Z novim letom so začele veljati določene spremembe, ki bodo pomembno vplivale na naša življenja.

Višja minimalna plača in urna postavka za študente

Najpomembnejša sprememba je zagotovo zvišanje minimalne plače. V prejšnjem letu je namreč ta znašala 886,63 evrov bruto, iz obsega minimalne plače pa so bili izključeni le dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, to pa so dodatki za nadurno delo, nočno delo, delo v nedeljo in delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. 

Minimalna plača za delo opravljeno v letu 2020 pa znaša 940,58 evrov bruto, izključeni so tudi tudi vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. V minimalno plačo že prej sicer ni bilo možno vštevati povračil stroškov v zvezi z opravljanjem dela, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu, kot so povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju in drugih prejemkov, kot so regres, odpravnine in jubilejne nagrade. 

Gospodarska zbornica je sicer svetovala podjetjem, da naj dodatke vključijo v osnovno plačo, zato je ministrica za delo Ksenija Klampfer že pozvala k doslednemu izvajanju nove ureditev in napovedala poostren nadzor inšpektorjev. 

Leto 2020 prinaša tudi višjo minimalno bruto urno postavko za delo dijakov in študentov, ki se je zvišala z 4,89 evra bruto na 5,40 evra bruto

Očetje dvojčkov  z več dopusta

V veljavo so stopile tudi nekatere ugodnosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Očetom se tako ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole.

Do 30 dni starševskega dopusta bodo upravičeni tudi rejniki, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Davčna razbremenitev plač

Spreminjajo se meje v vseh petih razredih dohodninske lestvice, v najvišjega s 50-odstotno stopnjo davka se po novem uvrščajo zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 72.000 evrov. Stopnja davka v najnižjem razredu ostaja 16 odstotkov, z njo pa bodo odslej obdavčeni zavezanci z neto letno davčno osnovo do 8500 evrov. Stopnja davka se znižuje za eno odstotno točko v drugem in tretjem dohodninskem razredu. Zvišuj se pa tudi skupna splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, s 3.302,70 evra se je dvignila na 3.500 evrov.

Vir: GOV

Večja obdavčitev kapitala in najemnin, posebna stopnja DDV za knjige

Zvišala se je tudi obdavčitev kapitala, določene spremembe pa so tudi pri obdavčitvi podjetij in najemninah.

Stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala se je s 25 odstotkov zvišala na 27,5 odstotka. Isto se je zgodilo pri obdavčitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, kjer se je na drugi strani še zvišal odstotek priznanih normiranih stroškov z 10 na 15 odstotkov. 

Novost pri podjetjih je uvedba minimalne stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov. To pomeni, da bo omejena davčna osnova, do katere lahko podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ostaja nespremenjena pri 19 odstotkih

Z današnjim dnem se uvaja tudi posebna stopnja davka na dodano vrednost pri knjigah. Splošni stopnji DDV v višini 22 odstotkov in znižani v višini 9.5 odstotka se je pridružila še posebna znižana stopnja DDV v višini 5 odstotkov, ki bo veljala za knjige in druge publikacije

Dvig pokojnin in elektronski bolniški list

Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobijo tako moški kot ženske,  pri starosti 65 let, če imajo dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe oziroma pri starosti 60 let, če imajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 % pokojninske osnove. Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 % v 6-letnem prehodnem obdobju. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let ter za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina in najnižja pokojnina za ožji obseg.

Novost v zvezi z odmero pokojnine predstavlja tudi možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok, še razlagajo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Novo leto je prineslo še poenostavitev na področju izdaje bolniških listov, saj bodo odslej zdravniki te začeli izdajati elektronsko. S februarjem bodo tako delodajalci morali za zaposlene prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT. Do vseh podatkov bo omogočen dostop tudi bolnikom.   

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
srednji sloj (nepreverjen)

Kaj!!! z 25% na 27,5 % za obdavčitev obresti, pa kaj ste vi nori, najboljše da nimaš nič in ti ne morejo nič vzeti.

Starejše novice