Prikazani rezultati 1 - 50 od 222
 • s kec
  od kod S kec ste vij?
 • saga
  vonj Nekša čüdna saga je tü notri.
 • sagati (nekoga)
  strašiti (nekoga) Daj, ka mačko sagašš
 • šajtrge
  talige, samokolnica Idi po šajtrge pa travo fküp zvozi. KRIžEVCI
 • sakačĂ­ca
  kuharica; gospodinja Nikak ma raje popa, nikak pa sakačíco. �as man raje sakačíco. Murska Sobota
 • saki
  vsak Poleti se skoro saki den odimo kopat.
 • sakši
  vsak Sakši predlog je dobrodošel. Ižakovci
 • šalapka
  Šalapka je moška kapa,ki ima naprej šult ščitnik,za oči Daj si šalapko z očij dol potegni. KRIžEVCI
 • šalata (-e)
  solata Najbokša mi je krumšova šalata.
 • šaltati (-n)
  vklopiti Daj malo TV šaltaj.
 • šaltavati (-n/len
  preklapljati (TV) Ne šaltavli telko, ka se ti ger daljinec pokvari.
 • šamar
  zaušnica, klofuta Malo še nakladaj pa ti šamar stisnen!
 • šamrle
  pručka, majhen stolček Deca rade sedijo na šamrle
 • šamrlin
  pručka, majhna nizka klop Daj mi tisti šamrlin, ka gor stoupin, ka vačik ne sejgan
 • Šamrlin
  PRUčKA SEDI SI NA STOLEC PA NOGE DENI GOR NA ŠAMRLIN.
 • san
  1. sem (kot oblika glagola "biti"), 2. sem (kot pomožni glagol za preteklik), 3. sam 1. Ge san zaposlene na šaule., 2. Ge san ti pravo, ka ne špilaj lota., 3. čista san san bil. (= Popolnoma sam sem bil.)
 • šanec
  obcestni jarek Paze, ka se neboš v šanek odpelo. MS
 • šanec (-ci)
  jarek Tak je pijan bil, ka bi skoro v en šanec spadno.
 • šanjec
  obcestni jarek na sakši strani ceste je en šanjec murska sobota
 • šank (-i)
  točilni pult Odi, ideva na šanki naročiva neka.
 • šankrejt
  1. WC školjka, 2. stranišče 1. Vaj, kakši zamazani šankrejt mate. 2. Idi v šankrejti okno gor odpri, ka vse se vö smrdij.
 • saobati (-n)
  sesati (s sesalnikom) Iden posauban cejlo kučo.
 • šapka (-e)
  čepica Pred cerkvo si je šapko doj zel.
 • šarkan (-i)
  stvor; zmaj Senjo je, ka ga je nekši šarkan plodo.
 • saronde
  najem, dati v najem Tou njivo smo dali v saronde. murska sobota
 • šarvejdi (-ji)
  blatnik Šarvejde maš poškrabane.
 • šator (-i)
  šotor V goušči smo si postavili dva šatora.
 • sausid
  sosed Zdravo, sausid! Kak smo kaj gnes?
 • scalina
  seč, urin Zeli do ti krf pa mogo boš scalino dati.
 • ščava
  pomije Svinjan se polaga ščava. črenšovci
 • Ščegetati
  ®GEčKATI ŠčEGETAL ME JE PO PODPLATAJ
 • scena (medmet)
  v jeziku mladih: odlično, super Si vido ka je napravoš Scena, ej!
 • scenski
  v jeziku mladih: zelo dober (glej tudi: scena) Koncert je bil scenski!
 • ščeti (-n)
  hoteti, želeti če ščeš, ti lejko pomagan.
 • ščiget (-i)
  mesto, kjer je nekdo ščegetljiv Ge maš ščigeteš
 • ščigetati (-n)
  ščegetati Ne ščigetaj me telko, ka ta spadnen.
 • ščipek
  vrtnica Prneso bi joj ščipekof cvejt...(pesem Daljina, B.Rous)
 • ščuknoti (-en)
  (o)švrkniti (koga) Konja je dvakrat naraji ščukno z bičon.
 • ščuknoti si (-e
  spiti alkoholno pijačo Po gestiji si skos eno pivo ščukne.
 • ščulavati se
  ošejati se, počasi iti Pa daj odi no!Ka se tak ščulavleš!?
 • se
  1. vse, 2. pomožni glagol, 3. sem 1. Se knjige od Stevena Pinkera san prešto., 2. Ne sekeraj se, se de vredi!, 3. Odi malo se.
 • seča (-e)
  živa meja Do sosidove seče tan pri ograji je vse naše.
 • sefele
  razne stvari Na tržnici odavlejo sefele.
 • sefelé/seféle
  1. razne stvari (izgovorjava je sefelé); 2. raznorazen (izgovorjava je seféle) 1. Sefelé je bilao na mizi.; 2. Na mizi so bilej seféle škatule. lj
 • šefica
  zajemalka daj šefico za župo trnje
 • segli
  vseeno Bil je dojbujti pa segli neje šal spat.
 • segnoti (-en)
  1. seči, 2. udariti nekoga 1. Ge z mesta do stropa segnen., 2. Ne gnjavi, ka te segnen.
 • sejnje (-a)
  sejem Saki prvi pondejlek je sejnje.
 • sejri
  siv Moj oča je odednauk grato sejri. Ljubljana
 • sekati / nasekati
  tepsti / pretepsti Idi mi kraj s tec če nej te nasekan.