0
Pon, 01. 12. 2014

Strategija Evropa 2020 izpostavlja tri temeljne prvine, in sicer »Pametno rast« (razvoj gospodarstva, ki temelji na inovacijah), »Trajnostno rast« (spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospod