Podjetje Saubermacher Slovenija, ki svoje storitve v Sloveniji opravlja že dobrih 30 let, je izredno aktivno tako na področju industrije kot gospodinjstev, kjer delujejo kot koncesionar v 15-ih občinah po vsej Sloveniji.

Nedavno opravljena raziskava o zadovoljstvu s storitvami, kakovostjo dela, kvaliteto zaposlenih in podobno je pokazala, da je tako zaupanje kot kakovost storitev podjetja Saubermacher Slovenija med njihovimi poslovnimi partnerji sprejeta izredno dobro. Bolje, kot v podobni raziskavi, narejeni leta 2018. Podjetje pa je bilo ocenjeno tudi kot podjetje z odličnimi vrednotami tako imenovanega družinskega podjetja in kakovostjo mednarodnega povezovanja z matičnim podjetjem v Avstriji.

Izredno visoka stopnja zaupanja

Analiza raziskave je pokazala, da imajo poslovni partnerji (podjetja, občine, …) v podjetje Saubermacher Slovenija izredno visoko stopnjo zaupanja, saj so njihova pričakovanja in zahteve nenehno izpolnjene, v skladu z medsebojnimi dogovori in pričakovanji.

Tako je skorajda 85 odstotkov anketiranih tudi njihovih glavnih promotorjev, le 3,8 odstotkov jih velja za kritike. Odstotek dokazuje, da je deljenje znanja in izkušenj z matičnim podjetjem Saubermacher SDAG v Avstriji vsekakor ključno, kar jih postavlja nad ostalo konkurenco v Sloveniji. Izredno visoka ocena je bila podana tudi za zaupanje v kakovost opravljenega dela zaposlenih. Tako tistih na terenu, kot tistih v upravi.

Kar 98,1 odstotek jih meni, da je osebje v podjetju Saubermacher Slovenija kompetentno, v dobrih 84 odstotkih proaktivno in razumljivo predajajo informacije in novosti, na situacije v 72 odstotkih odreagirajo hitro in zadovoljivo, sploh pri obdelavi pritožb, in kar 100 odstotkov jih meni, da zaposleni v podjetju nudijo odlično podporo pri pridobivanju dovoljenj, oddajah vlog, podpore pri komunikaciji z raznimi organi in spoštovanju novih zakonodajnih predpisov. S 100 odstotki je bilo ocenjeno tudi prilagodljivost in hitrost zagotavljanja storitev. Vse to podaja luč na najboljšo oceno zaposlenih doslej.

Raziskava je tudi pokazala, da imajo informacije o recikliranju odpadkov veliko bolj pomembnejšo vlogo, kot so jo imele v preteklosti, saj je ozaveščanje javnosti dandanes ključ do marsikatere razvojne usmeritve. Temu sledi optimizacija postopkov, pomembno vlogo pa ima tudi digitalizacija podjetij. Kupci Saubermacher Slovenija tudi v tem segmentu dojemajo izjemno pozitivno.

Splošno zadovoljstvo s podjetjem je tako v 94,3 odstotkih, enak odstotek ima zaupanje v podjetje, in kar 96,2 odstotka jih meni, da se redno držijo podanih obljub. Ostalim, konkurenčnim podjetjem, pa je odstotek zaupanja in izpolnjevanja pričakovanja upadel tudi pod 85 odstotkov, kar je veliko manj kot leta 2018.

Poštena cena za ponujeno storitev!

Kar 76 odstotkov anketiranih je mnenja, da ima podjetje Saubermacher Slovenija za ponujene storitve t. i. pošteno ceno, ob tem pa neizogibno ostaja dejstvo podpore družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu ravnanju z okoljem. Kar 88,7 odstotkov jih meni, da se tega še kako dobro zavedajo v Saubermacherju, kjer za podporo slednjemu ravnajo odgovorno in nudijo tudi okolju prijazen odvoz odpadkov. Veliko podporo dajejo poslovni partnerji na nenehno vlaganje v dodaten razvoj in inovacije ter strateške naložbe v varnostni razvoj samih centrov.

Podjetje Saubermacher Slovenija je tako bilo ocenjeno za dobrih 20 % bolje kot konkurenca, kjer je razliko v primerjavi z raziskavo iz leta 2018 le še povečalo. Največji napredek se odraža prav v kompetentnosti kadra, zagotavljanju kakovostnih in okolju prijaznih storitev ter nadgradnji ponujenega, z nenehnim razvojem in investicijami. Ob tem ostaja pomembno tudi to, da bo v prihodnje še večji poudarek treba vlagati v ažurno in transparentno obveščenost posameznikov ter konstantno ozaveščanje javnosti o ustreznosti ločevanja odpadkov. T

ega se v podjetju Saubermacher Slovenija zelo dobro zavedajo, zato bodo kot strateški cilj za prihodnje izbrali tudi to, z nadgradnjo digitalnih procesov znotraj podjetja.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice