Prikazani rezultati 1 - 16 od 16
 • hajdina
  ajda Tij si moj edini, tak kak pes v hajdini. (ljudska)
 • hajduk (-i)
  v jeziku mladih: policaj Pazi kak voziš, ka te kakši hajduk ne stavi.
 • hamer
  kladivo S hamron je zabil cveke v desko.
 • handlati
  dogovarjati se za ugodnejšo ceno, barantati Na črnon trgi se dosta handla.
 • hapiti
  začeti Hapili smo bejžati. Dešč je hapo iti. ižakovci
 • hasek
  korist Neboš mel dosta haska od toga.
 • hasniti (-n)
  koristiti Nede ti dosta hasnilo, če odaš stari biciklin.
 • hatižak (-i)
  nahrbtnik (glej tudi: rugzak) Na taborjenji majo vsi hatižake pri sebi.
 • Hatoš
  žaba čuješ kak hatoši denejo.
 • henjati
  prenehati Henjaj bluziti! murska sobota
 • hepnjeni
  1. biti nor na, 2. biti neumen, nor 1. Puno lidi je hepnjenih na šopanco., 2. Ne druži se z njimi, ka so malo hepnjeni.
 • herašnji
  moderen tej gnejšnje herašnje ženske samej nevejo ka be rade Murska Sobota
 • hűzlin
  Naprava za streljanje z karbidom ob veliki noči ali prvem maju, ali ob novem letu... Daj napuni frišku té hűzlin ka prlé poučimu. Lendava
 • hujcka - hujckanca
  gugalnica ižakovci
 • hujckati
  gugati Ne hujckaj se na stouci. ižakovci
 • huzat
  prepih V tem prostoru je velik huzad.