Prikazani rezultati 1 - 16 od 16
  • icek
    teliček kak je mali icek fajni! črenšovci
  • idau
    biti slabo (človeku), v smislu s telesnim počutjem Ne baši se preveč s torto, ka de ti idau!
  • idnauk
    enkrat Pa prijte idnauk na obisk! Murska Sobota
  • inači
    drugače V Nemčiji inači gučijo kak v Avstriji.
  • inaš
    vajenec Inda je šče dosta inašof bilau. žižki
  • inckati
    sitnariti nika ne inckaj ka tou ne dobijš M.Sobota
  • inda
    nekoč Pravijo, ka je inda bilo bokše živeti.
  • indašnji
    nekdanji Naš indašnji župan je mel guč na proslavi.
  • indrik
    drugje Poglednemo, če majo indrik kakše fal lače.
  • istina (-e)
    resnica To, ka ti je ona gučala, je nej istina.
  • itak
    seveda, se razume Itak, ka pridemo vsi na zabavo.
  • iti
    iti (glej opombe) Iden si po en sladoled.
  • itvan
    suh S počitnic je prišla nekan itvana. satahovci
  • itvani
    (pridevnik) suh, slabo rejen Pa gej malo, glej kak si itvani.
  • iža (-e)
    1. hiša (glej tudi: kuča), 2. soba (razen kuhinje in kopalnice) 1. Naša iža je že fejst stara., 2. Nesi te knjige v bratovo ižo.
  • izda
    Nastopa v frazi še izda za pomen 'še vedno' Naša sosida še izda neje najšla pravoga za sebe.