1
Sob, 17. 01. 2015

Še pred mnogimi leti so skoraj na vsaki kmetiji v Prekmurju redili živino, predvsem krave molznice, katerih mlako so nosili v vaške mlekarne, od koder so ga nato odpeljali v Pomurske mlekarne za na