Prikazani rezultati 1 - 50 od 80
 • zabačeni
  v neurejenem, zapuščenem stanju Ideš v bauto pa si nabaviš pijačo pa ideš v nekšo zabačeno gostilno pa si pod mizo cuj točiš. / Stari, idemo v ovo zabačeno, kama nišče ne odi, pit!
 • zabádaf
  zaman To je enin zabadaf gučati, ka itak svoje trdijo pa se te tistoga držijo... Kobilje
 • zabajati
  nekaj ne narediti prav oz. tako kot je treba; narediti narobe npr. da brcneš žogo mimo gola : Mater je zabajal! Pusti tou pri miri ka pa kaj zabajaš!
 • zabil
  zaseka namaži mi zabilof krüj Ižakovci
 • žačka (-e)
  vrečka Pet kil je pretežko; žačka de se ti ftrgnola.
 • začnoti (se) (-en)
  začeti (se) Film bi se mogo ob osmi začnoti.
 • zacügnoti
  obviseti nekje Nej ka bi zacügno v gostilni.
 • zadav
  ara, zadatek Pri nakupi moreš zadav plačati.
 • zaden/zagen
  zadnji Da bi bar Schumacher ednouk zagen bil!
 • zafrik
  prežganje Na repo je napravila preci močen zafrik. žižki
 • zafüjkate
  zarositi se npr. okna v avtomobilu Ne fudajte telko, ka se je vse zafüjkalo.
 • žaganca
  žagovina Pri deskaj je bil en küp žagance.
 • žajfa (-e)
  milo Z žajfo zaperi pa daj sišit.
 • žajfati (-n)
  (na)militi Pri mujvanji se trbej žajfati.
 • zajtra
  zjutraj (glej tudi; vgojno) Zajtra ob šesti san stano.
 • zakoj
  zakaj Zakoj pa nejš
 • zakon
  v jeziku mladih: odlična, najboljša stvar Špirit bend pa Retašari so zakon.
 • zaletejni
  zaletav Tak si zagnani s ten avtojon. KRIžEVCI
 • zamazani
  umazan Zamazani gvant deni v košaro.
 • zamotano
  zapleteno, zasukano Ta stvar je tak zamotana Bakovci
 • zanč
  zadnjič (v smislu: nazadnje) Zanč smo odili v šumo po gobe.
 • zaprejti
  zaprt če si v zaprejton prostori med folkon, ka kadi, pa če ne kadiš, segli moreš tisto dihati.
 • žarko
  pikantno, močno (po okusu) Probaj malo žarke paprike.
 • zasagani
  prestrašen Mačka je cejla zasagana domov prišla.
 • zasagati se
  prestrašiti se Vaj, kak si me zasagala!
 • zašaltati (-an)
  vklopiti, vključiti Daj zašaltaj že te stroj.
 • zašenki
  zastonj (glej tudi: šenki) Nalepko dobiš zašenki cuj.
 • zašnofani
  umazan Zašnofani si tak, kak či bi čoko cecal!
 • zatepsti
  izgubiti Ge si palik pejneze zatepo? MS
 • zavec (-ci)
  zajec Doma majo puno zavcof.
 • zavolo
  zaradi Nejsmo šli na izlet zavolo dežja.
 • zazranek (-ki)
  jutro Kak lejpi zazranek mamo gnes!
 • zbluženi
  dolgočasen in/ali slabe kvalitete Si bila v kinoji? Kakši zbluženi film je tau bil!
 • zbuniti se (-in)
  pritožiti se Zbuni se na sončni upravi.
 • zdati se (-n)
  poročiti se Ščela se je zdati z bogatin kmeton.
 • zdavanjska (-e)
  žena Z zdavanjsko sva se malo spoštükala.
 • zdgnoti
  segniti, splesneti Nej ka bi zdgno na ton kauči.
 • zdignoti
  dvigniti, premakniti z nižjega mesta, položaja na višjega Zdigni tou blanjo.
 • zdüja
  Ideja, povod. To, ka bi okna menjali, je bijla mamina zdüja.
 • žegen (-ni)
  blagoslov Šunko smo k žegni nesli.
 • žegnati (-an)
  blagosloviti Püšpek nas je žegno pri meši.
 • žekec
  jopa žekec si oblejči, ka je mrzlo Ižakovci
 • žerbe
  žrebe Kobile so van na blati, žerbe pa na trati. (ljudska)
 • žežgati (-en)
  udariti Margejtica, margejtica, pokaži mi pout, koma mo se ženila! či nej, te s kijancof redno žežgen. (ljudska pesem)
 • zglancati
  zdrgniti, da se bo svetilo, npr. čevlje Zglancaj si čevle, ka so blatni.
 • zgučati se (-n)
  dogovoriti se Zgučali so se, ka napravijo piknik.
 • zgvantani
  elegantno oblečen kapa si pa tak zgvantani,ka se ženiš odranci
 • zibzar
  zadrga, tudi fršlus Zibzar se me je ftrgno.
 • žitek (-ki)
  življenje Ščen spoznati žitek izven naše dežele.
 • život
  življenje Skrivnost dugoga života je v ton, ka si ga moremo predstavlati kratkoga.