2
Tor, 10. 02. 2015

Po podatkih Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje je bilo med 15.46 in 16.36 brez elektrike 6115 odjemalcev iz večine občin na Goričkem, ki se napajajo iz RTP