DOBRODELNO
5
Pon, 16. 03. 2015

Prvi Štrkov dobrodelni maraton, s katerim bodo zbirali sredstva za financiranje toplega obroka šoloobveznim otrokom, pripravljata Vzajemna in Osnovna šola Beltinci