Z današnjo zaključno delavnico in otvoritvijo v Krogu se zaključuje projekt GO IN NATURE – Interreg, ki bo obiskovalcem omogočal še pristnejše doživetje narave in uživanje v zavarovanem območju NATURE 2000.

Mestna občina Murska Sobota je vodilni partner projekta GO IN NATURE, ki se je izvajal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014 – 2020.

Cilj projekta je bil pripraviti zelene turistične programe v zavarovanih območjih narave za trajnostno in doživljajsko predstavljanje naravne dediščine z namenom povečanja števila nočitev v regiji, kakor tudi vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju.

S projektom želijo obiskovalcem ponuditi enkratnost doživetja narave in naravne dediščine v regiji na inovativen in trajnostno usmerjen način ter naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri.

Na osnovi izvedenega projekta je občina pridobila: 

•    izdelano zasnovo območja ob Muri na območju naše občine (idejna zasnova, pilotni primer interpretacijske točke za biosferno območje ob Muri),
•    programe za doživetje narave ob Muri – tudi za šole, 
•    urejen dostop do in v zavarovanem območju z vstopno točko (parkirišče) ob nogometnem igrišču v Krogu, mostom na poti do broda ter urejeno potjo ob nabrežju reke Mure, 
•    učno pot, 
•    učilnico na prostem ob kroški kamešnici, 
•    interpretacijsko doživljajsko točko in otroško igrišče s prostorom za piknike.

Danes je potekala še zaključna konferenca projekta GO IN NATURE, namenjena vsem deležnikom, ki v našem okolju delujejo na področju turizma in izobraževanja. Ob županih občin ob reki Muri so se je udeležili tudi predstavniki turistično informacijskih centrov, osnovnih šol in zavodov za turizem ter mediji. Skupaj so se seznanili z novo pridobitvijo, ki zdaj vabi tako k individualnemu kot k skupinskemu doživetju.

Predstavili nove pridobitve in ureditev območja

Zbrane je ob začetku dogodka nagovoril župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, v pestrem programu zaključne delavnice pa so se nato posvetili samim rezultatom projekta. Arhitekt Aleksander Ostan je predstavil idejno zasnovo ureditve območja ob Muri, krajinska arhitektka Jana Kozamernik pa ureditev doživljajskega igrišča ob brodu. 

»Mestna občina Murska Sobota je ob prijavi na projekt dobila odobreno vrednost projekta v višini 398,501,00 evrov ter 85-odstotno sofinanciranje, kar znaša 338.725,85 evra, razliko pa mora partner zagotoviti sam. 

Ob izvedbi projekta smo zaradi obsežnosti in dviga kvalitete izvedbe projekta na mestni občini zagotovili še dodatna lastna sredsta, tako da celotno izvedbo našega dela projekta ocenjujemo na vrednost 450.282,24 evra.

Mestna občina Murska Sobota je območje ob reki Muri kot pomembno turistično ter naravno točko identificirala že v preteklosti, s projektom GO IN NATURE pa se je izvedla največja naložba na tem območju v naši občini,« pojasnjujejo v MOMS.

Izjemno naravno bogastvo reke Mure in njenega poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko, pa je kot primerno območje za model trajnostnega razvoja leta 2018 prepoznal tudi Unesco.

Od takrat je Mura s svojim porečjem vpisana v biosferno območje in je prvo biosferno območje na svetu, ki zajema pet držav.

Starejše novice