Prikazani rezultati 1 - 50 od 59
 • ta njani (-o,-njati)
  Zapuščen, zapuščeno Ka si tak ta njani ? Murska Sobota
 • ta spadnoti (-en)
  1. pasti v nezavest, 2. vzklik, ogorčenje ali presenečenje: Ka ta spadneš! 1. Tak se je naloko, ka je ta spadno., 2. Takša vročina je, ka ta spadneš!
 • ta vdariti (-n)
  povoziti Pazi, ka neboš na zebri koga ta vdaro.
 • ta vdariti (nekoga)
  povoziti (nekoga) Ka pa če iden po cesti pa me avto ta vdari?
 • taca
  pladenj (dolg in širok prvi a). Na taci jin je prnesla kavo.
 • tačas
  1. medtem, 2. v frazi: do tačas (do takrat) 1. Ovi naj TV gledajo, miva pa ideva tačas na en čik., 2. Ob trej iden, do tačas mo pa malo čito.
 • taclin
  pladenj Kupice deni na taclin pa jih vö nesi.
 • talati (-n)
  deliti Pri stojnici majce talajo.
 • talička (-e)
  majhna samokolnica za prevažanje slame Napuni taličko pa seno se pripelaj.
 • talige
  samokolnica; tragač je iz lesenih desk S taligami je šauder pripelo Murska Sobota
 • talige (telige)
  samokolnica Prpelau san ti talige.
 • talinga
  darilo
  izraz se je uporabljal pri domačih kolinah, ko je gospodinja mesaru dala talingo kot plačilo za opravljeno delo.
  tou mesou pa je za talingo. bodonci
 • tanač (-i)
  nasvet Dala mi je že ene par dobrih tanačof.
 • tanjer/taler (-i)
  krožnik Zaperi si tanjer.
 • taška
  torba Nikan nejden brez moje rdeče taške. trnje
 • taur
  dihur Taur je pojo vse kokoši.
 • tejglin
  loncek, v katerega sadimo roze Ta kurina v ton tejglini je fejst fajna.
 • telebnoti (-nen)
  pasti Na ledi san tak telebno, ka je led gor počo.
 • Telica
  še ne zabrejana krava Glej ejno telico tan v štale. bistrica
 • telige
  samokolnica Ve pa prpelaj ene telige trave(peska).
 • tenjer
  krožnik Tenjere daj na mizo ka idemo gejst. ms
 • tenks
  v jeziku mladih: hvala Ej, tenks za kartico z morja!
 • tér (-i)
  gaz (snežni) Stopo san zaj v eno zaj v drügo tér.
 • tikef (-ve)
  1. buča, 2. glava 1. Za kosilo smo meli tikve., 2. Vaj, kak me tikef bolij!
 • tintara
  glava Tak te vdarin po toj tintari! murska sobota
 • tirati (-n)
  poditi Kmet na dvorišči kokoši tira.
 • tiščati si (-in)
  stiskati si Tak je glasno bilo, ka smo si vüja tiščali.
 • tišlar
  mizar, tesar Tišlar nan je napravo nouvo mizo.
 • točkar
  prej Točkar san bü v gostilni. Turnišče
 • točkar
  malo prej Ĺľe toÄŤkar san ti pravo ka ne pozabi... ravensko
 • toga
  tega Keri telefon bi melš Togaš
 • tor
  dihur Tor je ðo kokoše.
 • törn (-i)
  zvonik (cerkveni) Törn se je bleščo pod suncon.
 • törnok
  zelo,fejst Törnok se naure. murska sobota
 • tošlin (-i)
  denarnica Zeme jürja s tošlina.
 • totalka
  zelo San se pa enkrat probala znebiti enoga dečka...mi je biu totalka dosaden.
 • tour
  dihur Smrdijš kak tour!
 • touvaj
  tat, zmikavt Touvaj kradne ge koli ma priliko. MS
 • traclin
  trak s ten traclinon bi lejko to zvezal Ižakovci
 • tragač
  samokolnica Na tragači san pelo kukorco. murska sobota
 • trajtar
  lijak (kot konkreten predmet za nalivanje tekočin skozi ozke odprtine) Zemi trajtar pa kanister pa nalej bencin v kosilnico.
 • trbej
  treba nej trbej tou napraviti? Ttrbej, trbej, ka de kmica Ižakovci
 • tresniti
  udariti nekoga Tak san ga tresno ka je vküp spadno! murska sobota
 • trga gate
  Fraza: odlična stvar Novi cede trga gate!
 • trga pante
  Fraza: odlična stvar Nova PC igrica trga pante!
 • trifrtale
  tričetrt Tisti ka kadijo so slabiči? Ka pa če kadijo zatou ka jin paše? Te je več kak trifrtale sveta slabičov?
 • trnac
  podstenje Ferko Bači, po trnaci kozo vlači. (ljudska)
 • trnok
  res, zares Pri vas v dolini pa je pa trnok lepou.
 • trouštati (-n)
  tolažiti Trouštali smo jo, ka je bila fejst žalostna.
 • tŕšče
  tŕsje (več trsov, trsi; vinograd) s trsjem poraslo močvirje/iz trsja narejeni čolni/obrezovati, privezovati trsje/delati v trsju Rakičan