Dodatna sredstva za zaposlovanje mladih.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je v petek na svoji spletni strani objavil spremembo javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih.

Subvencionirana zaposlitev za 420 mladih

Sprememba se nanaša na dodatna sredstva proračuna RS v višini 2,1 milijona evrov za trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 29 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

Predvidena je subvencionirana zaposlitev za nedoločen čas 420 mladih brezposelnih oseb.

Mesečna subvencija v višini dobroh 200 evrov

Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev mlade brezposelne osebe prejemali mesečno subvencijo v višini 208 evrov, ki jo bo ZRSZ izplačevala največ 24 mesecev, skupaj največ 4.992 evrov na osebo.

Kot določajo pogoji, bo moralo biti delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Pogoji za delodajalce bodo opredeljeni v javnem povabilu.

Več infomracij za delodajalce in brezposelne na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021.

Od leta 2017 je bilo sicer v program Trajno zaposlovanje mladih vključenih 6.500 mladih, letos je cilj vključiti 850 mladih.

Starejše novice