V okviru projekta Romski prostori bo RIS Dvorec Rakičan v sodelovanju z Zavodom za pomoč dijakom ranljivih skupin, Cankova v različnih romskih naseljih izvajal delavnice ozaveščanja. Delavnice bodo potekale v okviru Meseca prostora 2017 (2. – 31. oktober)

Projekt v celoti temelji na potrebah, ki izhajajo iz Strategije razvoja romske skupnosti v Pomurju do leta 2020. Bivalne razmere so eno izmed ključnih področij za zagotavljanje kakovostnega življenja Romov v Pomurju. Med ključne usmeritve pa spada aktivno sodelovanje Romov pri urejanju različnih vidikov bivalnih razmer, z vidika ozaveščanja in izobraževanja. Glede na Strategijo so izbrana romska naselja s posebno bivanjsko problematiko.

Namen projekta je promocija in ozaveščanje pomurskih romskih otrok in mladih ter širše javnosti in širše strokovne javnosti o problematiki in nevarnostih neurejenih bivalnih razmer, gradnjah, pomenu prostora kot skupni vrednoti ter pomenu odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru, znotraj romskih naselij in širše. 
 

Delavnice bodo potekale med 17. in 19. oktobrom 2017 v različnih romskih naseljih v Pomurju:
- Krašči (Lejs): 17. 10. 2017 ob 11. uri 
- Dolič (Kuzma): 17. 10. 2017 ob 14. uri
- Dolga vas: 18. 10. 2017 ob 14. uri
- Beltinci: 19. 10. 2017 ob 10. uri
- Turnišče (Gomilica): 19. 10. 2017 ob 13. uri
- Dokležovje: 19. 10. 2017 ob 16. uri
***V primeru dežja se bodo delavnice izvajale v gasilskem domu posamezne vasi.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice