranjenih in debelih se je uvrstilo 17,1 odstotka mladostnikov, v primerjavi s 14,1 odstotka v letu 2002. Delež čezmerno hranjenih in debelih je višji med fanti kot dekleti. Prvič po letu 2010 pa se je zmanjšal delež čezmerno hranjenih in debelih enajst in petnajstletnikov.

Starejše novice