Prikazani rezultati 1 - 16 od 16
 • icek
  teliček kak je mali icek fajni! črenšovci
 • idau
  biti slabo (človeku), v smislu s telesnim počutjem Ne baši se preveč s torto, ka de ti idau!
 • idnauk
  enkrat Pa prijte idnauk na obisk! Murska Sobota
 • inači
  drugače V Nemčiji inači gučijo kak v Avstriji.
 • inaš
  vajenec Inda je šče dosta inašof bilau. žižki
 • inckati
  sitnariti nika ne inckaj ka tou ne dobijš M.Sobota
 • inda
  nekoč Pravijo, ka je inda bilo bokše živeti.
 • indašnji
  nekdanji Naš indašnji župan je mel guč na proslavi.
 • indrik
  drugje Poglednemo, če majo indrik kakše fal lače.
 • istina (-e)
  resnica To, ka ti je ona gučala, je nej istina.
 • itak
  seveda, se razume Itak, ka pridemo vsi na zabavo.
 • iti
  iti (glej opombe) Iden si po en sladoled.
 • itvan
  suh S počitnic je prišla nekan itvana. satahovci
 • itvani
  (pridevnik) suh, slabo rejen Pa gej malo, glej kak si itvani.
 • iža (-e)
  1. hiša (glej tudi: kuča), 2. soba (razen kuhinje in kopalnice) 1. Naša iža je že fejst stara., 2. Nesi te knjige v bratovo ižo.
 • izda
  Nastopa v frazi še izda za pomen 'še vedno' Naša sosida še izda neje najšla pravoga za sebe.