Prikazani rezultati 1 - 50 od 78
 • galama
  hrup ka je zdaj to za galame v ton razredi?! murska sobota
 • galamiti
  zganjati hrup Pa ka telko galamis?! murska sobota
 • garica (-e)
  lestev Splezaj po garici gor pa naberi slive.
 • gas
  Nastopa le v prenesenem pomenu: hitro Odi, gas, ka te že čakan pred kinojon!
 • gazda (-e)
  gospodar, šef Naša mati je doma gazda.
 • gda
  1. kdaj, 2. ko 1. Ge ne ven, gda se zača film., 2. Prišo je gli te, gda smo se mi kartali.
 • ge(s)
  jaz Pa ge san nej znal, ka je gnes baota zaprejta.
 • ge
  1. jaz, 2. kje, 3. kjer, 1. Pa ge san ti pravo ka de se vrede., 2. Ge si tij doma?, 3. Parkeraj tan, ge nega gužve.
 • gebén
  stara beseda za boben (veliki bas boben) Po gebeni je ružo kak noure.
 • gejtra
  jetra Najraje gen piščančja gejtra.
 • gejž
  Jež Zanč san v šumi vidla vse puno gejžof. m
 • geknoti
  crkniti, pokvariti se Posvejt je nainouk samo gekno. MS
 • geli
  kajne Ti si nej s Sobote, geliš
 • gelibar
  seveda Ka ti si ga zvala? Gelibar!! Ms
 • ger
  slučajno (glej opombo) Pazi, ka te nede ger sunce zgrabilo.
 • gesi
  kis Daj vlej te gesi na šalato.
 • gesti
  jesti (glej opombe) Ges oliv ne gen.
 • gezero
  tisoč (glej tudi: džürdža) Par gezero lidi je bilo na festivali.
 • gezik, đzezik (-i)
  jezik Med gestijon se je vgrizno v gezik.
 • gibice
  mlincem podobna jed iz testa za prilogo mi dajte gibice z malo zabla pa smetene me zabejlite gibice (samostojna jed) prekmurje
 • gingavo (-i,-a)
  ovenel Eta je rouža nekša gingava. Murska Sobota
 • gizdavi
  gizdalinski Ednouk je plüno nakli pa se gizdavo postavo pred dveri.
 • gjércanje
  prosjačenje Ka teuko gjercaš? murska sobota
 • glancati (-n)
  temeljito počistiti (s krpo) Fčera san glanco avto, tak ka se zdaj cejli svejti.
 • glaž (-i)
  steklenica Tak san bil žeden, ka san cejli glaž zekso.
 • glažojna
  razbit košček stekla Pazi, ka neboš ger na glažojno stopo.
 • glažvina
  steklo v vseh oblikah Pazi, ka ne staupiš na glažvino. prekmurje
 • glendalo (-a)
  ogledalo, zrcalo Pred glendalon si je lase rikto.
 • gli
  ravno Ja, gli tebi de pravla, ka se ji vidiš. Hjao.
 • gmaj
  mir(uporablja se v Puconcih) Daj mi gmaj...
 • gnes
  danes Gnes san še zajtrka nej mel.
 • gnesden
  dandanes Gnesden ti za takšo delo nišče nede plačo.
 • gnešnji
  današnji Gnešnje novine si prešti.
 • gnojšnica
  gnojnica z gnojšnicov so njivo pognojili Ižakovci
 • godila
  hrana iz kaše in krvi pečena v pekaču Ižakovci
 • gojno
  jutro Cejlo gojno san sedo na balkouni. MS
 • goler (-i)
  ovratnik Pred glendalon si je goler od srajce popravo.
 • gor dobiti (-n)
  biti pretepen Saki den sta se mlatila; največ je mali gor dobo.
 • gor gemati (-len)
  pobirati s tal Ne gemli gor zamazanih čikof.
 • gor naprafti (-vin)
  spočeti otroka (slabš.) Troje dece njoj je gor napravo, te jo je pa zapüsto.
 • gor plačati (-n)
  slabo jo odnesti Na carini smo redno gor plačali.
 • gor priti (-den)
  ugotoviti Ej, gor san prišo, kak se ta naloga rejši.
 • gor šaltati (-n)
  vklopiti Daj TV malo gor šaltaj.
 • gor (se) vužgati (
  1. vneti se, 2. namenoma zažgati 1. Slama se je gor vužgala., 2. Nimak njemi je cejlo kučo gor vužgo.
 • gor stanoti (-en)
  vstati Ponavadi komaj ob deseti gor stanen.
 • gor vužgati (-en)
  1. prižgati, 2. zažgati 1. Daj luč gor vužgi, prosin., 2. Slučajno se je štala sinoči gor vužgala.
 • gor zeti (-men)
  1. pobrati s tal, 2. zrediti se 1. Gor zemi denarnico, ka ti je doj spadnola., 2. Zaj ka san doma san pet kil gor zel.
 • goula
  štorklja glejdaj goulo na roure!.. murska sobota
 • goušča (-e)
  gozd V gouščo smo odli gobe nabejrat.
 • graba (-e)
  jarek; jama Pijanec ponavadi v grabi spi.